Schema
Kurs: MAG031.38200.22-, Algebra och geometri 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 11:01:40
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 32, 2022
0Tor11 Aug10:15-12:00   olfbel  https://hig-se.zoom.us/j/623824684912022-05-24
 
Vecka 34, 2022
AMån22 Aug09:00-14:00 LGÄLY.ENGE.19622.19, LGÄLY.MATE.19623.21, LGÄPY.MATE.19642.21, TGAIY.19200.21, TGBIY.19100.21, TGDAY.19104.21, TGDVK.19121.21, TGEKY.19105.21, TGENS.19012.21, TGIEK.19106.21, TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21, TGMCY.19108.21, TGMIY.19122.21 jonbjd, tentamen  Digital tentamen/hemtenta. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Se www.hig.se/tentamen2022-05-30

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
jonbjd Johan Björklund  
olfbel Olof Bergvall  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
LGÄLY.ENGE.19622.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
LGÄLY.MATE.19623.21 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
LGÄPY.MATE.19642.21 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
TGAIY.19200.21 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGBIY.19100.21 Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGDAY.19104.21 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGDVK.19121.21 Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGEKY.19105.21 Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGENS.19012.21 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGIEK.19106.21 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGLAK.HING.19907.21 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGLAK.TEKN.19906.21 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGMCY.19108.21 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGMIY.19122.21 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn