Grafiskt schema
Datum: 2023-06-06 - 2023-12-05
 
Utskrivet: 2023-06-06 14:25:47
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.23
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Jun
Ej i sökning
Tisdag
6 Jun
Onsdag
7 Jun
Torsdag
8 Jun
Datum:2023-06-08 09:00:00 - 2023-06-08 13:00:00
Id:BokningsId_20221108_000000129
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGSCK.19327.20
SAG517.25126.23-
parlug, tentamen
81203a Idun
Datum:2023-06-08 09:00:00 - 2023-06-08 13:00:00
Id:BokningsId_20221108_000000143
Moment:Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGSCK.19323.20, SGSCK.19324.20, SGSCK.19325.20, SGSCK.19326.20
SAG517.25127.23-, SAG517.25128.23-, SAG517.25129.23-, SAG517.25130.23-
parlug, tentamen
Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn
Datum:2023-06-08 09:00:00 - 2023-06-08 14:00:00
Id:BokningsId_20220804_000000021
Moment:Salstentamen på campus (0020). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29407.23
MAX009.28227.23-
peahon, tentamen, toyoln
81203a Idun
Fredag
9 Jun
Lördag
10 Jun
Söndag
11 Jun

V.24
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Jun
Datum:2023-06-12 09:00:00 - 2023-06-12 13:00:00
Id:BokningsId_20230529_000000143
Moment:Salstentamen på campus: Människokroppens fyskologi och anatomi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGFSK.19002.22, VGFSK.19003.22
BIG004.18117.22-
mashin, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-06-12 09:00:00 - 2023-06-12 14:00:00
Id:BokningsId_20220224_000000235
Moment:Omtentamen FYX008, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22
FYX008.28101.23-, FYX008.28103.23-, FYX008.28109.23-, FYX008.28110.23-, FYX008.28112.23-, FYX008.28113.23-
hanhun, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-06-12 09:00:00 - 2023-06-12 14:00:00
Id:BokningsId_20220224_000000329
Moment:Omtentamen på studieort FYX008. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22
FYX008.28110.23-, FYX008.28111.23-, FYX008.28112.23-, FYX008.28113.23-
hanhun, tentamen
Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken
Datum:2023-06-12 09:00:00 - 2023-06-12 14:00:00
Id:BokningsId_20230504_000000365
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGBIY.19100.22
BYG007.16601.22-
bes, daljon, jnn, tentamen
Tentamenslokal
Tisdag
13 Jun
Onsdag
14 Jun
Torsdag
15 Jun
Fredag
16 Jun
Lördag
17 Jun
Söndag
18 Jun

V.25
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Jun
Tisdag
20 Jun
Onsdag
21 Jun
Torsdag
22 Jun
Fredag
23 Jun
Lördag
24 Jun
Söndag
25 Jun

V.26
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Jun
Tisdag
27 Jun
Onsdag
28 Jun
Torsdag
29 Jun
Fredag
30 Jun
Lördag
1 Jul
Söndag
2 Jul

V.27
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Jul
Tisdag
4 Jul
Onsdag
5 Jul
Torsdag
6 Jul
Fredag
7 Jul
Lördag
8 Jul
Söndag
9 Jul

V.28
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Jul
Tisdag
11 Jul
Onsdag
12 Jul
Torsdag
13 Jul
Fredag
14 Jul
Lördag
15 Jul
Söndag
16 Jul

V.29
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Jul
Tisdag
18 Jul
Onsdag
19 Jul
Torsdag
20 Jul
Fredag
21 Jul
Lördag
22 Jul
Söndag
23 Jul

V.30
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Jul
Tisdag
25 Jul
Onsdag
26 Jul
Torsdag
27 Jul
Fredag
28 Jul
Lördag
29 Jul
Söndag
30 Jul

V.31
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Jul
Tisdag
1 Aug
Onsdag
2 Aug
Torsdag
3 Aug
Fredag
4 Aug
Lördag
5 Aug
Söndag
6 Aug

V.32
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Aug
Tisdag
8 Aug
Onsdag
9 Aug
Torsdag
10 Aug
Fredag
11 Aug
Datum:2023-08-11 09:00:00 - 2023-08-11 14:00:00
Id:BokningsId_20220207_000000229
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:LGÄLY.MATE.19623.20, TGAIY.19200.22, TGBIY.19100.22, TGDAY.19104.22, TGDVK.19121.22, TGEKY.19105.22, TGENS.19012.22, TGIEK.19106.22, TGLAK.EKJU.19905.22, TGLAK.HING.19907.22, TGLAK.TEKN.19906.22, TGMCY.19108.22, TGMIY.19109.22, TGMIY.19122.22
MAG031.18218.22-, MAG031.18220.22-, MAG031.18244.22-, MAG031.38200.23-
jonbjd, lillag, tentamen
Tentamenslokal
Lördag
12 Aug
Söndag
13 Aug

V.33
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Aug
Datum:2023-08-14 15:00:00 - 2023-08-14 20:00:00
Id:BokningsId_20220804_000000023
Moment:Salstentamen på campus (0020). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29407.23
MAX009.28227.23-
peahon, tentamen, toyoln
Tentamenslokal
Tisdag
15 Aug
Datum:2023-08-15 08:00:00 - 2023-08-15 17:00:00
Id:BokningsId_20220905_000000371
Moment:Hemtentamen (0050 Statistik). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Se www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.19300.22
OMG103.24336.23-
miawir, obd, toebyo
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 12:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000071
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGBIY.19100.20
ARG500.16401.22-
dohcag, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 12:00:00
Id:BokningsId_20220829_000000185
Moment:Salstentamen på campus: 0004. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:MVA100.14412.22-
maekld, mansog, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 12:00:00
Id:BokningsId_20220902_000000165
Moment:Digital tentamen i datorsal (0001). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.29301.23
MVG102.24407.23-
jonold, sahkan, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 12:00:00
Id:BokningsId_20220907_000000047
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGLAK.EKJU.19905.21, TGSAK.19123.22
SBG061.28501.23-
evasan, sab, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 12:00:00
Id:BokningsId_20230530_000000039
Moment:Salstentamen på campus 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGKUE.29322.23
MVG501.24414.23-
caarem, juahod, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 12:00:00
Id:BokningsId_20220902_000000187
Moment:Digital tentamen på studieort (0001). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23
MVG102.24401.23-, MVG102.24405.23-, MVG102.24406.23-
jonold, sahkan, tentamen
Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 13:00:00
Id:BokningsId_20220803_000000063
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGMVK.19107.22, TGMVK.19110.22
MPG024.16516.22-, MPG024.16518.22-
soelig, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 13:00:00
Id:BokningsId_20221005_000000179
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus – datorsystem. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:TACIM.19908.22
DVG011.28418.23-
ahs, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 13:00:00
Id:BokningsId_20220928_000000157
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGMIY.19109.21, TGMVK.19107.21, TGMVK.19110.21
MIG321.26519.23-, MIG324.26507.23-, MIG324.26508.23-
caasvd, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 13:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000061
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGSAK.19123.20
SBG352.18501.22-
evasan, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 13:00:00
Id:BokningsId_20230309_000000253
Moment:Written examination on campus: Literary Text Translation. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable and Ladok a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen
Resurser:LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.ENGE.19640.22
ENG311.22506.23-, ENG312.22501.23-
caesns, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 13:00:00
Id:BokningsId_20220425_000000313
Moment:Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGIEK.19106.20, TGINK.19111.20
IEG801.17409.22-
maereh, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 13:00:00
Id:BokningsId_20230508_000000175
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGFSK.19002.21
BIG007.28113.22-
lhm, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220224_000000217
Moment:Omtentamen MAX010 0020, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22
MAX010.28223.23-, MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-, MAX010.28230.23-, MAX010.28231.23-
anawak, maeehn, peahon, shr, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220601_000000209
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGMCY.19108.20
MTG307.16204.22-
kohtar, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20230328_000000127
Moment:Salstentamen på campus.?Du måste anmäla dig via Ladok senast?10?dagar?före?tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter.?Giltig?legitimation?krävs?för?att?få?tentera. Var?på?plats?senast?30?minuter?före?start.?Lokal?meddelas?via?schemat?och Ladok ca en?vecka?före?tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort:?www.hig.se/tentamen
