Schema
Kurs: FEG321.21182.21-, Externredovisning C 7.5hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
Datum: 2021-01-11 - 2021-07-31
 
Utskrivet: 2021-06-14 11:08:26
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 18, 2021
0Mån3 Maj10:15-13:00 JGRVK.19817.19, SGENK.19816.18, SGENK.29815.19 ahm, analae  F1. Koncernredovisning 1. Live-föreläsning via Zoom.2021-03-12
0Ons5 Maj10:15-13:00 JGRVK.19817.19, SGENK.19816.18, SGENK.29815.19 ahm, analae  F2. Koncernredovisning 2. Live-föreläsning via Zoom.2021-03-12
 
Vecka 19, 2021
0Mån10 Maj10:15-13:00 JGRVK.19817.19, SGENK.19816.18, SGENK.29815.19 ahm, analae  F3. Koncernredovisning 3. Live-föreläsning via Zoom.2021-03-12
 
Vecka 22, 2021
ALör5 Jun10:00-15:00 JGRVK.19817.19, SGENK.19815.18, SGENK.19816.18, SGENK.19816.19, SGENK.29815.19 ahm, analae, tentamen  Hemtentamen med zoom. Tentamen endast för studenter registrerade VT21. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas.2021-03-11

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ahm Anders Hedman  
analae Annika Lake  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
JGRVK.19817.19 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp
SGENK.19815.18 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.18 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.19 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.19 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn