Schema
Kurs: FEG220.11154.20-, Externredovisning B 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2020-11-25 - 2021-05-24
 
Utskrivet: 2020-11-25 09:41:07
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 51, 2020
AFre18 Dec09:00-14:00 SGENK.29815.19, SGENK.29816.19 sadhon, tentamen, vealanHemma Hemtentamen med Zoom. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas.2020-11-23

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
sadhon Saeid Homayoun  
tentamen Tentamen    
vealan Veronika Larsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Hemma        

Program  
Id Programnamn
SGENK.29815.19 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.19 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn