Grafiskt schema
Kurs: FEG220.11154.20-, Externredovisning B 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2020-11-25 - 2021-05-24
 
Utskrivet: 2020-11-25 09:19:57
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.48
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Nov
Ej i sökning
Tisdag
24 Nov
Ej i sökning
Onsdag
25 Nov
Torsdag
26 Nov
Fredag
27 Nov
Lördag
28 Nov
Söndag
29 Nov

V.49
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
30 Nov
Tisdag
1 Dec
Onsdag
2 Dec
Torsdag
3 Dec
Fredag
4 Dec
Lördag
5 Dec
Söndag
6 Dec

V.50
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Dec
Tisdag
8 Dec
Onsdag
9 Dec
Torsdag
10 Dec
Fredag
11 Dec
Lördag
12 Dec
Söndag
13 Dec

V.51
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Dec
Tisdag
15 Dec
Onsdag
16 Dec
Torsdag
17 Dec
Fredag
18 Dec
Datum:2020-12-18 09:00:00 - 2020-12-18 14:00:00
Id:BokningsId_20200427_000000119
Moment:Hemtentamen med Zoom. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas.
Resurser:SGENK.29815.19, SGENK.29816.19
FEG220.11154.20-, FEG220.11155.20-
sadhon, tentamen, vealan
Hemma
Lördag
19 Dec
Söndag
20 Dec

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
sadhon Saeid Homayoun  
tentamen Tentamen    
vealan Veronika Larsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Hemma        

Kurser  
Id Kursnamn
FEG220.11154.20- Externredovisning B 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FEG220.11155.20- Externredovisning B 7.5hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid

Program  
Id Programnamn
SGENK.29815.19 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.19 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.