Schema
Kurs: FHG103.14206.21-, Folkhälsovetenskap - en introduktion 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-01-25 - 2022-07-24
 
Utskrivet: 2022-01-25 00:48:08
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 7, 2022
ALör19 Feb10:00-15:00 VGFSK.19002.21 annend, maasaa, tentamen  Hemtentamen med zoom (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-05-12

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
annend Anna-Karin Enhol Näslund  
maasaa Maria Savela  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
VGFSK.19002.21 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn