Schema
Program: NZTEF.19402.21, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-01-24 - 2022-07-23
 
Utskrivet: 2022-01-24 23:41:41
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 4, 2022
AMån24 Jan09:00-14:00 KEX004.18115.21-, KEX004.18116.21-, KEX004.18122.21-, KEX004.18124.21-, KEX004.18125.21-, KEX004.18131.21-, KEX004.18132.21-aed, tentamen  Digital tentamen med zoom grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få tillträde till Zoom – vi kontrollerar din anmälan innan insläpp. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-11-22
0Tis25 Jan09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99418 Matematik, Föreläsning och räkneövning 2, grupp A, grupp B2021-12-22
0Ons26 Jan13:15-15:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-hanhun99131 Fysik 1, Föreläsning 23, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2021-11-28
0  15:30-17:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-hanhun  Fysikstuga. Grupp A, Grupp B, Distans och TBiS.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-10
0Tor27 Jan10:15-12:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18110.21-, FYX007.18111.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18113.21-, FYX007.18127.21-, FYX007.18128.21-, FYX007.18129.21-soijol99323, 99418 Fysik, Räkneövning 14, Kap 15, på ZOOM
Grupp A , Grupp B och alla som vill
2021-12-13
0  13:00-16:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99418 Matematik, Föreläsning och räkneövning 3, grupp A, grupp B2021-12-22
0Fre28 Jan10:15-12:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18110.21-, FYX007.18111.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18113.21-, FYX007.18127.21-, FYX007.18128.21-, FYX007.18129.21-soijol99323, 99418 Fysik, Räkneövning 14 b, Sådant som kan vara kvar från kap 12-15, på ZOOM
Grupp A , Grupp B och alla som vill
2022-01-17
0  15:15-17:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-hanhun  Fysik 1, Föreläsning 23, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-24
 
Vecka 5, 2022
0Mån31 Jan09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99516 Matematik, Föreläsning och räkneövning 4, grupp A, grupp B2021-12-22
0  13:15-15:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-hanhun99131 Fysik 1, Föreläsning 24, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2021-11-28
0Tis1 Feb10:15-12:00 FYX007.18109.21-soijol99418 Fysik, Räkneövning 15, Kap 16 på CAMPUS
Grupp A , Grupp B
2021-12-15
0  13:15-15:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18110.21-, FYX007.18111.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18113.21-, FYX007.18127.21-, FYX007.18128.21-, FYX007.18129.21-soijol99418 Fysik, Räkneövning 15, Kap 16, på ZOOM
Grupp A , Grupp B och alla som vill
2021-12-13
0Tor3 Feb09:15-12:00 FYX007.18109.21-soijol99418 Fysik, Räkneövning 16, Tentagenomräkning
Grupp A , Grupp B
2021-11-10
0  13:15-16:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18110.21-, FYX007.18111.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18113.21-, FYX007.18127.21-, FYX007.18128.21-, FYX007.18129.21-soijol99323, 99418 Fysik, Räkneövning 16, Genomräkning av Tentamen, på ZOOM
Grupp A , Grupp B och alla som vill
2021-12-13
0  13:15-17:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-hanhun99418 Fysik 1, Reservlaborationstillfälle, grupp A och grupp B, TBiS och Distans.2021-12-11
0Fre4 Feb08:30-10:00  hlm  Frågestund in för omtentan i Basmatematik 3c, del 2 i Helenas Zoom-rum2022-01-24
0  15:30-17:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-hanhun  Fysikstuga. Grupp A, Grupp B, Distans och TBiS.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-10
ALör5 Feb10:00-15:00 MAX009.18222.21-, MAX009.18245.21-hlm, maeehn, tentamenTentamenslokal Salstentamen grupp A och grupp B (omtenta delkurs 2). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-05-27
 
Vecka 6, 2022
AMån7 Feb09:00-14:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18128.21-hanhun, tentamenTentamenslokal Salstentamen 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot sen anmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-06
0Tis8 Feb09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99418 Matematik, Föreläsning och räkneövning 5, grupp A, grupp B2021-12-22
0Fre11 Feb13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302 Basfysik 2, Föreläsning 1, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  15:30-17:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-hanhun  Fysikstuga. Grupp A, Grupp B, Distans och TBiS.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-10
 
Vecka 7, 2022
AMån14 Feb09:00-14:00 KEX004.18115.21-, KEX004.18116.21-, KEX004.18122.21-, KEX004.18124.21-, KEX004.18125.21-, KEX004.18131.21-, KEX004.18132.21-aed, tentamen  Digital omtentamen med zoom grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få tillträde till Zoom – vi kontrollerar din anmälan innan insläpp. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-11-22
0Tis15 Feb10:15-12:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302 Basfysik 2, Föreläsning 2, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  13:00-16:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99418 Matematik, Föreläsning och räkneövning 6, grupp A, grupp B2021-12-22
0Ons16 Feb13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 1, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Tor17 Feb09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99418 Matematik, Föreläsning och räkneövning 7, grupp A, grupp B2021-12-22
0Fre18 Feb08:30-10:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99501d, 99516 Matematik, problemlösning 3 i grupp, grupp A, grupp B2021-12-22
0  13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302 Basfysik 2, Föreläsning 3, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  15:30-17:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-hanhun  Fysikstuga. Grupp A, Grupp B, Distans och TBiS.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-10
 
