Schema
Kurs: IDG025.24104.20-, Leadership and coaching I 7.5cr w.04-08, Full-time Day-time Normal teaching Gävle
Datum: 2020-03-28 - 2020-09-27
 
Utskrivet: 2020-03-28 21:50:26
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 16, 2020
AFre17 Apr09:00-12:00 Sport Science 180.0cr mso, tentamen  Hemtentamen, se Blackboard för mer information2020-03-18
 
Vecka 22, 2020
AFre29 Maj09:00-12:00 Sport Science 180.0cr mso, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-11-05

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
mso Mikael Westling Söderström  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Exam hall will be set later 0   0

Program  
Id Programnamn
SGIDK.19206.19 Sport Science 180.0cr

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder