Schemaguide för signaturer
Visar resurser för: Webbuser för inloggning
Viktig information!

Kursschema ska finnas tillgängligt senast fyra veckor före kursstart. Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema. Max antal platser i salarna är reglerat av arbetsmiljöskäl och brandskyddsföreskrifter. Antalet får ej överskridas.
Startdatum:
Slutdatum: 1 Dagar 6 Veckor 6 Månader
Sökning gäller mellan:
KronoX Web 5.3.4 © 2011, KronoX-konsortiet, All Rights Reserved.