Grafiskt schema
Kurs: MAG031.38200.22-, Algebra och geometri 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 10:22:38
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.32
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Aug
Ej i sökning
Tisdag
9 Aug
Ej i sökning
Onsdag
10 Aug
Ej i sökning
Torsdag
11 Aug
Datum:2022-08-11 10:15:00 - 2022-08-11 12:00:00
Id:BokningsId_20220524_000000437
Moment:https://hig-se.zoom.us/j/62382468491
Resurser:MAG031.38200.22-
olfbel
Fredag
12 Aug
Lördag
13 Aug
Söndag
14 Aug

V.33
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Aug
Tisdag
16 Aug
Onsdag
17 Aug
Torsdag
18 Aug
Fredag
19 Aug
Lördag
20 Aug
Söndag
21 Aug

V.34
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Aug
Datum:2022-08-22 09:00:00 - 2022-08-22 14:00:00
Id:BokningsId_20210419_000000099
Moment:Digital tentamen/hemtenta. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Se www.hig.se/tentamen
Resurser:LGÄLY.ENGE.19622.19, LGÄLY.MATE.19623.21, LGÄPY.MATE.19642.21, TGAIY.19200.21, TGBIY.19100.21, TGDAY.19104.21, TGDVK.19121.21, TGEKY.19105.21, TGENS.19012.21, TGIEK.19106.21, TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21, TGMCY.19108.21, TGMIY.19122.21
MAG031.18200.21-, MAG031.18235.21-, MAG031.38200.22-
jonbjd, tentamen
Tisdag
23 Aug
Onsdag
24 Aug
Torsdag
25 Aug
Fredag
26 Aug
Lördag
27 Aug
Söndag
28 Aug

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
jonbjd Johan Björklund  
olfbel Olof Bergvall  
tentamen Tentamen    

Kurser  
Id Kursnamn
MAG031.18200.21- Algebra och geometri 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
MAG031.18235.21- Algebra och geometri 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MAG031.38200.22- Algebra och geometri 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid

Program  
Id Programnamn
LGÄLY.ENGE.19622.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
LGÄLY.MATE.19623.21 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
LGÄPY.MATE.19642.21 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
TGAIY.19200.21 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGBIY.19100.21 Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGDAY.19104.21 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGDVK.19121.21 Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGEKY.19105.21 Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGENS.19012.21 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGIEK.19106.21 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGLAK.HING.19907.21 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGLAK.TEKN.19906.21 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGMCY.19108.21 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGMIY.19122.21 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.