Vecka 8, 2022
0Tis22 Feb09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99418 Matematik, Föreläsning och räkneövning 8, grupp A, grupp B2021-12-22
0  13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 4, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Ons23 Feb13:00-16:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99516 Matematik, Föreläsning och räkneövning 9, grupp A, grupp B2021-12-22
0Tor24 Feb10:15-12:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 2, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  13:15-15:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99501d, 99516 Matematik, problemlösning 4 i grupp, grupp A, grupp B2021-12-22
0Fre25 Feb13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 5, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  15:30-17:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-hanhun  Fysikstuga. Grupp A, Grupp B, Distans och TBiS.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-10
ALör26 Feb10:00-15:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18128.21-hanhun, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot sen anmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-06
 
Vecka 9, 2022
0Mån28 Feb09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99516 Matematik, Föreläsning och räkneövning 10, grupp A, grupp B2021-12-22
0  13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 6, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Ons2 Mar10:15-12:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 3, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  13:00-16:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99516 Matematik, Föreläsning och räkneövning 11, grupp A, grupp B2021-12-22
0Tor3 Mar10:15-12:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302 Basfysik 2, Föreläsning 7, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  13:15-15:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99501d, 99513, 99514 Matematik, problemlösning 5 i grupp, grupp A, grupp B2021-12-22
 
Vecka 10, 2022
0Mån7 Mar13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302 Basfysik 2, Föreläsning 8, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Ons9 Mar09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99516 Matematik, Föreläsning och räkneövning 12, repetition, grupp A, grupp B2021-12-22
0  13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 4, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Fre11 Mar08:30-10:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99516 Matematik, frågestund, grupp A, grupp B2021-12-22
0  13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 9, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
 
Vecka 11, 2022
AMån14 Mar09:00-14:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28207.22-, MAX010.28208.22-, MAX010.28209.22-, MAX010.28210.22-, MAX010.28211.22-, MAX010.28237.22-, MAX010.28238.22-, MAX010.28240.22-, MAX010.28241.22-hlm, maeehn, tentamenTentamenslokal Salstentamen delkurs 1 (0010), grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-07
0Tis15 Mar13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 10, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  15:15-17:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 5, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Ons16 Mar10:15-12:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 11, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Fre18 Mar09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99516 Matematik, Föreläsning och räkneövning 1, grupp A, grupp B2022-01-23
0  13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302, 99418 Basfysik 2, Föreläsning 12, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  15:15-17:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 6, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
ALör19 Mar10:00-15:00 FYX007.18109.21-, FYX007.18128.21-hanhun, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot sen anmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-06
 
Vecka 12, 2022
AMån21 Mar09:00-14:00 KEX004.18115.21-, KEX004.18116.21-, KEX004.18122.21-, KEX004.18124.21-, KEX004.18125.21-, KEX004.18131.21-, KEX004.18132.21-aed, tentamen  Digital omtentamen med zoom grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få tillträde till Zoom – vi kontrollerar din anmälan innan insläpp. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-11-22
0Tis22 Mar09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99418 Matematik, Föreläsning och räkneövning 2, grupp A, grupp B2022-01-23
0  13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 13, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Tor24 Mar09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 3, grupp A, grupp B2022-01-23
0Fre25 Mar13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 14, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  15:15-17:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 7, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
 
Vecka 13, 2022
0Mån28 Mar09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 4, grupp A, grupp B2022-01-23
0  13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302 Basfysik 2, Föreläsning 15, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Ons30 Mar13:00-16:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 5, grupp A, grupp B2022-01-23
0Fre1 Apr15:15-17:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 16, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
 
Vecka 14, 2022
0Tis5 Apr09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn12305 Matematik, Föreläsning och räkneövning 6, grupp A, grupp B2022-01-23
0Tor7 Apr09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 7, grupp A, grupp B2022-01-23
0Fre8 Apr13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302 Basfysik 2, Föreläsning 17, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  15:15-17:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 8, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
ALör9 Apr10:00-15:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28207.22-, MAX010.28208.22-, MAX010.28209.22-, MAX010.28210.22-, MAX010.28211.22-, MAX010.28237.22-, MAX010.28238.22-, MAX010.28240.22-, MAX010.28241.22-hlm, maeehn, tentamenTentamenslokal Omtentamen delkurs 1 (0010), grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-07
 
Vecka 15, 2022
0Tis12 Apr09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 8, grupp A, grupp B2022-01-23
0Ons13 Apr09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 9, grupp A, grupp B2022-01-23
0  13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 18, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  15:15-17:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 9, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Tor14 Apr09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 10, grupp A, grupp B2022-01-23
 
Vecka 16, 2022
0Fre22 Apr15:15-17:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302 Basfysik 2, Föreläsning 19, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
 
Vecka 17, 2022
0Tis26 Apr13:00-16:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 11, grupp A, grupp B2022-01-23
0Tor28 Apr09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 12, grupp A, grupp B2022-01-23
0Fre29 Apr13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302 Basfysik 2, Föreläsning 20, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  15:15-17:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 10, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
 
Vecka 18, 2022
0Tis3 Maj09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 13, grupp A, grupp B2022-01-23
0Tor5 Maj09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99514 Matematik, Föreläsning och räkneövning 14, grupp A, grupp B2022-01-23
AFre6 Maj09:00-14:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28207.22-, MAX010.28208.22-, MAX010.28209.22-, MAX010.28210.22-, MAX010.28211.22-, MAX010.28237.22-, MAX010.28238.22-, MAX010.28240.22-, MAX010.28241.22-hlm, maeehn, tentamenTentamenslokal Omtentamen delkurs 1 (0010), grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-01-24
 
Vecka 19, 2022
0Mån9 Maj09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99516 Matematik, Föreläsning och räkneövning 15,grupp A, grupp B2022-01-23
0  13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 21, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Ons11 Maj13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Föreläsning 22, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0  15:15-17:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 11, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
0Tor12 Maj09:00-12:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-hlm, maeehn99516 Matematik, Föreläsning och räkneövning 16, repetition,grupp A, grupp B2022-01-23
 
Vecka 20, 2022
AMån16 Maj09:00-14:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28207.22-, MAX010.28208.22-, MAX010.28209.22-, MAX010.28210.22-, MAX010.28211.22-, MAX010.28237.22-, MAX010.28238.22-, MAX010.28240.22-, MAX010.28241.22-hlm, maeehn, tentamenTentamenslokal Salstentamen delkurs 2 (0020), grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-07
0Ons18 Maj15:15-17:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun13302 Basfysik 2, Föreläsning 23, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
 
Vecka 21, 2022
0Fre27 Maj13:15-15:00 FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-hanhun99418 Basfysik 2, Räkneövning 12, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
2022-01-17
 
Vecka 22, 2022
AMån30 Maj09:00-14:00 FYX008.28105.22-, FYX008.28106.22-, FYX008.28107.22-, FYX008.28108.22-, FYX008.28109.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28116.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28119.22-, FYX008.28120.22-hanhun, tentamenTentamenslokal Salstentamen, grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-06
ALör4 Jun10:00-15:00 MAX010.28206.22-, MAX010.28207.22-, MAX010.28208.22-, MAX010.28209.22-, MAX010.28210.22-, MAX010.28211.22-, MAX010.28237.22-, MAX010.28238.22-, MAX010.28240.22-, MAX010.28241.22-hlm, maeehn, tentamenTentamenslokal Omtentamen delkurs 2 (0020), grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-07
 
Vecka 24, 2022
AMån13 Jun09:00-14:00 FYX008.28105.22-, FYX008.28106.22-, FYX008.28107.22-, FYX008.28108.22-, FYX008.28109.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28116.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28119.22-, FYX008.28120.22-hanhun, tentamenTentamenslokal Omtentamen, grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-06

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
aed Annika Eklund  
hanhun Håkan Hugosson  
hlm Helena Lindström  
maeehn Marie Ehlin  
soijol Sofi Jonsevall  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
12305 Lärosal 3 12 38
13302 Föreläsningssal 3 13 59
99131 Föreläsningssal 1 99 90
99323 Labbsal organisk kemi 3 99 16
99418 Labbsal basår ATM 4 99 48
99501d Grupprum 5 99 12
99513 Grupprum 5 99 18
99514 Lärosal 5 99 28
99516 Lärosal 5 99 56
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
FYX007.18109.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18110.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18111.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Ljusdal Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18112.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18113.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18127.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Söderhamn Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18128.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
FYX007.18129.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28105.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28106.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28107.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Ljusdal Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28108.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28109.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28110.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28116.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Söderhamn Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28118.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
FYX008.28119.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28120.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
KEX004.18115.21- Baskemi 1 11fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
KEX004.18116.21- Baskemi 1 11fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid
KEX004.18122.21- Baskemi 1 11fup Svenska Ljusdal Normal Halvfart Dagtid
KEX004.18124.21- Baskemi 1 11fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid
KEX004.18125.21- Baskemi 1 11fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid
KEX004.18131.21- Baskemi 1 11fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
KEX004.18132.21- Baskemi 1 11fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid
MAX009.18222.21- Basmatematik 3c 11fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MAX009.18245.21- Basmatematik 3c 11fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
MAX010.28206.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28207.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Ljusdal Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28208.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28209.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28210.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28211.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28237.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
MAX010.28238.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Söderhamn Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28240.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
MAX010.28241.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn