Schema
Kurs: SBG071.28605.20-, Översiktsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-05-26 - 2020-11-25
 
Utskrivet: 2020-05-26 05:00:59
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2020
0Ons27 Maj08:15-12:00 TGLAK.EKJU.19905.19 heygrw  Presentation Lantmätarna2020-03-30
0Tor28 Maj08:15-12:00 TGLAK.EKJU.19905.19, TGSAK.19123.19 heygrw  Presentation: Samhällsplanerarna2020-03-30
0  13:15-14:00 TGLAK.EKJU.19905.19, TGSAK.19123.19 heygrw  Frågestund innan tentamen2020-03-30
 
Vecka 23, 2020
AMån1 Jun09:00-13:00 TGLAK.EKJU.19905.19, TGSAK.19123.19 heygrw, tentamen11117 Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen sker på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html
Tentamen kräver en stabil internettuppkoppling därför kan ni studenter som inte har det få tillgång till att använda sal 1117 på högskolan med max 12 platser.
2020-05-25
 
Vecka 33, 2020
ATor13 Aug15:00-19:00 TGLAK.EKJU.19905.19, TGSAK.19123.19 heygrw, tentamen  Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-12

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
heygrw Henry Grew  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11117 Datorsal 1 11 12

Program  
Id Programnamn
TGLAK.EKJU.19905.19 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGSAK.19123.19 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn