Grafiskt schema
Program: NZTEF.19402.21, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-01-25 - 2022-07-24
 
Utskrivet: 2022-01-25 00:01:05
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.4
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Jan
Ej i sökning
Tisdag
25 Jan
Datum:2022-01-25 09:00:00 - 2022-01-25 12:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000321
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 2, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99418
Onsdag
26 Jan
Datum:2022-01-26 13:15:00 - 2022-01-26 15:00:00
Id:BokningsId_20210720_000000049
Moment:Fysik 1, Föreläsning 23, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-
hanhun
99131
Datum:2022-01-26 15:30:00 - 2022-01-26 17:00:00
Id:BokningsId_20220110_000000481
Moment:Fysikstuga. Grupp A, Grupp B, Distans och TBiS.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-
hanhun
Torsdag
27 Jan
Datum:2022-01-27 10:15:00 - 2022-01-27 12:00:00
Id:BokningsId_20211213_000000173
Moment:Fysik, Räkneövning 14, Kap 15, på ZOOM
Grupp A , Grupp B och alla som vill
Resurser:NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18110.21-, FYX007.18111.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18113.21-, FYX007.18127.21-, FYX007.18128.21-, FYX007.18129.21-
soijol
99323, 99418
Datum:2022-01-27 13:00:00 - 2022-01-27 16:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000323
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 3, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99418
Fredag
28 Jan
Datum:2022-01-28 10:15:00 - 2022-01-28 12:00:00
Id:BokningsId_20220117_000000483
Moment:Fysik, Räkneövning 14 b, Sådant som kan vara kvar från kap 12-15, på ZOOM
Grupp A , Grupp B och alla som vill
Resurser:NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18110.21-, FYX007.18111.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18113.21-, FYX007.18127.21-, FYX007.18128.21-, FYX007.18129.21-
soijol
99323, 99418
Datum:2022-01-28 15:15:00 - 2022-01-28 17:00:00
Id:BokningsId_20220124_000000537
Moment:Fysik 1, Föreläsning 23, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-
hanhun
Lördag
29 Jan
Söndag
30 Jan

V.5
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Jan
Datum:2022-01-31 09:00:00 - 2022-01-31 12:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000327
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 4, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99516
Datum:2022-01-31 13:15:00 - 2022-01-31 15:00:00
Id:BokningsId_20210720_000000051
Moment:Fysik 1, Föreläsning 24, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-
hanhun
99131
Tisdag
1 Feb
Datum:2022-02-01 10:15:00 - 2022-02-01 12:00:00
Id:BokningsId_20210826_000000187
Moment:Fysik, Räkneövning 15, Kap 16 på CAMPUS
Grupp A , Grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
FYX007.18109.21-
soijol
99418
Datum:2022-02-01 13:15:00 - 2022-02-01 15:00:00
Id:BokningsId_20211213_000000181
Moment:Fysik, Räkneövning 15, Kap 16, på ZOOM
Grupp A , Grupp B och alla som vill
Resurser:NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18110.21-, FYX007.18111.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18113.21-, FYX007.18127.21-, FYX007.18128.21-, FYX007.18129.21-
soijol
99418
Onsdag
2 Feb
Torsdag
3 Feb
Datum:2022-02-03 09:15:00 - 2022-02-03 12:00:00
Id:BokningsId_20210826_000000185
Moment:Fysik, Räkneövning 16, Tentagenomräkning
Grupp A , Grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
FYX007.18109.21-
soijol
99418
Datum:2022-02-03 13:15:00 - 2022-02-03 16:00:00
Id:BokningsId_20211213_000000187
Moment:Fysik, Räkneövning 16, Genomräkning av Tentamen, på ZOOM
Grupp A , Grupp B och alla som vill
Resurser:NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18110.21-, FYX007.18111.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18113.21-, FYX007.18127.21-, FYX007.18128.21-, FYX007.18129.21-
soijol
99323, 99418
Datum:2022-02-03 13:15:00 - 2022-02-03 17:00:00
Id:BokningsId_20211211_000000091
Moment:Fysik 1, Reservlaborationstillfälle, grupp A och grupp B, TBiS och Distans.
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-
hanhun
99418
Fredag
4 Feb
Datum:2022-02-04 08:30:00 - 2022-02-04 10:00:00
Id:BokningsId_20220124_000000121
Moment:Frågestund in för omtentan i Basmatematik 3c, del 2 i Helenas Zoom-rum
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
hlm
Datum:2022-02-04 15:30:00 - 2022-02-04 17:00:00
Id:BokningsId_20220110_000000483
Moment:Fysikstuga. Grupp A, Grupp B, Distans och TBiS.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-
hanhun
Lördag
5 Feb
Datum:2022-02-05 10:00:00 - 2022-02-05 15:00:00
Id:BokningsId_20210527_000000223
Moment:Salstentamen grupp A och grupp B (omtenta delkurs 2). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19406.21
MAX009.18222.21-, MAX009.18245.21-
hlm, maeehn, tentamen
Tentamenslokal
Söndag
6 Feb

V.6
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Feb
Datum:2022-02-07 09:00:00 - 2022-02-07 14:00:00
Id:BokningsId_20210528_000000679
Moment:Salstentamen 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot sen anmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18128.21-
hanhun, tentamen
Tentamenslokal
Tisdag
8 Feb
Datum:2022-02-08 09:00:00 - 2022-02-08 12:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000349
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 5, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99418
Onsdag
9 Feb
Torsdag
10 Feb
Fredag
11 Feb
Datum:2022-02-11 13:15:00 - 2022-02-11 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000143
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 1, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302
Datum:2022-02-11 15:30:00 - 2022-02-11 17:00:00
Id:BokningsId_20220110_000000489
Moment:Fysikstuga. Grupp A, Grupp B, Distans och TBiS.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-
hanhun
Lördag
12 Feb
Söndag
13 Feb

V.7
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Feb
Datum:2022-02-14 09:00:00 - 2022-02-14 14:00:00
Id:BokningsId_20210528_000000665
Moment:Digital omtentamen med zoom grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få tillträde till Zoom – vi kontrollerar din anmälan innan insläpp. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen
Resurser:NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
KEX004.18115.21-, KEX004.18116.21-, KEX004.18122.21-, KEX004.18124.21-, KEX004.18125.21-, KEX004.18131.21-, KEX004.18132.21-
aed, tentamen
Tisdag
15 Feb
Datum:2022-02-15 10:15:00 - 2022-02-15 12:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000071
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 2, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302
Datum:2022-02-15 13:00:00 - 2022-02-15 16:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000393
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 6, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99418
Onsdag
16 Feb
Datum:2022-02-16 13:15:00 - 2022-02-16 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000067
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 1, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Torsdag
17 Feb
Datum:2022-02-17 09:00:00 - 2022-02-17 12:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000401
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 7, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99418
Fredag
18 Feb
Datum:2022-02-18 08:30:00 - 2022-02-18 10:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000411
Moment:Matematik, problemlösning 3 i grupp, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99501d, 99516
Datum:2022-02-18 13:15:00 - 2022-02-18 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000069
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 3, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302
Datum:2022-02-18 15:30:00 - 2022-02-18 17:00:00
Id:BokningsId_20220110_000000485
Moment:Fysikstuga. Grupp A, Grupp B, Distans och TBiS.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-
hanhun
Lördag
19 Feb
Söndag
20 Feb

V.8
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Feb
Tisdag
22 Feb
Datum:2022-02-22 09:00:00 - 2022-02-22 12:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000405
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 8, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99418
Datum:2022-02-22 13:15:00 - 2022-02-22 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000073
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 4, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Onsdag
23 Feb
Datum:2022-02-23 13:00:00 - 2022-02-23 16:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000395
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 9, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99516
Torsdag
24 Feb
Datum:2022-02-24 10:15:00 - 2022-02-24 12:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000121
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 2, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Datum:2022-02-24 13:15:00 - 2022-02-24 15:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000415
Moment:Matematik, problemlösning 4 i grupp, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99501d, 99516
Fredag
25 Feb
Datum:2022-02-25 13:15:00 - 2022-02-25 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000075
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 5, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Datum:2022-02-25 15:30:00 - 2022-02-25 17:00:00
Id:BokningsId_20220110_000000487
Moment:Fysikstuga. Grupp A, Grupp B, Distans och TBiS.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18112.21-, FYX007.18128.21-
hanhun
Lördag
26 Feb
Datum:2022-02-26 10:00:00 - 2022-02-26 15:00:00
Id:BokningsId_20210528_000000681
Moment:Omtentamen 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot sen anmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18128.21-
hanhun, tentamen
Tentamenslokal
Söndag
27 Feb

V.9
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Feb
Datum:2022-02-28 09:00:00 - 2022-02-28 12:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000389
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 10, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99516
Datum:2022-02-28 13:15:00 - 2022-02-28 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000077
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 6, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Tisdag
1 Mar
Onsdag
2 Mar
Datum:2022-03-02 10:15:00 - 2022-03-02 12:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000123
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 3, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Datum:2022-03-02 13:00:00 - 2022-03-02 16:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000391
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 11, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99516
Torsdag
3 Mar
Datum:2022-03-03 10:15:00 - 2022-03-03 12:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000079
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 7, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302
Datum:2022-03-03 13:15:00 - 2022-03-03 15:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000417
Moment:Matematik, problemlösning 5 i grupp, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99501d, 99513, 99514
Fredag
4 Mar
Lördag
5 Mar
Söndag
6 Mar

V.10
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Mar
Datum:2022-03-07 13:15:00 - 2022-03-07 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000081
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 8, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302
Tisdag
8 Mar
Onsdag
9 Mar
Datum:2022-03-09 09:00:00 - 2022-03-09 12:00:00
Id:BokningsId_20211222_000000545
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 12, repetition, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99516
Datum:2022-03-09 13:15:00 - 2022-03-09 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000125
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 4, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Torsdag
10 Mar
Fredag
11 Mar
Datum:2022-03-11 08:30:00 - 2022-03-11 10:00:00
Id:BokningsId_20211101_000000419
Moment:Matematik, frågestund, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99516
Datum:2022-03-11 13:15:00 - 2022-03-11 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000083
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 9, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Lördag
12 Mar
Söndag
13 Mar

V.11
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Mar
Datum:2022-03-14 09:00:00 - 2022-03-14 14:00:00
Id:BokningsId_20211006_000000263
Moment:Salstentamen delkurs 1 (0010), grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29406.22, NZBAF.29407.22, NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28207.22-, MAX010.28208.22-, MAX010.28209.22-, MAX010.28210.22-, MAX010.28211.22-, MAX010.28237.22-, MAX010.28238.22-, MAX010.28240.22-, MAX010.28241.22-
hlm, maeehn, tentamen
Tentamenslokal
Tisdag
15 Mar
Datum:2022-03-15 13:15:00 - 2022-03-15 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000085
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 10, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Datum:2022-03-15 15:15:00 - 2022-03-15 17:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000127
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 5, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Onsdag
16 Mar
Datum:2022-03-16 10:15:00 - 2022-03-16 12:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000087
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 11, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Torsdag
17 Mar
Fredag
18 Mar
Datum:2022-03-18 09:00:00 - 2022-03-18 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000031
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 1, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99516
Datum:2022-03-18 13:15:00 - 2022-03-18 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000089
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 12, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302, 99418
Datum:2022-03-18 15:15:00 - 2022-03-18 17:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000129
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 6, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Lördag
19 Mar
Datum:2022-03-19 10:00:00 - 2022-03-19 15:00:00
Id:BokningsId_20210528_000000683
Moment:Omtentamen 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot sen anmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZTEF.19402.21, NZTEF.19406.21
FYX007.18109.21-, FYX007.18128.21-
hanhun, tentamen
Tentamenslokal
Söndag
20 Mar

V.12
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Mar
Datum:2022-03-21 09:00:00 - 2022-03-21 14:00:00
Id:BokningsId_20210528_000000667
Moment:Digital omtentamen med zoom grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få tillträde till Zoom – vi kontrollerar din anmälan innan insläpp. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen
Resurser:NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
KEX004.18115.21-, KEX004.18116.21-, KEX004.18122.21-, KEX004.18124.21-, KEX004.18125.21-, KEX004.18131.21-, KEX004.18132.21-
aed, tentamen
Tisdag
22 Mar
Datum:2022-03-22 09:00:00 - 2022-03-22 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000079
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 2, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99418
Datum:2022-03-22 13:15:00 - 2022-03-22 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000091
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 13, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Onsdag
23 Mar
Torsdag
24 Mar
Datum:2022-03-24 09:00:00 - 2022-03-24 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000081
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 3, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Fredag
25 Mar
Datum:2022-03-25 13:15:00 - 2022-03-25 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000093
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 14, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Datum:2022-03-25 15:15:00 - 2022-03-25 17:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000131
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 7, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Lördag
26 Mar
Söndag
27 Mar

V.13
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Mar
Datum:2022-03-28 09:00:00 - 2022-03-28 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000083
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 4, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Datum:2022-03-28 13:15:00 - 2022-03-28 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000095
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 15, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302
Tisdag
29 Mar
Onsdag
30 Mar
Datum:2022-03-30 13:00:00 - 2022-03-30 16:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000085
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 5, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Torsdag
31 Mar
Fredag
1 Apr
Datum:2022-04-01 15:15:00 - 2022-04-01 17:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000097
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 16, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Lördag
2 Apr
Söndag
3 Apr

V.14
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Apr
Tisdag
5 Apr
Datum:2022-04-05 09:00:00 - 2022-04-05 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000087
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 6, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
12305
Onsdag
6 Apr
Torsdag
7 Apr
Datum:2022-04-07 09:00:00 - 2022-04-07 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000089
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 7, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Fredag
8 Apr
Datum:2022-04-08 13:15:00 - 2022-04-08 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000099
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 17, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302
Datum:2022-04-08 15:15:00 - 2022-04-08 17:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000135
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 8, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Lördag
9 Apr
Datum:2022-04-09 10:00:00 - 2022-04-09 15:00:00
Id:BokningsId_20211006_000000265
Moment:Omtentamen delkurs 1 (0010), grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29406.22, NZBAF.29407.22, NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28207.22-, MAX010.28208.22-, MAX010.28209.22-, MAX010.28210.22-, MAX010.28211.22-, MAX010.28237.22-, MAX010.28238.22-, MAX010.28240.22-, MAX010.28241.22-
hlm, maeehn, tentamen
Tentamenslokal
Söndag
10 Apr

V.15
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Apr
Tisdag
12 Apr
Datum:2022-04-12 09:00:00 - 2022-04-12 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000091
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 8, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Onsdag
13 Apr
Datum:2022-04-13 09:00:00 - 2022-04-13 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000093
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 9, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Datum:2022-04-13 13:15:00 - 2022-04-13 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000101
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 18, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Datum:2022-04-13 15:15:00 - 2022-04-13 17:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000133
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 9, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Torsdag
14 Apr
Datum:2022-04-14 09:00:00 - 2022-04-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000097
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 10, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Fredag
15 Apr
Lördag
16 Apr
Söndag
17 Apr

V.16
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Apr
Tisdag
19 Apr
Onsdag
20 Apr
Torsdag
21 Apr
Fredag
22 Apr
Datum:2022-04-22 15:15:00 - 2022-04-22 17:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000103
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 19, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302
Lördag
23 Apr
Söndag
24 Apr

V.17
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Apr
Tisdag
26 Apr
Datum:2022-04-26 13:00:00 - 2022-04-26 16:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000101
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 11, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Onsdag
27 Apr
Torsdag
28 Apr
Datum:2022-04-28 09:00:00 - 2022-04-28 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000099
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 12, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Fredag
29 Apr
Datum:2022-04-29 13:15:00 - 2022-04-29 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000111
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 20, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302
Datum:2022-04-29 15:15:00 - 2022-04-29 17:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000137
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 10, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Lördag
30 Apr
Söndag
1 Maj

V.18
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Maj
Tisdag
3 Maj
Datum:2022-05-03 09:00:00 - 2022-05-03 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000103
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 13, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Onsdag
4 Maj
Torsdag
5 Maj
Datum:2022-05-05 09:00:00 - 2022-05-05 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000105
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 14, grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99514
Fredag
6 Maj
Datum:2022-05-06 09:00:00 - 2022-05-06 14:00:00
Id:BokningsId_20211006_000000267
Moment:Omtentamen delkurs 1 (0010), grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29406.22, NZBAF.29407.22, NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28207.22-, MAX010.28208.22-, MAX010.28209.22-, MAX010.28210.22-, MAX010.28211.22-, MAX010.28237.22-, MAX010.28238.22-, MAX010.28240.22-, MAX010.28241.22-
hlm, maeehn, tentamen
Tentamenslokal
Lördag
7 Maj
Söndag
8 Maj

V.19
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
9 Maj
Datum:2022-05-09 09:00:00 - 2022-05-09 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000109
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 15,grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99516
Datum:2022-05-09 13:15:00 - 2022-05-09 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000107
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 21, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Tisdag
10 Maj
Onsdag
11 Maj
Datum:2022-05-11 13:15:00 - 2022-05-11 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000109
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 22, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Datum:2022-05-11 15:15:00 - 2022-05-11 17:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000139
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 11, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Torsdag
12 Maj
Datum:2022-05-12 09:00:00 - 2022-05-12 12:00:00
Id:BokningsId_20220123_000000107
Moment:Matematik, Föreläsning och räkneövning 16, repetition,grupp A, grupp B
Resurser:NZTEF.19402.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28211.22-
hlm, maeehn
99516
Fredag
13 Maj
Lördag
14 Maj
Söndag
15 Maj

V.20
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
16 Maj
Datum:2022-05-16 09:00:00 - 2022-05-16 14:00:00
Id:BokningsId_20211006_000000269
Moment:Salstentamen delkurs 2 (0020), grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29406.22, NZBAF.29407.22, NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28207.22-, MAX010.28208.22-, MAX010.28209.22-, MAX010.28210.22-, MAX010.28211.22-, MAX010.28237.22-, MAX010.28238.22-, MAX010.28240.22-, MAX010.28241.22-
hlm, maeehn, tentamen
Tentamenslokal
Tisdag
17 Maj
Onsdag
18 Maj
Datum:2022-05-18 15:15:00 - 2022-05-18 17:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000105
Moment:Basfysik 2, Föreläsning 23, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
13302
Torsdag
19 Maj
Fredag
20 Maj
Lördag
21 Maj
Söndag
22 Maj

V.21
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Maj
Tisdag
24 Maj
Onsdag
25 Maj
Torsdag
26 Maj
Fredag
27 Maj
Datum:2022-05-27 13:15:00 - 2022-05-27 15:00:00
Id:BokningsId_20220106_000000141
Moment:Basfysik 2, Räkneövning 12, grupp A och grupp B.
https://hig-se.zoom.us/my/hakan.hugosson
Resurser:NZBAF.29407.22, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19406.21
FYX008.28108.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28120.22-
hanhun
99418
Lördag
28 Maj
Söndag
29 Maj

V.22
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
30 Maj
Datum:2022-05-30 09:00:00 - 2022-05-30 14:00:00
Id:BokningsId_20211006_000000273
Moment:Salstentamen, grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29406.22, NZBAF.29407.22, NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
FYX008.28105.22-, FYX008.28106.22-, FYX008.28107.22-, FYX008.28108.22-, FYX008.28109.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28116.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28119.22-, FYX008.28120.22-
hanhun, tentamen
Tentamenslokal
Tisdag
31 Maj
Onsdag
1 Jun
Torsdag
2 Jun
Fredag
3 Jun
Lördag
4 Jun
Datum:2022-06-04 10:00:00 - 2022-06-04 15:00:00
Id:BokningsId_20211006_000000271
Moment:Omtentamen delkurs 2 (0020), grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29406.22, NZBAF.29407.22, NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
MAX010.28206.22-, MAX010.28207.22-, MAX010.28208.22-, MAX010.28209.22-, MAX010.28210.22-, MAX010.28211.22-, MAX010.28237.22-, MAX010.28238.22-, MAX010.28240.22-, MAX010.28241.22-
hlm, maeehn, tentamen
Tentamenslokal
Söndag
5 Jun

V.23
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Jun
Tisdag
7 Jun
Onsdag
8 Jun
Torsdag
9 Jun
Fredag
10 Jun
Lördag
11 Jun
Söndag
12 Jun

V.24
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Jun
Datum:2022-06-13 09:00:00 - 2022-06-13 14:00:00
Id:BokningsId_20211006_000000275
Moment:Omtentamen, grupp A och grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29406.22, NZBAF.29407.22, NZTEF.19401.21, NZTEF.19402.21, NZTEF.19403.21, NZTEF.19404.21, NZTEF.19405.21, NZTEF.19406.21, NZTEF.19407.21, NZTEF.19408.21
FYX008.28105.22-, FYX008.28106.22-, FYX008.28107.22-, FYX008.28108.22-, FYX008.28109.22-, FYX008.28110.22-, FYX008.28116.22-, FYX008.28118.22-, FYX008.28119.22-, FYX008.28120.22-
hanhun, tentamen
Tentamenslokal
Tisdag
14 Jun
Onsdag
15 Jun
Torsdag
16 Jun
Fredag
17 Jun
Lördag
18 Jun
Söndag
19 Jun

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
aed Annika Eklund  
hanhun Håkan Hugosson  
hlm Helena Lindström  
maeehn Marie Ehlin  
soijol Sofi Jonsevall  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
12305 Lärosal 3 12 38
13302 Föreläsningssal 3 13 59
99131 Föreläsningssal 1 99 90
99323 Labbsal organisk kemi 3 99 16
99418 Labbsal basår ATM 4 99 48
99501d Grupprum 5 99 12
99513 Grupprum 5 99 18
99514 Lärosal 5 99 28
99516 Lärosal 5 99 56
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
FYX007.18109.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18110.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18111.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Ljusdal Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18112.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18113.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18127.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Söderhamn Normal Halvfart Dagtid
FYX007.18128.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
FYX007.18129.21- Basfysik 1 16 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28105.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28106.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28107.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Ljusdal Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28108.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28109.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28110.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28116.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Söderhamn Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28118.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
FYX008.28119.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28120.22- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
KEX004.18115.21- Baskemi 1 11fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
KEX004.18116.21- Baskemi 1 11fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid
KEX004.18122.21- Baskemi 1 11fup Svenska Ljusdal Normal Halvfart Dagtid
KEX004.18124.21- Baskemi 1 11fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid
KEX004.18125.21- Baskemi 1 11fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid
KEX004.18131.21- Baskemi 1 11fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
KEX004.18132.21- Baskemi 1 11fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid
MAX009.18222.21- Basmatematik 3c 11fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MAX009.18245.21- Basmatematik 3c 11fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
MAX010.28206.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28207.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Ljusdal Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28208.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28209.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28210.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28211.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28237.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
MAX010.28238.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Söderhamn Normal Halvfart Dagtid
MAX010.28240.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
MAX010.28241.22- Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid

Program  
Id Programnamn
NZBAF.29406.22 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
NZBAF.29407.22 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
NZTEF.19401.21 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Sandviken Normal Helfart Dagtid
NZTEF.19402.21 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
NZTEF.19403.21 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid
NZTEF.19404.21 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Ljusdal Normal Helfart Dagtid
NZTEF.19405.21 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid
NZTEF.19406.21 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
NZTEF.19407.21 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid
NZTEF.19408.21 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Söderhamn Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.