Schema
Datum: 2023-03-30 - 2023-09-29
 
Utskrivet: 2023-03-30 19:59:26
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 13, 2023
AFre31 Mar09:00-12:00 VGSSK.19300.22MVG102.14403.22-jonold, sahkan, tentamen11117, 11121, 11122, 11516, 11517, 31115, 31116 Digital omtentamen i datorsal på campus, del 1. Efternamn A i sal 11:516. Efternamn B-C i sal 11:517. D-F i 11:121. G-J i 11:122. K-L i 11:117. M-N i 31:116. O-Ö i 31:115. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-03-22
A  09:00-12:00 SGFMK.19021.21FEG241.21135.23-anaens, maslon, tentamen31530 Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-22
A  09:00-12:00 VGSSK.19300.22MVG102.14403.22-jonold, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital omtentamen på studieort del 1. OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  09:00-13:00 VGSSK.29301.21OMG106.24325.23-aniwit, mro, tentamen31530 Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-22
A  09:00-13:00 VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21OMG106.24321.23-, OMG106.24328.23-, OMG106.24331.23-aniwit, mro, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-14:00 VGSSK.29301.22, VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22OMG104.24315.23-, OMG104.24320.23-, OMG104.24324.23-, OMG104.24327.23-mansog, mro, tentamen81203a Idun Salstentamen på campus: Folksjukdomar. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-22
A  09:00-14:00 JGRVK.19817.22JUG012.11314.22-guvsjn, haagrn, tentamen31530 Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-22
A  09:00-14:00 VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22OMG104.24315.23-, OMG104.24320.23-, OMG104.24327.23-mansog, mro, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Folksjukdomar. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23MAX009.28227.23-peahon, tentamen, toyoln81203a Idun Salstentamen på campus (0010). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-22
A  09:00-14:00 LGGLY.FÖRS.19637.22, LGGLY.FÖRS.19638.22SVG311.22206.23-, SVG311.22212.23-slt, tentamen81203a Idun Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-22
 
Vecka 14, 2023
ATis4 Apr07:30-17:45 TGSAK.19123.21SBG332.28604.23-asaiql, naylim  Exkursion: Details coming later2023-02-13
AOns5 Apr09:00-10:15 VGSSK.29301.21OMG107.24334.23-plm, tentamen11518, 31115, 31116 Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Efternamn A-E i sal 31:115. efternamn F-M i sal 31:116. Efternamn N-Ö i sal 11:518. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. LTentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-03-27
A  09:00-10:15 VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21OMG107.24332.23-, OMG107.24335.23-, OMG107.24337.23-plm, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort. OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-03-01
ATor6 Apr09:00-12:00  MVA100.14412.22-maekld, mansog, tentamen81203a Idun Salstentamen på campus: 0006. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-13:00 TGDVK.19121.21DVG336.18433.22-cpn, haahon, tentamen81203a Idun Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-14:00 VGKUE.29322.23OMG515.24345.23-caarem, juahod, tentamen81203a Idun Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22MAX010.28223.23-, MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-, MAX010.28230.23-, MAX010.28231.23-anawak, maeehn, peahon, shr, tentamen81203a Idun Omtentamen MAX010 0010, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-14:00 JGRVK.19817.20FEG500.21126.23-plr, tentamen81203a Idun Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-14:00 NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Omtentamen på studieort MAX010 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-12-07
 
Vecka 15, 2023
AOns12 Apr09:00-17:00 VGSSK.29301.21, VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21OMG108.24338.23-, OMG108.24339.23-, OMG108.24340.23-, OMG108.24341.23-manjol, toebyo  Kl 9-17: Hemtentamen (kvantitativa-, kvalitativa- och litteraturstudier). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta.2022-11-07
AFre14 Apr09:00-11:00 TGLAK.EKJU.19905.22, TGLAK.HING.19907.22, TGLAK.TEKN.19906.22SBG011.17313.22-sinskf, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-13
A  09:00-12:00 VGSSK.19300.22MVG102.14403.22-jonold, sahkan, tentamen  Digital omtentamen i datorsal på campus, del 2. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  09:00-12:00 VGSSK.29301.22MVG103.24412.23-moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-10
A  09:00-12:00 VGKUE.29322.23MVG501.24414.23-caarem, juahod, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-12:00 VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22MVG103.24410.23-, MVG103.24411.23-, MVG103.24413.23-moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Salstentamen på studieort - läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-10
A  09:00-12:00 VGSSK.19300.22MVG102.14403.22-jonold, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital omtentamen på studieort del 2. OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  09:00-13:00 SGIDK.19207.22IDG023.14107.22-, IDG023.14108.22-manjon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Träningslära. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-28
A  09:00-13:00 SGENK.19815.21, SGENK.19816.21NEG002.11201.22-, NEG002.11202.22-, NEG002.11208.22-, NEG002.11209.22-annnin, gaa, manben, mlm, tentamenTentamenslokal Extra omtentatillfälle för dig som har läst kursen FÖRE VT23. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-06
G,A  09:00-13:00 VGUKK.19209.20, VGUKK.19209.22KRG004.25400.23-moaskr, salnes  Salstentamen inställd, examination sker istället i form av hemtentamen. Se kursens sida i Canvas, för mer information.2023-02-14
A  09:00-14:00 VGFSK.19002.16, VGFSK.19002.17, VGFSK.19002.18, VGFSK.19002.19, VGFSK.19002.20, VGFSK.19002.21, VGFSK.19002.22, VGFSK.19003.22FHG013.14200.17-, FHG013.14200.18-, FHG013.14200.19-, FHG013.14200.20-, FHG013.14202.16-, FHG013.14203.21-, FHG103.14203.22-, FHG103.14206.21-annend, tentamen  Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-14
 
Vecka 16, 2023
ATor20 Apr09:00-11:00 VGSSK.29301.21, VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21MVG104.14404.22-, MVG104.14405.22-, MVG104.14406.22-, MVG104.14407.22-moeton, sahkan, tentamen  Digital omtentamen i datorsal på campus, del 1. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-04-08
A  09:00-11:00 VGSSK.29301.21, VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21MVG104.14404.22-, MVG104.14405.22-, MVG104.14406.22-, MVG104.14407.22-moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital omtentamen på studieort del 1. OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-04-08
AFre21 Apr09:00-10:30 VGSSK.29301.22, VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22OMG103.14328.22-, OMG103.14329.22-, OMG103.14330.22-, OMG103.14331.22-obd, tentamen, toebyoTentamenslokal Salstentamen på campus (0010 Vetenskapliga begrepp). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-05
A  09:00-10:30 VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22OMG103.14328.22-, OMG103.14329.22-, OMG103.14330.22-obd, tentamen, toebyoBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort (0010 Vetenskapliga begrepp). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-11:00 VGSSK.29301.21, VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21MVG104.14404.22-, MVG104.14405.22-, MVG104.14406.22-, MVG104.14407.22-moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital omtentamen på studieort del 2. OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-04-08
A  09:00-11:00 VGSSK.29301.21, VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21MVG104.14404.22-, MVG104.14405.22-, MVG104.14406.22-, MVG104.14407.22-moeton, sahkan, tentamen  Digital omtentamen i datorsal på campus, del 2. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-04-08
A  09:00-12:00 VGSSK.29301.23MVG101.24403.23-bwm, kanohn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Mikrobiologi och vårdhygien. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00 VGKUE.29322.23MVG501.24414.23-caarem, juahod, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus 0050. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-12:00 VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23MVG101.24402.23-, MVG101.24408.23-, MVG101.24409.23-bwm, kanohn, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Mikrobiologi och vårdhygien. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00 TGSAK.19123.22SBG051.27316.23-chsdee, sinskf, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-03-21
A  09:00-13:00 SAEKM.REDO.19813.22, SAEKM.REDO.19819.22FEA009.11169.22-, FEA009.11196.22-sadhon, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-13:00 VGFSK.19002.22, VGFSK.19003.22BIG004.18117.22-mashin, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Människokroppens anatomi och fysiologi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-23
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23MAX009.28227.23-peahon, tentamen, toyolnTentamenslokal Salstentamen på campus (0010). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-14:00 VAANM.19318.22, VAANM.19331.22OMA303.24300.23-, OMA303.24313.23-, OMU303.24343.23-asaend, kaiknn  Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-14:00 TACIM.19908.21MAG354.18207.22-jonbjd, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-03
A  09:00-14:00 VAINM.19317.22, VAINM.19332.22OMA305.24301.23-, OMA305.24311.23-, OMU307.24342.23-aniwit, irehyr, maawer, tentamen  Digital tentamen i datorsal på campus - inställd.2023-03-30
 
Vecka 17, 2023
AOns26 Apr09:00-10:30 NZBAF.29407.23KEX004.28106.23-aed, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – teoridelen. Du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  11:30-13:30 NZBAF.29407.23KEX004.28106.23-aed, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – beräkningar. Du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
ATor27 Apr09:00-12:00 VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23MVG102.24401.23-, MVG102.24405.23-, MVG102.24406.23-jonold, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (0001). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  09:00-13:00 VGFSK.19002.21BIG012.18138.22-saawrt, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (0040). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-29
A  09:00-13:00 SGSCK.19327.20SAG517.25126.23-parlug, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-13:00 SGSCK.19323.20, SGSCK.19324.20, SGSCK.19325.20, SGSCK.19326.20SAG517.25127.23-, SAG517.25128.23-, SAG517.25129.23-, SAG517.25130.23-parlug, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-18:00 VGSSK.29301.23MVG102.24407.23-jonold, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal (0001). Obs, du tilldelas skrivtid 9-12 ELLER 15-18 ca en vecka före tentadagen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-13
AFre28 Apr09:00-12:00 VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23MVG101.24402.23-, MVG101.24408.23-, MVG101.24409.23-bwm, kanohn, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Farmakologi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00  HLS07A.22200.23-answik, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-12:00 SGSCK.19323.22, SGSCK.19324.22, SGSCK.19325.22, SGSCK.19326.22, SGSCK.19327.22SOG015.25136.23-, SOG015.25137.23-, SOG015.25138.23-, SOG015.25139.23-, SOG015.25141.23-tentamen, thevonTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-12:00 SAEKM.REDO.19813.22, SAEKM.REDO.19819.22JUG014.21314.23-mileka, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen
2022-10-10
A  09:00-12:00 VGSSK.29301.23MVG101.24403.23-bwm, kanohn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Farmakologi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00 SGSCK.19323.22, SGSCK.19324.22, SGSCK.19325.22, SGSCK.19326.22SOG015.25137.23-, SOG015.25138.23-, SOG015.25139.23-, SOG015.25141.23-tentamen, thevonBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 SGIDK.19206.21, SGIDK.19207.21IDG319.24107.23-, IDG319.24108.23-svnblt, tentamenTentamenslokal Omtenta, lärandemål 1 och 2. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Stanna hemma om du är sjuk. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-13:00 VADIM.19315.22OMA031.24318.23-irehyr, mro, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-14
A  09:00-13:00 SGIDK.19206.20, SGIDK.19207.20FEG002.21182.23-, FEG002.21183.23-epo, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-27
A  09:00-14:00 TGAIY.19200.21, TGEKY.19105.21EEG313.18308.22-pakhan, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-03
A  09:00-14:00 NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Omtentamen på studieort MAX010 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-12-07
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22MAX010.28223.23-, MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-, MAX010.28230.23-, MAX010.28231.23-anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenTentamenslokal Omtentamen MAX010 0010, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  15:00-20:00 JGRVK.19817.21JUG304.21305.23-dalann, guvsjn, haagrn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  15:00-20:00 TGBIY.19100.22, TGENS.19012.22, TGENS.19102.22ETG002.26700.23-, ETG002.26701.23-bes, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
 
Vecka 18, 2023
ATis2 Maj09:00-14:00 TACIM.19908.20SBG324.27327.23-josagn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-20
A  09:00-14:00 SGENK.19815.22, SGENK.19816.22FEG120.21109.23-, FEG120.21110.23-, FEG120.21192.23-tentamen, vealanTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-13
ATor4 Maj09:00-10:30 VGSSK.29301.22MVG103.24412.23-moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – sexuell och reproduktiv hälsa. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-10
A  09:00-10:30 VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22MVG103.24410.23-, MVG103.24411.23-, MVG103.24413.23-moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort - sexuell och reproduktiv hälsa. OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-10
A  09:00-12:00 TGSAK.19123.22SBG091.27319.23-peanon, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 TGLAK.EKJU.19905.22, TGLAK.TEKN.19906.22SBG308.27310.23-josagn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 SGENK.29815.21, SGENK.29816.21FEG320.21152.23-, FEG320.21160.23-fhg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 LGÄAY.19634.19, LGÄLY.ENGE.19622.20, LGÄLY.ENGE.19629.20, LGÄLY.RELI.19624.20, LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19625.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.MATE.19642.22MAG328.28221.23-, MAG328.28222.23-milcrt, tentamen, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-12-19
A  09:00-14:00 TGDAY.19104.21DVG320.28427.23-awi, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus, del 1. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-14:00 SGPAK.19806.22JUG016.21300.23-csl, guvsjn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
AFre5 Maj09:00-12:00 VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23MVG101.24402.23-, MVG101.24408.23-, MVG101.24409.23-bwm, kanohn, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00 VGSSK.29301.23MVG101.24403.23-bwm, kanohn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-13:00 TACIM.19908.22DVG011.28418.23-ahs, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – datorsystem. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
2022-10-17
A  09:00-13:00 TGMIY.19109.21, TGMVK.19107.22, TGMVK.19110.22IEG312.27415.23-, IEG312.27416.23-agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-13:00 TGIEK.19106.20, TGINK.19111.20IEG503.17417.22-mudabd, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-31
A  09:00-13:00 LGÄLY.MATE.19623.20, LGÄLY.RELI.19624.20, LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19625.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.ENGE.19640.22, LGÄPY.ENGE.19641.22ENG311.22506.23-, ENG311.22507.23-, ENG312.12503.22-, ENG312.22501.23-, ENG312.22502.23-, ENG312.22503.23-, ENU800.12515.21-hekkai, liajon, tentamenTentamenslokal Written examination: survey course in linguistics. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-02-28
A  09:00-13:00 SGFMK.19021.22FEG261.21120.23-anaens, maslon, tentamenTentamenslokal Salstentamen: Mäklarjuridik. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-19
A  09:00-13:00  FEG250.21164.23-mkr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 TGSAK.19123.21SBG101.28605.23-peanon, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 SGENK.19815.21, SGENK.19816.21FEG220.21145.23-, FEG220.21149.23-, FEG220.21162.23-ahm, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 TGDAY.19104.20DVG306.18412.22-perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-14:00 SAEKM.REDO.19813.22, SAEKM.REDO.19819.22FEA003.21143.23-sadhon, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-07
A  15:00-20:00 TGMCY.19108.21MTG309.26207.23-perblt, rotmas, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-20:00 TGAIY.19200.21, TGEKY.19105.21EEG306.28305.23-samrea, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-18
ALör6 Maj10:00-14:00 TGIEK.19106.22, TGINK.19111.22, TGMCY.19108.22LO710A.27414.23-rotmas, sen, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  10:00-14:00 TGAIY.19200.21, TGDAY.19104.21, TGEKY.19105.21DVG325.28431.23-ahs, jackson, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-23
A  10:00-14:00 HV.22, TGLAK.HING.19907.22, TGLAK.TEKN.19906.22, TGSAK.19123.21SBG012.27306.23-sinskf, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-16
A  10:00-15:00 TGENS.19012.21, TGENS.19102.21ETG302.26715.23-, ETG302.26716.23-ablhai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-13
A  10:00-15:00 TACIM.19908.21FYG304.28100.23-dalrow, hanhun, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-12-19
A  10:00-15:00 JGRVK.19817.22, SGFMK.19021.22, TGLAK.EKJU.19905.21JU202B.11305.22-, JUG300.21306.23-guvsjn, tentamen, ubnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
 
Vecka 19, 2023
AOns10 Maj09:00-10:15 VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21OMG107.24332.23-, OMG107.24335.23-, OMG107.24337.23-plm, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort. OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-03-01
A  09:00-10:15 VGSSK.29301.21OMG107.24334.23-plm, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-03-01
A  09:00-10:30 NZBAF.29407.23KEX004.28106.23-aed, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – teoridelen. Du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  11:30-13:30 NZBAF.29407.23KEX004.28106.23-aed, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – beräkningar. Du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
ATor11 Maj09:00-10:30 VGSSK.29301.22MVG103.24412.23-moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – farmakologi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-10
A  09:00-10:30 VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22MVG103.24410.23-, MVG103.24411.23-, MVG103.24413.23-moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort - farmakologi. OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-10
A  09:00-13:00 VGFSK.19002.22FHG318.24204.23-radmar, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-23
A  09:00-13:00 TGMVK.19107.21, TGMVK.19110.21, TGSAK.19123.20SBG362.28600.23-, SBG362.28606.23-asaiql, kuechl, peanon, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-13:00 TGLAK.EKJU.19905.20SBG506.27309.23-jospen, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 SGENK.19815.22, SGENK.19816.22ST006A.28240.23-, ST006A.28241.23-, ST006A.28242.23-lefrun, ligxua, tentamen  Salstentamen på campus 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21SBG327.27303.23-maebeg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 LGÄLY.MATE.19623.20, TGAIY.19200.22, TGBIY.19100.22, TGDAY.19104.22, TGEKY.19105.22, TGENS.19012.22, TGIEK.19106.22, TGLAK.HING.19907.22, TGMCY.19108.22, TGMIY.19122.22MAG034.28208.23-eunsmn, jonbjd, lillag, tentamenTentamenslokal Salstentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-06
A  09:00-14:00 VASVM.19316.21MVA307.24400.23-, MVA307.24415.23-maekld, mansog, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (0030 + 0040). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-12-15
AFre12 Maj09:00-11:00 TGENS.19012.20ETG506.16701.22-arnamn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-03
A  09:00-12:00 TGINK.19111.21KS720B.27408.23-ban, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-12:00 TGDVK.19121.22DVG316.28423.23-aog, cpn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-13:00 SGENK.29815.22, SGENK.29816.22NEG002.21202.23-, NEG002.21203.23-, NEG002.21207.23-, NEG002.21208.23-annnin, gaa, manben, mlm, tentamenTentamenslokal Salstentamen - endast för anm.koder 21202, 21203, 21207 samt 21208 VT23. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-13:00 VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21OMG106.24321.23-, OMG106.24328.23-, OMG106.24331.23-aniwit, mro, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-13:00 TGMIY.19109.22, TGMVK.19107.22, TGMVK.19110.22MIG113.26509.23-, MIG113.26512.23-anahog, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 VGSSK.29301.21OMG106.24325.23-aniwit, mro, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-14:00 TGMCY.19108.20MTG503.26206.23-kohtar, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 TGAIY.19200.22, TGDAY.19104.22, TGEKY.19105.22, TGENS.19012.21, TGENS.19102.21EE466A.28306.23-, EE466A.28308.23-pakhan, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 TGMSK.19101.20IEG502.27412.23-agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-14:00 TGBIY.19100.20BYG313.26601.23-alabai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21SB212B.27304.23-tentamen, ulalinTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 SAEKM.REDO.19813.22, SAEKM.REDO.19819.22FEA140.11163.22-, FEA140.11197.22-mashag, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-14:00 VGSSK.29301.22, VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22OMG104.24315.23-, OMG104.24320.23-, OMG104.24324.23-, OMG104.24327.23-mansog, mro, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Folksjukdomar. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 TACIM.19908.20DVG335.28434.23-perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-14:00 VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22OMG104.24315.23-, OMG104.24320.23-, OMG104.24327.23-mansog, mro, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Folksjukdomar. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
 
Vecka 20, 2023
AMån15 Maj09:00-14:00 NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22MAX010.28223.23-, MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-, MAX010.28230.23-, MAX010.28231.23-anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenTentamenslokal Salstentamen MAX010 0020, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-14:00 VGSSK.29301.22, VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22OMG104.24315.23-, OMG104.24320.23-, OMG104.24324.23-, OMG104.24327.23-mansog, mro, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Att leva med långvarig ohälsa. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Tentamen på studieort MAX010 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-12-07
A  09:00-14:00 VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22OMG104.24315.23-, OMG104.24320.23-, OMG104.24327.23-mansog, mro, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Att leva med långvarig ohälsa. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 TACIM.19908.20SBG325.27328.23-frkzet, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-22
ATis16 Maj08:00-17:00 VGSSK.19300.22OMG103.24336.23-miawir, obd, toebyo  Hemtentamen (0050 Statistik). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Se www.hig.se/tentamen2022-11-09
AOns17 Maj09:00-12:00  MVA100.14412.22-maekld, mansog, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: 0006. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-28
A  09:00-13:00 TGSAK.19123.22SBG111.17202.22-jmk, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-12-28
A  09:00-13:00 TAGSM.19707.22, TAGSM.19717.22SBG652.28601.23-asaiql, tentamenTentamenslokal Digital exam in computer rooms on campus – you may not use your own computer. Note! For registered students only. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2022-09-19
A  09:00-14:00 VGKUE.29322.23OMG515.24345.23-caarem, juahod, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-14:00 TGBIY.19100.22BYG322.26603.23-bes, jnn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23MAX009.28227.23-peahon, tentamen, toyolnTentamenslokal Salstentamen på campus (0020). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-18
AFre19 Maj09:00-17:00 VGSSK.29301.21, VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21OMG108.24338.23-, OMG108.24339.23-, OMG108.24340.23-, OMG108.24341.23-manjol, toebyo  Kl 9-17: Hemtentamen (kvantitativa-, kvalitativa- och litteraturstudier). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta.2022-11-07
 
Vecka 21, 2023
AOns24 Maj09:00-10:30 VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22MVG103.24410.23-, MVG103.24411.23-, MVG103.24413.23-moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort - pediatrik. OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-10
A  09:00-10:30 VGSSK.29301.22MVG103.24412.23-moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – pediatrik. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-10
A  09:00-13:00 TGSAK.19123.21SBG332.28604.23-asaiql, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
ATor25 Maj09:00-12:00 VGKUE.29322.23MVG501.24414.23-caarem, juahod, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus 0050. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-12:00 VGSSK.29301.22MVG103.24412.23-moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-10
A  09:00-12:00 VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22MVG103.24410.23-, MVG103.24411.23-, MVG103.24413.23-moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Salstentamen på studieort - läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-10
A  09:00-13:00 TGLAK.EKJU.19905.22, TGSAK.19123.22SBG071.28607.23-liajoo, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 SGENK.29815.21, SGENK.29816.21FEG322.21156.23-, FEG322.21157.23-, FEG322.21170.23-, FEG322.21171.23-plr, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-09-20
A  09:00-14:00 TGBIY.19100.21, TGDAY.19104.21, TGIEK.19106.21, TGMCY.19108.21ST010A.28201.23-, ST010A.28246.23-lefrun, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-07
AFre26 Maj09:00-12:00 VGSSK.29301.23MVG101.24403.23-bwm, kanohn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Mikrobiologi och vårdhygien. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00 VGKUE.29322.23MVG501.24414.23-caarem, juahod, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-12:00 VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23MVG101.24402.23-, MVG101.24408.23-, MVG101.24409.23-bwm, kanohn, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Mikrobiologi och vårdhygien. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-13:00 VGFSK.19002.21BIG013.28123.23-all, chn, lhm, mashin, millon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-07
A  09:00-13:00 LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.ENGE.19640.22ENG311.22506.23-, ENG312.22501.23-caesns, tentamenTentamenslokal Written examination on campus: Literary Text Translation. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable and Ladok a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-13:00 TAEAA.19705.22, TAEAA.19715.22EEA001.28315.23-jco, pao, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-13:00  DV017A.18428.22-, DV017A.28412.23-perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-22
A  09:00-13:00 SGENK.29815.21, SGENK.29816.21FEG342.21136.23-, FEG342.21137.23-beyben, ljg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 TGDAY.19104.22DVG314.28426.23-awi, haahon, jackson, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-13:00 TGMIY.19109.21, TGMVK.19107.21, TGMVK.19110.21MIG321.26519.23-, MIG324.26507.23-, MIG324.26508.23-caasvd, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 TGLAK.HING.19907.20, TGLAK.TEKN.19906.20SBG302.27302.23-modbai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 TAGEM.19704.22, TAGEM.19713.22, TAGSM.19707.22, TAGSM.19717.22SBA024.27317.23-bjg, tentamen, zhgrenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 TGINK.19111.21IEG309.27411.23-mudabd, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-13:00 TGSAK.19123.20SBG542.28502.23-evasan, naylim, sab, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 TAENS.19703.22, TAENS.19712.22ETA320.26706.23-nadman, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-14:00 SGSCK.19327.21JUG003.11311.22-csl, guvsjn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-14
A  09:00-14:00 TGLAK.EKJU.19905.22NE101A.21204.23-gaa, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-22
A  09:00-14:00 TGINK.19111.22ST001A.28200.23-, ST001A.28238.23-astten, ceaalt, tentamen, xwgTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-09
A  09:00-14:00 TACIM.19908.22DVG011.28418.23-jbt, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - programmeringsmetodik. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 SGSCK.19323.21, SGSCK.19324.21, SGSCK.19325.21, SGSCK.19326.21JUG003.11315.22-, JUG003.11316.22-, JUG003.11317.22-, JUG003.11318.22-csl, guvsjn, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-14
A  09:00-14:00 KPU7Y.MATE.19651.22, KPUGY.MATE.19653.22MAG528.28233.23-maacor, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-12-15
A  15:00-19:00 SGENK.29815.21, SGENK.29816.21FEG343.21112.23-, FEG343.21118.23-, FEG343.21174.23-, FEG343.21175.23-pereka, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable and Ladok a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-03-16
 
Vecka 22, 2023
AMån29 Maj09:00-12:00 TGLAK.EKJU.19905.21, TGSAK.19123.22SBG061.28501.23-evasan, sab, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-18
A  09:00-13:00 TGMIY.19109.22, TGMIY.19122.22ETG307.26713.23-, ETG307.26714.23-bjokan, masgun, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-13:00 TGDVK.19121.22DVG330.28428.23-ahs, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 SGENK.19815.22, SGENK.19816.22, TGIEK.19106.22, TGINK.19111.22FEG130.21101.23-, FEG130.21104.23-laagla, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22FYX008.28101.23-, FYX008.28103.23-, FYX008.28109.23-, FYX008.28110.23-, FYX008.28112.23-, FYX008.28113.23-hanhun, tentamenTentamenslokal Salstentamen FYX008, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-14:00  ST002A.28239.23-agabik, astten, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-20
A  09:00-14:00 NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22FYX008.28110.23-, FYX008.28111.23-, FYX008.28112.23-, FYX008.28113.23-hanhun, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Tentamen på studieort FYX008. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-07
A  15:00-19:00 TGDAY.19104.21DVG320.28427.23-awi, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus, del 2. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  15:00-20:00 SGFMK.19021.22FEG261.21120.23-anaens, maslon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Affärs- och säljprocessen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-19
A  15:00-20:00 TGAIY.19200.22, TGIEK.19106.21, TGMCY.19108.22MTG002.26208.23-ajh, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
ATis30 Maj09:00-11:00 VGSSK.19300.21MVG104.24404.23-moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (del 1). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  09:00-13:00 SGSCK.19327.22JUG002.21307.23-csl, guvsjn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 SGSCK.19323.22, SGSCK.19324.22, SGSCK.19325.22, SGSCK.19326.22JUG002.21308.23-, JUG002.21309.23-, JUG002.21311.23-, JUG002.21312.23-csl, guvsjn, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 SGENK.29815.23, SGENK.29816.23FEG140.21103.23-, FEG140.21180.23-, FEG140.21181.23-beyben, nsy, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus, endast för anm.kod 21103, 21180 och 21181 VT23. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-16
A  09:00-13:00 TGMIY.19109.21MIG313.26515.23-agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 TGENS.19012.21, TGENS.19102.21, TGMVK.19107.21, TGMVK.19110.21MIG307.26504.23-, MIG307.26505.23-agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 TGDVK.19121.21MAG051.28220.23-, MAG051.28235.23-lillag, rkm, shr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-20
A  09:00-14:00 SGENK.29815.21, SGENK.29816.21JUG010.21302.23-, JUG010.21303.23-, JUG010.21318.23-dalann, guvsjn, haagrn, tentamen, vealaoTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-20
A  09:00-14:00 JGRVK.19817.22FEG220.21155.23-ahm, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - endast för anm.kod 21155 VT23. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:30 VGSSK.19300.21MVG104.24404.23-moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus (del 1). Du kommer att tilldelas tiden 9-11 ELLER 12:30-14:30 ca en vecka före tentadagen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  15:00-18:00  HLS07A.22200.23-answik, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  15:00-19:00 TGEKY.19105.21, TGIEK.19106.22, TGINK.19111.22KS710A.27410.23-ban, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-20:00 TGMCY.19108.21MTG303.26205.23-rotmas, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus.?Du måste anmäla dig via Ladok senast?10?dagar?före?tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter.?Giltig?legitimation?krävs?för?att?få?tentera. Var?på?plats?senast?30?minuter?före?start.?Lokal?meddelas?via?schemat?och Ladok ca en?vecka?före?tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort:?www.hig.se/tentamen2023-03-28
AOns31 Maj09:00-12:00 TAGSM.19707.22, TAGSM.19717.22SBA044.27321.23-peanon, tentamenTentamenslokal Digital exam in computer rooms on campus – you may not use your own computer. Note! For registered students only. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2022-09-19
A  09:00-12:00 TGLAK.HING.19907.22, TGLAK.TEKN.19906.22SBG010.27322.23-peanon, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-28
A  09:00-13:00 SGIDK.19207.22IDG318.24104.23-manjon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - Träningslära. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 TACIM.19908.22SBG309.27320.23-frkzet, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast?10?dagar?före?tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter.?Giltig?legitimation?krävs?för?att?få?tentera. Var?på?plats?senast?30?minuter?före?start.?Lokal?meddelas?via?schemat?och Ladok ca en?vecka?före?tentadagen. Tentamensinfo:?www.hig.se/tentamen?2023-03-29
A  09:00-14:00 SGENK.19815.22, SGENK.19816.22ST006A.28240.23-, ST006A.28241.23-, ST006A.28242.23-lefrun, ligxua, tentamen  Salstentamen på campus 0030. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 LGÄLY.ENGE.19622.20, LGÄLY.ENGE.19629.20, LGÄLY.RELI.19624.20, LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19625.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.MATE.19642.22MAG313.28207.23-, MAG313.28209.23-, MAG313.28245.23-rkm, tentamen, xwgTentamenslokal Salstentamen för campusstudenter. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-20
A  09:00-14:00 SGPAK.19806.22FEG001.21113.23-laagla, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-14
A  09:00-14:00 TGMCY.19108.22MAG315.28203.23-shr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 JGRVK.19817.21, SGENK.29815.21, SGENK.29816.21FEG321.21100.23-, FEG321.21158.23-, FEG321.21159.23-, FEG321.21168.23-, FEG321.21169.23-ahm, fhg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - endast för anm.kod 21100, 21158, 21159, 21168, 21169 VT23. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 TGBIY.19100.21BYG312.26600.23-alabai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  15:00-19:00 TGAIY.19200.21, TGDAY.19104.22, TGEKY.19105.22EEG304.28303.23-jco, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
ATor1 Jun09:00-12:00 VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23MVG102.24401.23-, MVG102.24405.23-, MVG102.24406.23-jonold, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (0002). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  09:00-13:00 SGFMK.19021.22FEG250.21121.23-mkr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus, endast för anm.kod 21121 VT23. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 TGLAK.EKJU.19905.21, TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21SBG305.27308.23-jospen, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 LGÄLY.ENGE.19622.20, LGÄLY.ENGE.19629.20, LGÄLY.RELI.19624.20, LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19625.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.MATE.19642.22MAG312.28218.23-, MAG312.28219.23-, MAG312.28236.23-tentamen, yuyshvTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 SGENK.19815.21, SGENK.19816.21NEG001.21200.23-, NEG001.21201.23-, NEG001.21205.23-, NEG001.21206.23-madrei, tentamen, upiTentamenslokal Salstentamen - endast för anm.koder 21200, 21201, 21205 samt 21206 VT23. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 TGAIY.19200.21, TGMCY.19108.22, TGMIY.19109.21ME569A.26725.23-, ME569A.26726.23-hwo, modjai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 TACIM.19908.21MAG352.28202.23-tentamen, yuyshvTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-18:00 VGSSK.29301.23MVG102.24407.23-jonold, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal (0002). Obs, du tilldelas skrivtid 9-12 ELLER 15-18 ca en vecka före tentadagen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  15:00-18:00 TAEAA.19705.22, TAEAA.19715.22EEG507.28307.23-chn, nrm, saawrt, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable and Ladok a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-02-22
A  15:00-19:00 TGMIY.19109.22, TGMIY.19122.22, TGMVK.19107.22, TGMVK.19110.22MIG317.28409.23-, MIG317.28411.23-jonbrm, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-23
A  15:00-19:00 VADIM.19315.22OMA031.24318.23-irehyr, mro, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-14
A  15:00-19:00 TAGSM.19707.22, TAGSM.19717.22SBG662.27312.23-modbai, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-20:00 TGLAK.EKJU.19905.22, TGLAK.HING.19907.22, TGLAK.TEKN.19906.22SBG307.27318.23-tentamen, ulalinTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-30
A  15:00-20:00 TACIM.19908.22SBG315.27315.23-josagn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-30
A  15:00-20:00 TGENS.19012.22, TGENS.19102.22ME563A.26730.23-hwo, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-15
AFre2 Jun09:00-11:00 VGSSK.19300.21MVG104.24404.23-moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (del 2). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  09:00-14:00 TGAIY.19200.22, TGEKY.19105.21, TGENS.19012.21, TGENS.19102.21EEG303.28310.23-, EEG303.28313.23-nrr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Omtentamen på studieort MAX010 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-12-07
A  09:00-14:00 TGDVK.19121.21DVG307.28416.23-perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22MAX010.28223.23-, MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-, MAX010.28230.23-, MAX010.28231.23-anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenTentamenslokal Omtentamen MAX010 0020, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-14:00 SGENK.29815.22, SGENK.29816.22, TGINK.19111.21FEG240.21111.23-, FEG240.21115.23-, FEG240.21163.23-jmn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - endast för anm.kod 21111, 21115 och 21163 VT23. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 JGRVK.19817.22JUG301.21301.23-guvsjn, tentamen, ubnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:30 VGSSK.19300.21MVG104.24404.23-moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus (del 2). Du kommer att tilldelas tiden 9-11 ELLER 12:30-14:30 ca en vecka före tentadagen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  15:00-16:30 VGSSK.19300.22OMG103.24336.23-obd, tentamen, toebyoTentamenslokal Salstentamen på campus: Vetenskapliga begrepp 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  15:00-16:30 VGSSK.19300.22OMG103.24336.23-obd, tentamen, toebyoBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Vetenskapliga begrepp 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  15:00-18:00 TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21SB203B.27313.23-faznin, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-19:00 SGIDK.19206.20, SGIDK.19207.20FEG002.21182.23-, FEG002.21183.23-epo, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-27
A  15:00-20:00 SGENK.29815.23JU200A.21315.23-csl, guvsjn, tentamenTentamenslokal Salstentamen - endast för campuskursen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
ALör3 Jun10:00-14:00 TGLAK.EKJU.19905.20SBG507.17325.22-jospen, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-30
A  10:00-15:00 TGDVK.19121.21SBG328.27300.23-chsdee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-09
A  10:00-15:00 TAAUA.19702.22, TAAUA.19711.22, TAEAA.19705.22, TAEAA.19715.22EEA003.28311.23-, EEA003.28312.23-sadrae, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-03-16
A  10:00-15:00 VGFSK.19002.16, VGFSK.19002.17, VGFSK.19002.18, VGFSK.19002.19, VGFSK.19002.20, VGFSK.19002.21, VGFSK.19002.22, VGFSK.19003.22FHG013.14200.17-, FHG013.14200.18-, FHG013.14200.19-, FHG013.14200.20-, FHG013.14202.16-, FHG013.14203.21-, FHG103.14203.22-, FHG103.14206.21-annend, tentamen  Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-14
 
Vecka 23, 2023
ATor8 Jun09:00-13:00 SGSCK.19323.20, SGSCK.19324.20, SGSCK.19325.20, SGSCK.19326.20SAG517.25127.23-, SAG517.25128.23-, SAG517.25129.23-, SAG517.25130.23-parlug, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-13:00 SGSCK.19327.20SAG517.25126.23-parlug, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23MAX009.28227.23-peahon, tentamen, toyolnTentamenslokal Salstentamen på campus (0020). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-18
 
Vecka 24, 2023
AMån12 Jun09:00-14:00 NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22FYX008.28110.23-, FYX008.28111.23-, FYX008.28112.23-, FYX008.28113.23-hanhun, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Omtentamen på studieort FYX008. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-07
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22FYX008.28101.23-, FYX008.28103.23-, FYX008.28109.23-, FYX008.28110.23-, FYX008.28112.23-, FYX008.28113.23-hanhun, tentamenTentamenslokal Omtentamen FYX008, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
 
Vecka 32, 2023
AFre11 Aug09:00-14:00 LGÄLY.MATE.19623.20, TGAIY.19200.22, TGBIY.19100.22, TGDAY.19104.22, TGDVK.19121.22, TGEKY.19105.22, TGENS.19012.22, TGIEK.19106.22, TGLAK.EKJU.19905.22, TGLAK.HING.19907.22, TGLAK.TEKN.19906.22, TGMCY.19108.22, TGMIY.19109.22, TGMIY.19122.22MAG031.18218.22-, MAG031.18220.22-, MAG031.18244.22-, MAG031.38200.23-jonbjd, lillag, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-03
 
Vecka 33, 2023
AMån14 Aug15:00-20:00 NZBAF.29407.23MAX009.28227.23-peahon, tentamen, toyolnTentamenslokal Salstentamen på campus (0020). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-18
ATis15 Aug08:00-17:00 VGSSK.19300.22OMG103.24336.23-miawir, obd, toebyo  Hemtentamen (0050 Statistik). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Se www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00 TGBIY.19100.20ARG500.16401.22-dohcag, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-12:00  MVA100.14412.22-maekld, mansog, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: 0004. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-29
A  09:00-12:00 VGSSK.29301.23MVG102.24407.23-jonold, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal (0001). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  09:00-12:00 TGLAK.EKJU.19905.21, TGSAK.19123.22SBG061.28501.23-evasan, sab, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-18
A  09:00-12:00 VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23MVG102.24401.23-, MVG102.24405.23-, MVG102.24406.23-jonold, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (0001). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  09:00-13:00 LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.ENGE.19640.22ENG311.22506.23-, ENG312.22501.23-caesns, tentamenTentamenslokal Written examination on campus: Literary Text Translation. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable and Ladok a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-13:00 TACIM.19908.22DVG011.28418.23-ahs, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – datorsystem. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
2022-10-17
A  09:00-13:00 TGSAK.19123.20SBG352.18501.22-evasan, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-15
A  09:00-13:00 TGMVK.19107.22, TGMVK.19110.22MPG024.16516.22-, MPG024.16518.22-soelig, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-03
A  09:00-13:00 TGIEK.19106.20, TGINK.19111.20IEG801.17409.22-maereh, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-04-25
A  09:00-13:00 TGMIY.19109.21, TGMVK.19107.21, TGMVK.19110.21MIG321.26519.23-, MIG324.26507.23-, MIG324.26508.23-caasvd, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 TGMCY.19108.20MTG307.16204.22-kohtar, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-01
A  09:00-14:00 TGAIY.19200.22, TGEKY.19105.21, TGENS.19012.21, TGENS.19102.21EEG303.28310.23-, EEG303.28313.23-nrr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 SGENK.19815.21, SGENK.19816.21, SGENK.29815.21, SGENK.29816.21FEG220.11165.22-, FEG220.11171.22-, FEG220.11191.22-, FEG220.21145.23-, FEG220.21149.23-, FEG220.21155.23-, FEG220.21162.23-ahm, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 LGÄLY.ENGE.19622.20, LGÄLY.ENGE.19629.20, LGÄLY.RELI.19624.20, LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19625.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.MATE.19642.22MAG037.18231.22-, MAG037.18234.22-, MAG037.18256.22-maeehn, tentamen, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-04
A  09:00-14:00 TAEAA.19705.22, TAEAA.19715.22FYG500.18100.22-kohtar, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-06-01
A  09:00-14:00 TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21SBG314.17321.22-josagn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-14:00 JGRVK.19817.17, JGRVK.19817.18, JGRVK.19817.19, JGRVK.19817.20, JGRVK.19817.21, JGRVK.19817.22JUG012.11302.18-, JUG012.11313.21-, JUG012.11314.22-, JUG012.11316.17-, JUG012.11316.20-, JUG012.11318.19-guvsjn, haagrn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-23
A  09:00-14:00 KPU7Y.MATE.19651.22, KPUGY.MATE.19653.22MAG527.18254.22-maeehn, mrc, tentamen, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-04
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22MAX010.28223.23-, MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-, MAX010.28230.23-, MAX010.28231.23-anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenTentamenslokal Omtentamen MAX010 0020, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-14:00 TGDAY.19104.20DVG306.18412.22-perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-14:00 TGMCY.19108.21MTG303.26205.23-rotmas, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus.?Du måste anmäla dig via Ladok senast?10?dagar?före?tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter.?Giltig?legitimation?krävs?för?att?få?tentera. Var?på?plats?senast?30?minuter?före?start.?Lokal?meddelas?via?schemat?och Ladok ca en?vecka?före?tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort:?www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-14:00 TGDVK.19121.21DVG307.28416.23-perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Omtentamen på studieort MAX010 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-12-07
A  09:00-14:00 TGAIY.19200.20EEG300.18313.22-nrr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-12
A  09:00-14:00 TGDAY.19104.21DVG320.28427.23-awi, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus, del 1. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-17:00 VGSSK.29301.21, VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21OMG108.24338.23-, OMG108.24339.23-, OMG108.24340.23-, OMG108.24341.23-manjol, toebyo  Kl 9-17: Hemtentamen (kvantitativa-, kvalitativa- och litteraturstudier). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta.2022-11-07
A  15:00-19:00 TGIEK.19106.21, TGINK.19111.21, TGMCY.19108.20IEG310.17415.22-rotmas, sen, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-14
A  15:00-19:00 TGIEK.19106.22, TGINK.19111.22IM710A.17418.22-agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-06
A  15:00-19:00 TGSAK.19123.20SBG542.28502.23-evasan, naylim, sab, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-20:00 TGAIY.19200.21, TGEKY.19105.21MAG316.18213.22-tentamen, yuyshvTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  15:00-20:00 TACIM.19908.22SBG315.27315.23-josagn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-30
A  15:00-20:00 TGLAK.EKJU.19905.22, TGLAK.HING.19907.22, TGLAK.TEKN.19906.22SBG307.27318.23-tentamen, ulalinTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-30
A  15:00-20:00 TGBIY.19100.22BYG322.26603.23-bes, jnn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
AOns16 Aug09:00-12:00 TAGSM.19707.22, TAGSM.19717.22SBA044.27321.23-peanon, tentamenTentamenslokal Digital exam in computer rooms on campus – you may not use your own computer. Note! For registered students only. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2022-09-19
A  09:00-12:00 TGSAK.19123.22SBG021.18502.22-jmk, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-06-02
A  09:00-12:00 TGDAY.19104.21, TGDVK.19121.21DVG311.18413.22-awi, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-12-15
A  09:00-13:00 SGIDK.19206.20, SGIDK.19207.20FEG002.21182.23-, FEG002.21183.23-epo, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-27
A  09:00-13:00 TGSAK.19123.21SBG101.28605.23-peanon, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 TGMIY.19109.22, TGMIY.19122.22, TGMVK.19107.22, TGMVK.19110.22MIG317.28409.23-, MIG317.28411.23-jonbrm, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-23
A  09:00-13:00 SGENK.19815.20, SGENK.19816.20, SGENK.29815.21, SGENK.29816.21, SGFMK.19021.20FEG252.11148.22-, FEG342.11154.22-, FEG342.11192.22-, FEG342.21136.23-, FEG342.21137.23-beyben, ljg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 TGMIY.19109.21MIG313.26515.23-agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 TGENS.19012.21, TGENS.19102.21, TGMVK.19107.21, TGMVK.19110.21MIG307.26504.23-, MIG307.26505.23-agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22FYX008.28101.23-, FYX008.28103.23-, FYX008.28109.23-, FYX008.28110.23-, FYX008.28112.23-, FYX008.28113.23-hanhun, tentamenTentamenslokal Omtentamen FYX008, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-14:00 TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21SBG326.17323.22-maebeg, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-09
A  09:00-14:00 VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22OMG104.24315.23-, OMG104.24320.23-, OMG104.24327.23-mansog, mro, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Folksjukdomar. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 LGÄAY.19634.19, LGÄLY.ENGE.19622.20, LGÄLY.ENGE.19629.20, LGÄLY.RELI.19624.20, LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19625.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.MATE.19642.22MAG328.28221.23-, MAG328.28222.23-milcrt, tentamen, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-12-19
A  09:00-14:00 NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22FYX008.28110.23-, FYX008.28111.23-, FYX008.28112.23-, FYX008.28113.23-hanhun, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Omtentamen på studieort FYX008. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-07
A  09:00-14:00 SGENK.19815.21, SGENK.19816.21, SGENK.29815.22, SGENK.29816.22, TGINK.19111.21FEG240.11109.22-, FEG240.11110.22-, FEG240.11130.22-, FEG240.11133.22-, FEG240.21111.23-, FEG240.21115.23-, FEG240.21163.23-jmn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 VGSSK.29301.22, VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22OMG104.24315.23-, OMG104.24320.23-, OMG104.24324.23-, OMG104.24327.23-mansog, mro, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Folksjukdomar. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 VGKUE.29322.23OMG515.24345.23-caarem, juahod, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-14:00 TACIM.19908.22DVG011.28418.23-jbt, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - programmeringsmetodik. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 LGGLY.FÖRS.19637.22, LGGLY.FÖRS.19638.22SVG311.22206.23-, SVG311.22212.23-slt, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-01
A  15:00-18:00 TGINK.19111.21KS720B.27408.23-ban, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-18:00 VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23MVG102.24401.23-, MVG102.24405.23-, MVG102.24406.23-jonold, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (0002). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  15:00-18:00 VGSSK.29301.23MVG102.24407.23-jonold, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal (0002). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-13

OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar.

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn