Grafiskt schema
Kurs: IEG310.17415.22-, Produktionslogistik 7,5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-09-26 - 2023-03-25
 
Utskrivet: 2022-09-26 21:02:30
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.39
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Sep
Tisdag
27 Sep
Onsdag
28 Sep
Datum:2022-09-28 08:30:00 - 2022-09-28 11:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000151
Moment:Gästföreläsning från Sandvik
Resurser:TGIEK.19106.21, TGINK.19111.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
rotmas, sen
99132
Torsdag
29 Sep
Fredag
30 Sep
Lördag
1 Okt
Söndag
2 Okt

V.40
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Okt
Datum:2022-10-03 08:30:00 - 2022-10-03 11:30:00
Id:BokningsId_20220131_000000389
Moment:Seminarie GRUPP A. Detaljschema i Canvas, gruppindelning
Resurser:TGINK.19111.21
IEG310.17415.22-
sen
11321
Tisdag
4 Okt
Datum:2022-10-04 08:30:00 - 2022-10-04 16:00:00
Id:BokningsId_20220131_000000445
Moment:Seminarie GRUPP A. Detaljschema i Canvas, gruppindelning
Resurser:TGINK.19111.21
IEG310.17415.22-
sen
11321
Onsdag
5 Okt
Datum:2022-10-05 08:30:00 - 2022-10-05 11:30:00
Id:BokningsId_20220131_000000449
Moment:Seminarie GRUPP B. Detaljschema i Canvas, gruppindelning
Resurser:TGIEK.19106.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
rotmas, sen
11321
Torsdag
6 Okt
Datum:2022-10-06 08:30:00 - 2022-10-06 11:30:00
Id:BokningsId_20220131_000000393
Moment:Seminarie GRUPP B. Detaljschema i Canvas, gruppindelning
Resurser:TGIEK.19106.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
rotmas, sen
11321
Fredag
7 Okt
Datum:2022-10-07 08:30:00 - 2022-10-07 11:30:00
Id:BokningsId_20220131_000000395
Moment:RESERVTID
Resurser:TGIEK.19106.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
sen
11321
Lördag
8 Okt
Söndag
9 Okt

V.41
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Okt
Datum:2022-10-10 13:00:00 - 2022-10-10 16:00:00
Id:BokningsId_20220131_000000447
Moment:Gästföreläsning från Cibes Lift
Resurser:TGIEK.19106.21, TGINK.19111.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
sen
13111
Tisdag
11 Okt
Onsdag
12 Okt
Datum:2022-10-12 13:00:00 - 2022-10-12 16:30:00
Id:BokningsId_20220201_000000041
Moment:Laboration affärssystem GRUPP A
Resurser:TGINK.19111.21
IEG310.17415.22-
rotmas, sen
11123
Torsdag
13 Okt
Datum:2022-10-13 08:30:00 - 2022-10-13 12:00:00
Id:BokningsId_20220131_000000411
Moment:Laboration affärssystem GRUPP A
Resurser:TGINK.19111.21
IEG310.17415.22-
sen
11123
Fredag
14 Okt
Datum:2022-10-14 08:30:00 - 2022-10-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220131_000000401
Moment:Laboration affärssystem GRUPP B
Resurser:TGIEK.19106.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
rotmas, sen
11123
Lördag
15 Okt
Söndag
16 Okt

V.42
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Okt
Tisdag
18 Okt
Datum:2022-10-18 08:30:00 - 2022-10-18 12:00:00
Id:BokningsId_20220131_000000409
Moment:Laboration affärssystem GRUPP B
Resurser:TGIEK.19106.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
rotmas, sen
11123
Onsdag
19 Okt
Datum:2022-10-19 08:30:00 - 2022-10-19 12:00:00
Id:BokningsId_20220131_000000397
Moment:Laboration affärssystem GRUPP A
Resurser:TGINK.19111.21
IEG310.17415.22-
sen
11123
Torsdag
20 Okt
Fredag
21 Okt
Datum:2022-10-21 08:30:00 - 2022-10-21 12:00:00
Id:BokningsId_20220201_000000049
Moment:RESERVTID
Resurser:TGIEK.19106.21, TGINK.19111.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
sen
11123
Lördag
22 Okt
Söndag
23 Okt

V.43
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Okt
Tisdag
25 Okt
Onsdag
26 Okt
Datum:2022-10-26 09:00:00 - 2022-10-26 11:00:00
Id:BokningsId_20220131_000000435
Moment:Frågestund inför tentamen GRUPP A
Resurser:TGINK.19111.21
IEG310.17415.22-
sen
12303
Datum:2022-10-26 13:00:00 - 2022-10-26 15:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000005
Moment:Frågestund inför tentamen GRUPP B
Resurser:TGIEK.19106.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
sen
12303
Torsdag
27 Okt
Fredag
28 Okt
Lördag
29 Okt
Söndag
30 Okt

V.44
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Okt
Datum:2022-10-31 15:00:00 - 2022-10-31 19:00:00
Id:BokningsId_20220614_000000159
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGIEK.19106.21, TGINK.19111.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
rotmas, sen, tentamen
Tentamenslokal
Tisdag
1 Nov
Onsdag
2 Nov
Torsdag
3 Nov
Fredag
4 Nov
Lördag
5 Nov
Söndag
6 Nov

V.45
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Nov
Tisdag
8 Nov
Onsdag
9 Nov
Torsdag
10 Nov
Fredag
11 Nov
Lördag
12 Nov
Söndag
13 Nov

V.46
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Nov
Tisdag
15 Nov
Onsdag
16 Nov
Torsdag
17 Nov
Fredag
18 Nov
Lördag
19 Nov
Söndag
20 Nov

V.47
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Nov
Tisdag
22 Nov
Onsdag
23 Nov
Torsdag
24 Nov
Fredag
25 Nov
Lördag
26 Nov
Söndag
27 Nov

V.48
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Nov
Tisdag
29 Nov
Onsdag
30 Nov
Torsdag
1 Dec
Fredag
2 Dec
Lördag
3 Dec
Söndag
4 Dec

V.49
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Dec
Tisdag
6 Dec
Onsdag
7 Dec
Torsdag
8 Dec
Fredag
9 Dec
Lördag
10 Dec
Söndag
11 Dec

V.50
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Dec
Datum:2022-12-12 15:00:00 - 2022-12-12 19:00:00
Id:BokningsId_20220614_000000163
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGIEK.19106.21, TGINK.19111.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
rotmas, sen, tentamen
Tentamenslokal
Tisdag
13 Dec
Onsdag
14 Dec
Torsdag
15 Dec
Fredag
16 Dec
Lördag
17 Dec
Söndag
18 Dec

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
rotmas Robert Märs  
sen Stefan Eriksson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11123 Datorsal ATM 1 11 18
11321 Lärosal 3 11 32
12303 Lärosal 3 12 50
13111 Föreläsningssal Stora Jadwigasalen 1 13 127
99132 Föreläsningssal 1 99 140
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
IEG310.17415.22- Produktionslogistik 7,5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid

Program  
Id Programnamn
TGIEK.19106.21 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGINK.19111.21 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGMCY.19108.20 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.