Resurser:TGMCY.19108.21
MTG303.26205.23-
rotmas, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000157
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGENK.19815.21, SGENK.19816.21, SGENK.29815.21, SGENK.29816.21
FEG220.11165.22-, FEG220.11171.22-, FEG220.11191.22-, FEG220.21145.23-, FEG220.21149.23-, FEG220.21155.23-, FEG220.21162.23-
ahm, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220224_000000313
Moment:Omtentamen på studieort MAX010 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22
MAX010.28224.23-, MAX010.28225.23-, MAX010.28226.23-, MAX010.28229.23-
anawak, maeehn, peahon, shr, tentamen
Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000143
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGDAY.19104.20
DVG306.18412.22-
perjee, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220804_000000005
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:LGÄLY.ENGE.19622.20, LGÄLY.ENGE.19629.20, LGÄLY.RELI.19624.20, LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19625.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.MATE.19642.22
MAG037.18231.22-, MAG037.18234.22-, MAG037.18256.22-
maeehn, tentamen, yuoasn
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20230123_000000241
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:JGRVK.19817.17, JGRVK.19817.18, JGRVK.19817.19, JGRVK.19817.20, JGRVK.19817.21, JGRVK.19817.22
JUG012.11302.18-, JUG012.11313.21-, JUG012.11314.22-, JUG012.11316.17-, JUG012.11316.20-, JUG012.11318.19-
guvsjn, haagrn, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220804_000000011
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:KPU7Y.MATE.19651.22, KPUGY.MATE.19653.22
MAG527.18254.22-
maeehn, mrc, tentamen, yuoasn
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220601_000000215
Moment:Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen
Resurser:TAEAA.19705.22, TAEAA.19715.22
FYG500.18100.22-
kohtar, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220930_000000759
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGDVK.19121.21
DVG307.28416.23-
perjee, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000195
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21
SBG314.17321.22-
josagn, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220930_000000801
Moment:Salstentamen på campus, del 1. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGDAY.19104.21
DVG320.28427.23-
awi, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220919_000000191
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGAIY.19200.22, TGEKY.19105.21, TGENS.19012.21, TGENS.19102.21
EEG303.28310.23-, EEG303.28313.23-
nrr, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 14:00:00
Id:BokningsId_20220812_000000061
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGAIY.19200.20
EEG300.18313.22-
nrr, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 09:00:00 - 2023-08-15 17:00:00
Id:BokningsId_20220905_000000203
Moment:Kl 9-17: Hemtentamen (kvantitativa-, kvalitativa- och litteraturstudier). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta.
Resurser:VGSSK.29301.21, VGSSK.29302.21, VGSSK.29303.21, VGSSK.29304.21
OMG108.24338.23-, OMG108.24339.23-, OMG108.24340.23-, OMG108.24341.23-
manjol, toebyo
Datum:2023-08-15 15:00:00 - 2023-08-15 19:00:00
Id:BokningsId_20221007_000000297
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGSAK.19123.20
SBG542.28502.23-
evasan, naylim, sab, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 15:00:00 - 2023-08-15 19:00:00
Id:BokningsId_20220601_000000247
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGIEK.19106.22, TGINK.19111.22
IM710A.17418.22-
agsdad, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 15:00:00 - 2023-08-15 19:00:00
Id:BokningsId_20220614_000000161
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGIEK.19106.21, TGINK.19111.21, TGMCY.19108.20
IEG310.17415.22-
rotmas, sen, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 15:00:00 - 2023-08-15 20:00:00
Id:BokningsId_20220930_000000251
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGLAK.EKJU.19905.22, TGLAK.HING.19907.22, TGLAK.TEKN.19906.22
SBG307.27318.23-
tentamen, ulalin
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 15:00:00 - 2023-08-15 20:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000209
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGAIY.19200.21, TGEKY.19105.21
MAG316.18213.22-
tentamen, yuyshv
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 15:00:00 - 2023-08-15 20:00:00
Id:BokningsId_20221006_000000475
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TACIM.19908.22
SBG315.27315.23-
josagn, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-15 15:00:00 - 2023-08-15 20:00:00
Id:BokningsId_20221005_000000247
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGBIY.19100.22
BYG322.26603.23-
bes, jnn, tentamen
Tentamenslokal
Onsdag
16 Aug
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 12:00:00
Id:BokningsId_20220602_000000145
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGSAK.19123.22
SBG021.18502.22-
jmk, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 12:00:00
Id:BokningsId_20220919_000000039
Moment:Digital exam in computer rooms on campus – you may not use your own computer. Note! For registered students only. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.
Resurser:TAGSM.19707.22, TAGSM.19717.22
SBA044.27321.23-
peanon, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 12:00:00
Id:BokningsId_20221215_000000105
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGDAY.19104.21, TGDVK.19121.21
DVG311.18413.22-
awi, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 13:00:00
Id:BokningsId_20220930_000000665
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGSAK.19123.21
SBG101.28605.23-
peanon, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 13:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000383
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGENK.19815.20, SGENK.19816.20, SGENK.29815.21, SGENK.29816.21, SGFMK.19021.20
FEG252.11148.22-, FEG342.11154.22-, FEG342.11192.22-, FEG342.21136.23-, FEG342.21137.23-
beyben, ljg, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 13:00:00
Id:BokningsId_20230323_000000339
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGMIY.19109.22, TGMIY.19122.22, TGMVK.19107.22, TGMVK.19110.22
MIG317.28409.23-, MIG317.28411.23-
jonbrm, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 13:00:00
Id:BokningsId_20220928_000000141
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGENS.19012.21, TGENS.19102.21, TGMVK.19107.21, TGMVK.19110.21
MIG307.26504.23-, MIG307.26505.23-
agsdad, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 13:00:00
Id:BokningsId_20220928_000000147
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGMIY.19109.21
MIG313.26515.23-
agsdad, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 13:00:00
Id:BokningsId_20230127_000000055
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGIDK.19206.20, SGIDK.19207.20
FEG002.21182.23-, FEG002.21183.23-
epo, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 14:00:00
Id:BokningsId_20221219_000000269
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:LGGLY.FÖRS.19637.22, LGGLY.FÖRS.19638.22
SVG311.22206.23-, SVG311.22212.23-
slt, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 14:00:00
Id:BokningsId_20220224_000000237
Moment:Omtentamen FYX008, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29407.23, NZTEF.19401.22, NZTEF.19402.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19406.22, NZTEF.19407.22
FYX008.28101.23-, FYX008.28103.23-, FYX008.28109.23-, FYX008.28110.23-, FYX008.28112.23-, FYX008.28113.23-
hanhun, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 14:00:00
Id:BokningsId_20220509_000000149
Moment:Digital omtentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21
SBG326.17323.22-
maebeg, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 14:00:00
Id:BokningsId_20220906_000000487
Moment:Tentamen på studieort: Folksjukdomar. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22
OMG104.24315.23-, OMG104.24320.23-, OMG104.24327.23-
mansog, mro, tentamen
Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 14:00:00
Id:BokningsId_20221219_000000277
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:LGÄAY.19634.19, LGÄLY.ENGE.19622.20, LGÄLY.ENGE.19629.20, LGÄLY.RELI.19624.20, LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19625.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.MATE.19642.22
MAG328.28221.23-, MAG328.28222.23-
milcrt, tentamen, yuoasn
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 14:00:00
Id:BokningsId_20220224_000000331
Moment:Omtentamen på studieort FYX008. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZTEF.19401.22, NZTEF.19403.22, NZTEF.19405.22, NZTEF.19407.22
FYX008.28110.23-, FYX008.28111.23-, FYX008.28112.23-, FYX008.28113.23-
hanhun, tentamen
Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 14:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000189
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGENK.19815.21, SGENK.19816.21, SGENK.29815.22, SGENK.29816.22, TGINK.19111.21
FEG240.11109.22-, FEG240.11110.22-, FEG240.11130.22-, FEG240.11133.22-, FEG240.21111.23-, FEG240.21115.23-, FEG240.21163.23-
jmn, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 14:00:00
Id:BokningsId_20220906_000000463
Moment:Salstentamen på campus: Folksjukdomar. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.29301.22, VGSSK.29302.22, VGSSK.29303.22, VGSSK.29304.22
OMG104.24315.23-, OMG104.24320.23-, OMG104.24324.23-, OMG104.24327.23-
mansog, mro, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 14:00:00
Id:BokningsId_20221005_000000187
Moment:Salstentamen på campus - programmeringsmetodik. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TACIM.19908.22
DVG011.28418.23-
jbt, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 09:00:00 - 2023-08-16 14:00:00
Id:BokningsId_20221108_000000375
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGKUE.29322.23
OMG515.24345.23-
caarem, juahod, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 15:00:00 - 2023-08-16 18:00:00
Id:BokningsId_20221005_000000347
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGINK.19111.21
KS720B.27408.23-
ban, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 15:00:00 - 2023-08-16 18:00:00
Id:BokningsId_20220902_000000179
Moment:Digital tentamen i datorsal (0002). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.29301.23
MVG102.24407.23-
jonold, sahkan, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 15:00:00 - 2023-08-16 18:00:00
Id:BokningsId_20220902_000000195
Moment:Digital tentamen på studieort (0002). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23
MVG102.24401.23-, MVG102.24405.23-, MVG102.24406.23-
jonold, sahkan, tentamen
Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje
Datum:2023-08-16 15:00:00 - 2023-08-16 20:00:00
Id:BokningsId_20220930_000000677
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGBIY.19100.21, TGDAY.19104.21, TGIEK.19106.21, TGMCY.19108.21
ST010A.28201.23-, ST010A.28246.23-
lefrun, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 15:00:00 - 2023-08-16 20:00:00
Id:BokningsId_20230222_000000279
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TACIM.19908.20
SBG325.27328.23-
frkzet, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 15:00:00 - 2023-08-16 20:00:00
Id:BokningsId_20221006_000000455
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGLAK.EKJU.19905.22, TGLAK.TEKN.19906.22
SBG308.27310.23-
josagn, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-16 15:00:00 - 2023-08-16 20:00:00
Id:BokningsId_20220603_000000079
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:JGRVK.19817.20
JUG305.11303.22-, JUG305.11312.22-
guvsjn, tentamen, ubn
Tentamenslokal
Torsdag
17 Aug
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 10:30:00
Id:BokningsId_20220804_000000025
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus – teoridelen. Du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29407.23
KEX004.28106.23-
aed, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 11:00:00
Id:BokningsId_20220906_000000157
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus (del 1). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.19300.21
MVG104.24404.23-
moeton, sahkan, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 11:00:00
Id:BokningsId_20220906_000000187
Moment:Digital tentamen på studieort (del 1). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.19300.21
MVG104.24404.23-
moeton, sahkan, tentamen
Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 12:00:00
Id:BokningsId_20220831_000000287
Moment:Salstentamen på campus (0020). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:VADIM.19315.22
MVA306.14401.22-, MVA306.14411.22-
mansog, moeton, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 12:00:00
Id:BokningsId_20220829_000000205
Moment:Salstentamen på campus: 0002. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:MVA100.14412.22-
maekld, mansog, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 12:00:00
Id:BokningsId_20220511_000000253
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGDAY.19104.22, TGDVK.19121.22
DVG009.18411.22-
ahs, awi, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 12:00:00
Id:BokningsId_20220905_000000451
Moment:Salstentamen på campus: Farmakologi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.29301.23
MVG101.24403.23-
bwm, kanohn, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 12:00:00
Id:BokningsId_20220905_000000473
Moment:Tentamen på studieort: Farmakologi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.29302.23, VGSSK.29303.23, VGSSK.29304.23
MVG101.24402.23-, MVG101.24408.23-, MVG101.24409.23-
bwm, kanohn, tentamen
Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 12:00:00
Id:BokningsId_20220906_000000613
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGSAK.19123.22
SBG051.27316.23-
chsdee, sinskf, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 13:00:00
Id:BokningsId_20220509_000000435
Moment:Omtentamen: Mäklarjuridik. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGFMK.19021.21
FEG260.11103.22-, FEG261.21120.23-
anaens, maslon, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 13:00:00
Id:BokningsId_20221006_000000449
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGLAK.HING.19907.20, TGLAK.TEKN.19906.20
SBG302.27302.23-
modbai, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 13:00:00
Id:BokningsId_20220614_000000029
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGENS.19012.21, TGENS.19102.21, TGMVK.19107.21, TGMVK.19110.21, TGSAK.19123.21
MIG309.16510.22-, MIG309.16511.22-
agsdad, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 13:00:00
Id:BokningsId_20230328_000000121
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast?10?dagar?före?tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter.?Giltig?legitimation?krävs?för?att?få?tentera. Var?på?plats?senast?30?minuter?före?start.?Lokal?meddelas?via?schemat?och Ladok ca en?vecka?före?tentadagen. Tentamensinfo:?www.hig.se/tentamen?
Resurser:TACIM.19908.22
SBG309.27320.23-
frkzet, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 13:00:00
Id:BokningsId_20230223_000000209
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGFSK.19002.22
FHG318.24204.23-
radmar, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 13:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000077
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGLAK.EKJU.19905.20
SBG507.17325.22-
jospen, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 13:00:00
Id:BokningsId_20220601_000000235
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGINK.19111.21
IM726B.17413.22-
agsdad, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 14:00:00
Id:BokningsId_20220922_000000219
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:LGÄLY.ENGE.19622.20, LGÄLY.ENGE.19629.20, LGÄLY.RELI.19624.20, LGÄLY.RELI.19630.20, LGÄLY.SVEA.19625.20, LGÄLY.SVEA.19631.20, LGÄPY.MATE.19642.22
MAG312.28218.23-, MAG312.28219.23-, MAG312.28236.23-
tentamen, yuyshv
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 14:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000141
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:JGRVK.19817.22, SGENK.19815.22, SGENK.19816.22, SGENK.29815.22, SGENK.29816.22, SGFMK.19021.21, TGIEK.19106.20, TGINK.19111.22
FEG120.11101.22-, FEG120.11166.22-, FEG120.11172.22-, FEG120.11177.22-, FEG120.21109.23-, FEG120.21110.23-
tentamen, vealan
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 14:00:00
Id:BokningsId_20220930_000000695
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGBIY.19100.20
BYG313.26601.23-
alabai, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 14:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000439
Moment:Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen
Resurser:TAEAA.19705.22, TAEAA.19715.22
EEG503.18305.22-
pao, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 14:00:00
Id:BokningsId_20221006_000000321
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGMSK.19101.20
IEG502.27412.23-
agsdad, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 14:00:00
Id:BokningsId_20220920_000000261
Moment:Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGENK.29815.21, SGENK.29816.21
FEG322.21156.23-, FEG322.21157.23-, FEG322.21170.23-, FEG322.21171.23-
plr, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 14:00:00
Id:BokningsId_20220907_000000359
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGMCY.19108.21
MTG306.16203.22-
kohtar, svklug, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 14:00:00
Id:BokningsId_20221215_000000157
Moment:Salstentamen på campus (0030 + 0040) inställd.
Resurser:VASVM.19316.21
MVA307.24400.23-, MVA307.24415.23-
maekld, mansog, tentamen
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 14:00:00
Id:BokningsId_20220922_000000223
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TACIM.19908.21
MAG352.28202.23-
tentamen, yuyshv
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 09:00:00 - 2023-08-17 14:00:00
Id:BokningsId_20220922_000000229
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGAIY.19200.21, TGMCY.19108.22, TGMIY.19109.21
ME569A.26725.23-, ME569A.26726.23-
hwo, modjai, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 11:30:00 - 2023-08-17 13:30:00
Id:BokningsId_20220804_000000035
Moment:Digital tentamen i datorsal på campus – beräkningar. Du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
Resurser:NZBAF.29407.23
KEX004.28106.23-
aed, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 15:00:00 - 2023-08-17 16:30:00
Id:BokningsId_20220905_000000343
Moment:Salstentamen på campus: Vetenskapliga begrepp 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.19300.22
OMG103.24336.23-
obd, tentamen, toebyo
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 15:00:00 - 2023-08-17 16:30:00
Id:BokningsId_20220905_000000357
Moment:Tentamen på studieort: Vetenskapliga begrepp 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen
Resurser:VGSSK.19300.22
OMG103.24336.23-
obd, tentamen, toebyo
Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje
Datum:2023-08-17 15:00:00 - 2023-08-17 19:00:00
Id:BokningsId_20220928_000000247
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:SGENK.29815.23, SGENK.29816.23
FEG140.11105.22-, FEG140.11106.22-, FEG140.11140.22-, FEG140.11188.22-, FEG140.21103.23-, FEG140.21180.23-, FEG140.21181.23-
beyben, nsy, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 15:00:00 - 2023-08-17 19:00:00
Id:BokningsId_20220930_000000239
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGLAK.EKJU.19905.21, TGLAK.HING.19907.21, TGLAK.TEKN.19906.21
SBG305.27308.23-
jospen, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 15:00:00 - 2023-08-17 19:00:00
Id:BokningsId_20220930_000000805
Moment:Salstentamen på campus, del 2. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGDAY.19104.21
DVG320.28427.23-
awi, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 15:00:00 - 2023-08-17 20:00:00
Id:BokningsId_20221005_000000307
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGBIY.19100.22, TGENS.19012.22, TGENS.19102.22
ETG002.26700.23-, ETG002.26701.23-
bes, tentamen
Tentamenslokal
Datum:2023-08-17 15:00:00 - 2023-08-17 20:00:00
Id:BokningsId_20220930_000000233
Moment:Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen
Resurser:TGAIY.19200.22, TGIEK.19106.21, TGMCY.19108.22
MTG002.26208.23-
ajh, tentamen
Tentamenslokal
Fredag
18 Aug