Schema
Kurs: FEG140.21156.22-, Marknadsföring A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 11:14:18
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2022
ATis16 Aug09:00-13:00 SGENK.29815.22, SGENK.29816.22 beyben, jmn, nsy, tentamen81203a Idun Omtentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-08-08

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
beyben Benny Berggren  
jmn Jonas Molin  
nsy Nina Daskalova  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
81203a Idun Tentamenssal Idun UBS 2 81 150

Program  
Id Programnamn
SGENK.29815.22 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
SGENK.29816.22 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn