Schema
Program: TGMCY.19108.21, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-01-24 - 2022-07-23
 
Utskrivet: 2022-01-24 23:01:43
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 4, 2022
0Mån24 Jan09:00-12:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidsen  Föreläsning 2 (Zoom): Materialförsörjning. Lagerstyrning. Teknisk logistik. (Zoom-länk finns i Canvas)2021-12-21
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tis25 Jan09:00-09:30  men, perblt  Co-op-redovisning och Co-op-plats på Sandvik Coromant – Aero Machining Development. Hanna Högström redovisar arbetsperiod 1-4 och berättar om arbetsplatsen. Digitalt via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/622632775492022-01-12
0  10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Ons26 Jan09:00-12:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidsen  Föreläsning 3 (Zoom): Lagerstyrning fortsättning2021-12-21
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tor27 Jan10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Fre28 Jan08:30-11:30 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidrotmas, sen  Övning 2 GRUPP C (Zoom): Lagerstyrning2022-01-24
 
Vecka 5, 2022
0Mån31 Jan08:30-12:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidsen  Föreläsning 4 (Zoom): Prognoser2021-12-21
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tis1 Feb10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Ons2 Feb12:30-15:30 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidrotmas, sen  Övning 3 GRUPP C (Zoom): Prognoser2022-01-24
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tor3 Feb10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Fre4 Feb08:30-15:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidrotmas, sen12303 RESERVTID GRUPP BC2021-12-21
 
Vecka 6, 2022
0Mån7 Feb15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tis8 Feb10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Ons9 Feb08:30-11:30 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidrotmas, sen12303 Övning 4 GRUPP C (Campus): ABC-analys2021-12-21
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tor10 Feb10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
 
Vecka 7, 2022
0Mån14 Feb09:00-12:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidsen  Föreläsning 5 (Zoom): Produktion och logistik2021-12-21
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tis15 Feb10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Ons16 Feb15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tor17 Feb10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Fre18 Feb09:00-15:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidrotmas, sen12303 RESERVTID GRUPP BC2021-12-21
 
Vecka 8, 2022
0Mån21 Feb13:00-16:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidsen  Föreläsning 6 (Zoom): Distribution/försörjningskedjor. Gästföreläsning2022-01-11
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tis22 Feb10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99516 Räkneövning2021-11-02
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99613 Studiestöd2022-01-18
0Ons23 Feb15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tor24 Feb10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
AFre25 Feb09:00-14:00 Linjär algebra för civilingenjörer 7,5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Linjär algebra 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Linjär algebra 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtidjonbjd, tentamenTentamenslokal Salstentamen (omtentamen). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-09-27
 
Vecka 9, 2022
0Mån28 Feb13:00-15:30 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidemlpen, sen12303 Övning 5 GRUPP C (Campus): Sista milen leveranser2021-12-21
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tis1 Mar10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Ons2 Mar15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tor3 Mar10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
AFre4 Mar09:00-14:00 Maskinteknik grundkurs 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidperblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-27
 
Vecka 10, 2022
0Mån7 Mar13:00-16:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidsen  Föreläsning 7 (Zoom): Logistik och lönsamhet. Kapitalbindning2021-12-21
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tis8 Mar10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Ons9 Mar13:00-16:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidrotmas, sen12303 Övning 6 GRUPP C (Campus): Kapitalbindning2021-12-21
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tor10 Mar10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
 
Vecka 11, 2022
0Mån14 Mar09:00-15:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidroelof, rotmas, sen11320, 11321, 12305 RESERVTID2021-12-21
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tis15 Mar10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Ons16 Mar15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
0Tor17 Mar10:15-12:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd31520, 31530, 51325, 99322, 99516 Räkneövning2021-09-10
0  13:15-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd13111, 99132 Föreläsning2021-09-10
0  15:15-17:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidlillag99514 Studiestöd2022-01-18
 
Vecka 12, 2022
ATis22 Mar09:00-14:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd, tentamenTentamenslokal Salstentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-09-27
ATor24 Mar09:00-13:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidsen, tentamenTentamenslokal Salstentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-01-18
 
Vecka 13, 2022
0Tis29 Mar08:15-10:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Föreläsning 12022-01-21
0Ons30 Mar10:15-12:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Tor31 Mar10:15-12:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Fre1 Apr13:15-15:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Föreläsning 22022-01-21
 
Vecka 14, 2022
0Mån4 Apr15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Tis5 Apr08:15-10:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Föreläsning 32022-01-21
0  15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Ons6 Apr08:15-10:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Föreläsning 42022-01-21
0Tor7 Apr13:15-15:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Reserv?2022-01-21
0  15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
 
Vecka 15, 2022
0Mån11 Apr10:15-12:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Ons13 Apr10:15-12:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Tor14 Apr13:15-16:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtiddiocal, hwo, modjai13302 Räkneövning 12021-12-16
 
Vecka 16, 2022
0Tis19 Apr15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Tor21 Apr15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Fre22 Apr13:15-15:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Föreläsning 52022-01-21
 
Vecka 17, 2022
0Mån25 Apr10:15-12:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Tis26 Apr13:15-15:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Föreläsning 62022-01-21
0  15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Tor28 Apr10:15-12:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
 
Vecka 18, 2022
0Mån2 Maj10:15-12:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Tis3 Maj13:15-15:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Föreläsning 72022-01-21
0  15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Tor5 Maj15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Fre6 Maj13:15-15:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Föreläsning 82022-01-21
ASön8 Maj10:00-14:00 Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidsen, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-01-20
 
Vecka 19, 2022
0Tis10 Maj15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Ons11 Maj15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Tor12 Maj13:15-16:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtiddiocal, hwo, modjai13302 Räkneövning 22021-12-16
0Fre13 Maj08:15-12:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Gästföreläsning? Studiebesök?2022-01-21
ALör14 Maj10:00-15:00 Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidjonbjd, tentamenTentamenslokal Salstentamen(omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-09-27
 
Vecka 20, 2022
0Mån16 Maj15:15-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidhwo13302  2021-12-16
0Tis17 Maj08:15-12:00 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Gästföreläsning? Studiebesök?2022-01-21
0  15:15-18:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtiddiocal, hwo, modjai13302 Räkneövning 32021-12-16
0Ons18 Maj08:15-11:30 Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidajh99516 Gästföreläsning? Studiebesök?2022-01-21
0Tor19 Maj09:00-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtiddiocal, hwo, modjai45281 Laboration2021-12-08
0Fre20 Maj09:00-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtiddiocal, hwo, modjai45281 Laboration2021-12-08
 
Vecka 21, 2022
0Mån23 Maj09:00-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtiddiocal, hwo, modjai99417 Laboration2021-12-08
0Tis24 Maj09:00-17:00 Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtiddiocal, hwo, modjai99417 Laboration2021-12-08

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ajh Annika Johansson  
diocal Diogo Cabral  
emlpen Emil Persson  
hwo Hans Wigo  
jonbjd Johan Björklund  
lillag Lionel Lang  
men Magnus Lemoine  
modjai Mohammad Jahedi  
perblt Per Blomqvist  
roelof Rose-Marie Löf  
rotmas Robert Märs  
sen Stefan Eriksson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11320 Lärosal 3 11 32
11321 Lärosal 3 11 32
12303 Lärosal 3 12 50
12305 Lärosal 3 12 38
13111 Föreläsningssal Stora Jadwigasalen 1 13 127
13302 Föreläsningssal 3 13 59
31520 Lärosal 5 31 80
31530 Lärosal 5 31 80
45281 Labbhall 2 45 0
51325 Lärosal 3 51 72
99132 Föreläsningssal 1 99 140
99322 Labbsal teknik och kemi ATM 3 99 48
99417 Labbsal automation ATM 4 99 20
99514 Lärosal 5 99 28
99516 Lärosal 5 99 56
99613 Lärosal 6 99 20
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
LO710A.27416.22- Grundläggande logistik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MAG034.28220.22- Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MAG051.18237.21- Linjär algebra 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
MAG051.18249.21- Linjär algebra 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MAG151.18217.21- Linjär algebra för civilingenjörer 7,5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
ME569A.26706.22- Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MTG002.26207.22- Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MTG005.16207.21- Maskinteknik grundkurs 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder