Grafiskt schema
Kurs: FEG130.11138.20-, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2020-11-25 - 2021-05-24
 
Utskrivet: 2020-11-25 08:56:34
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.48
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Nov
Ej i sökning
Tisdag
24 Nov
Ej i sökning
Onsdag
25 Nov
Datum:2020-11-25 09:30:00 - 2020-11-25 12:00:00
Id:BokningsId_20200305_000000739
Moment:Självkostnadskalkyler.
https://hig-se.zoom.us/j/62180755862
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20
FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
laagla
Torsdag
26 Nov
Fredag
27 Nov
Lördag
28 Nov
Söndag
29 Nov

V.49
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
30 Nov
Datum:2020-11-30 09:30:00 - 2020-11-30 12:00:00
Id:BokningsId_20200305_000000379
Moment:Bidragskalkyler.
https://hig-se.zoom.us/j/62180755862
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20
FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
laagla
Tisdag
1 Dec
Onsdag
2 Dec
Datum:2020-12-02 09:30:00 - 2020-12-02 12:00:00
Id:BokningsId_20200305_000000397
Moment:ABC-kalkyler och restkalkyler.
https://hig-se.zoom.us/j/62180755862
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20
FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
laagla
Torsdag
3 Dec
Fredag
4 Dec
Datum:2020-12-04 09:30:00 - 2020-12-04 12:00:00
Id:BokningsId_20200305_000000729
Moment:reservtid
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20
FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
laagla
Lördag
5 Dec
Söndag
6 Dec
Datum:2020-12-06 23:00:00 - 2020-12-06 23:01:00
Id:BokningsId_20201107_000000089
Moment:Lämna in Budgetuppgift på Canvas
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20
FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
laagla

V.50
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Dec
Datum:2020-12-07 09:30:00 - 2020-12-07 12:00:00
Id:BokningsId_20200305_000000411
Moment:Investeringskalkyler.
https://hig-se.zoom.us/j/62180755862
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20
FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
laagla
Tisdag
8 Dec
Onsdag
9 Dec
Datum:2020-12-09 09:30:00 - 2020-12-09 12:00:00
Id:BokningsId_20200305_000000417
Moment:internredovisning.
https://hig-se.zoom.us/j/62180755862
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20
FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
laagla
Torsdag
10 Dec
Datum:2020-12-10 10:00:00 - 2020-12-10 12:00:00
Id:BokningsId_20200305_000000425
Moment:reservtid
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20
FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
laagla
Fredag
11 Dec
Lördag
12 Dec
Söndag
13 Dec

V.51
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Dec
Datum:2020-12-14 09:15:00 - 2020-12-14 14:00:00
Id:BokningsId_20200305_000000355
Moment:prel PM-handledning enl tidsbokning
https://hig-se.zoom.us/j/62180755862
Resurser:SGENK.29815.20
FEG130.11138.20-
laagla
Tisdag
15 Dec
Onsdag
16 Dec
Torsdag
17 Dec
Fredag
18 Dec
Lördag
19 Dec
Söndag
20 Dec

V.52
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Dec
Tisdag
22 Dec
Onsdag
23 Dec
Torsdag
24 Dec
Fredag
25 Dec
Lördag
26 Dec
Söndag
27 Dec

V.53
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Dec
Tisdag
29 Dec
Onsdag
30 Dec
Torsdag
31 Dec
Fredag
1 Jan
Lördag
2 Jan
Söndag
3 Jan

V.1
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Jan
Tisdag
5 Jan
Onsdag
6 Jan
Torsdag
7 Jan
Datum:2021-01-07 23:00:00 - 2021-01-07 23:01:00
Id:BokningsId_20200305_000000441
Moment:Lämna in PM och en videopresentation på Canvas
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20
FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
laagla
Fredag
8 Jan
Lördag
9 Jan
Söndag
10 Jan

V.2
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Jan
Tisdag
12 Jan
Onsdag
13 Jan
Torsdag
14 Jan
Datum:2021-01-14 09:00:00 - 2021-01-14 14:00:00
Id:BokningsId_20200305_000000555
Moment:Tentamen / Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20, SGFMK.19021.20
FEG130.11135.20-, FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
epo, laagla, tentamen
Tentamenslokal
Fredag
15 Jan
Lördag
16 Jan
Söndag
17 Jan

V.3
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Jan
Tisdag
19 Jan
Onsdag
20 Jan
Torsdag
21 Jan
Fredag
22 Jan
Lördag
23 Jan
Söndag
24 Jan

V.4
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Jan
Tisdag
26 Jan
Onsdag
27 Jan
Torsdag
28 Jan
Fredag
29 Jan
Lördag
30 Jan
Söndag
31 Jan

V.5
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Feb
Tisdag
2 Feb
Onsdag
3 Feb
Torsdag
4 Feb
Fredag
5 Feb
Lördag
6 Feb
Söndag
7 Feb

V.6
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Feb
Tisdag
9 Feb
Onsdag
10 Feb
Torsdag
11 Feb
Fredag
12 Feb
Lördag
13 Feb
Söndag
14 Feb

V.7
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Feb
Tisdag
16 Feb
Onsdag
17 Feb
Torsdag
18 Feb
Fredag
19 Feb
Lördag
20 Feb
Söndag
21 Feb

V.8
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Feb
Tisdag
23 Feb
Onsdag
24 Feb
Torsdag
25 Feb
Fredag
26 Feb
Datum:2021-02-26 09:00:00 - 2021-02-26 14:00:00
Id:BokningsId_20200305_000000557
Moment:Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGENK.29815.20, SGENK.29816.20
FEG130.11137.20-, FEG130.11138.20-
epo, laagla, tentamen
Tentamenslokal
Lördag
27 Feb
Söndag
28 Feb

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
epo Erika Persson  
laagla Larisa Nilsson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
FEG130.11135.20- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
FEG130.11137.20- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
FEG130.11138.20- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid

Program  
Id Programnamn
SGENK.29815.20 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.20 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.20 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.