Schema
Kurs: ST010A.28218.22-, Dataanalys och statistik för ingenjörer 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-07-03 - 2023-01-02
 
Utskrivet: 2022-07-03 12:52:46
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2022
ATor18 Aug09:00-14:00 TGBIY.19100.20, TGDAY.19104.20, TGIEK.19106.20, TGMCY.19108.20 lefrun, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-03-09

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
lefrun Leif Ruckman  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGBIY.19100.20 Byggnadsingenjör 180.0 hp
TGDAY.19104.20 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp
TGIEK.19106.20 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp
TGMCY.19108.20 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn