Grafiskt schema
Kurs: SBG071.28605.20-, Översiktsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-05-26 - 2020-11-25
 
Utskrivet: 2020-05-26 06:31:35
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.22
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Maj
Ej i sökning
Tisdag
26 Maj
Onsdag
27 Maj
Datum:2020-05-27 08:15:00 - 2020-05-27 12:00:00
Id:BokningsId_20200110_000000087
Moment:Presentation Lantmätarna
Resurser:TGLAK.EKJU.19905.19
SBG071.28605.20-
heygrw
Torsdag
28 Maj
Datum:2020-05-28 08:15:00 - 2020-05-28 12:00:00
Id:BokningsId_20200110_000000089
Moment:Presentation: Samhällsplanerarna
Resurser:TGLAK.EKJU.19905.19, TGSAK.19123.19
SBG071.28605.20-
heygrw
Datum:2020-05-28 13:15:00 - 2020-05-28 14:00:00
Id:BokningsId_20200110_000000095
Moment:Frågestund innan tentamen
Resurser:TGLAK.EKJU.19905.19, TGSAK.19123.19
SBG071.28605.20-
heygrw
Fredag
29 Maj
Lördag
30 Maj
Söndag
31 Maj

V.23
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Jun
Datum:2020-06-01 09:00:00 - 2020-06-01 13:00:00
Id:BokningsId_20200211_000000363
Moment:Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen sker på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html
Tentamen kräver en stabil internettuppkoppling därför kan ni studenter som inte har det få tillgång till att använda sal 1117 på högskolan med max 12 platser.
Resurser:TGLAK.EKJU.19905.19, TGSAK.19123.19
SBG071.28605.20-
heygrw, tentamen
11117
Tisdag
2 Jun
Onsdag
3 Jun
Torsdag
4 Jun
Fredag
5 Jun
Lördag
6 Jun
Söndag
7 Jun

V.24
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Jun
Tisdag
9 Jun
Onsdag
10 Jun
Torsdag
11 Jun
Fredag
12 Jun
Lördag
13 Jun
Söndag
14 Jun

V.25
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Jun
Tisdag
16 Jun
Onsdag
17 Jun
Torsdag
18 Jun
Fredag
19 Jun
Lördag
20 Jun
Söndag
21 Jun

V.26
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Jun
Tisdag
23 Jun
Onsdag
24 Jun
Torsdag
25 Jun
Fredag
26 Jun
Lördag
27 Jun
Söndag
28 Jun

V.27
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Jun
Tisdag
30 Jun
Onsdag
1 Jul
Torsdag
2 Jul
Fredag
3 Jul
Lördag
4 Jul
Söndag
5 Jul

V.28
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Jul
Tisdag
7 Jul
Onsdag
8 Jul
Torsdag
9 Jul
Fredag
10 Jul
Lördag
11 Jul
Söndag
12 Jul

V.29
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Jul
Tisdag
14 Jul
Onsdag
15 Jul
Torsdag
16 Jul
Fredag
17 Jul
Lördag
18 Jul
Söndag
19 Jul

V.30
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Jul
Tisdag
21 Jul
Onsdag
22 Jul
Torsdag
23 Jul
Fredag
24 Jul
Lördag
25 Jul
Söndag
26 Jul

V.31
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Jul
Tisdag
28 Jul
Onsdag
29 Jul
Torsdag
30 Jul
Fredag
31 Jul
Lördag
1 Aug
Söndag
2 Aug

V.32
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Aug
Tisdag
4 Aug
Onsdag
5 Aug
Torsdag
6 Aug
Fredag
7 Aug
Lördag
8 Aug
Söndag
9 Aug

V.33
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Aug
Tisdag
11 Aug
Onsdag
12 Aug
Torsdag
13 Aug
Datum:2020-08-13 15:00:00 - 2020-08-13 19:00:00
Id:BokningsId_20200211_000000365
Moment:Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html
Resurser:TGLAK.EKJU.19905.19, TGSAK.19123.19
SBG071.28605.20-
heygrw, tentamen
Fredag
14 Aug
Lördag
15 Aug
Söndag
16 Aug

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
heygrw Henry Grew  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11117 Datorsal 1 11 12

Kurser  
Id Kursnamn
SBG071.28605.20- Översiktsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle

Program  
Id Programnamn
TGLAK.EKJU.19905.19 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGSAK.19123.19 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.