Schema
Program: TGDAY.19104.19, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 15:25:51
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
ATis11 Aug15:00-18:00 Datorsystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Datorsystem 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleahs, awi, tentamen99518 Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Vi har inte möjlighet att ta emot oanmälda studenter denna gång. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-08-04
AOns12 Aug09:00-13:00 Introduktion till virtualisering och molntjänster 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi, jackson, tentamen  Digital omtentamen - OBS SKER I CANVAS2020-08-06
ATor13 Aug09:00-14:00 Elektrisk kretsteori 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleenr, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Vi kan tyvärr inte ta emot oanmälda studenter vid tentamen. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-08-07
 
Vecka 34, 2020
ATis18 Aug09:00-14:00 Algebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Algebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Algebra och geometri 7.5hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtidjonbjd, tentamen  Omtentamen görs hemifrån via Canvas - se kursens sida i Canvas eller kontakta läraren för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet.2020-05-06
ATor20 Aug09:00-14:00 Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Linjär algebra 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende, Linjär algebra 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävlerkm, shr, tentamen  Distanstentamen som du gör hemifrån. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Du måste också enrollera dig i kursens sida i Canvas, där alla instruktioner för tentan finns. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-06-15
A  15:00-19:00 Inbyggda system 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlejco, tentamenTentamenslokal Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-08-06
AFre21 Aug15:00-20:00 Envariabelanalys 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende, Envariabelanalys 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Envariabelanalys 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlejonbjd, mrc, tentamen, xwg  Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-03-02
 
Vecka 36, 2020
0Mån31 Aug13:15-15:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon, jbt  
Föreläsning 1: Upprop, Introduktion. Zoom
2020-06-22
0Ons2 Sep09:15-10:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn12108 Introduktion2020-06-22
0  10:15-12:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn31524 Lektion 1, DM1 Verksamhetsanalys2020-06-26
0  13:15-15:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon  
Föreläsning 2. Zoom.
2020-06-22
0Fre4 Sep10:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon99133 
Föreläsning 3.
2020-06-05
 
Vecka 37, 2020
0Mån7 Sep08:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon11122, 11123 
Handledning lab1 grupp A
2020-06-23
0Tis8 Sep09:15-12:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn99520 Lektion 2 - SQL del 1 och del 22020-05-14
0  13:15-17:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon11518 
Handledning lab1 grupp B
2020-06-23
0Ons9 Sep13:15-15:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon  
Föreläsning 4. Zoom.
2020-06-22
0Tor10 Sep13:15-15:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn33202 Lektion 3, DM22020-06-26
0Fre11 Sep10:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon99133 
Föreläsning 5.
2020-06-05
 
Vecka 38, 2020
0Mån14 Sep10:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon99131 
Föreläsning 6.
2020-06-05
0Tis15 Sep10:15-12:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn33203 Lektion 4, DM32020-06-26
0  13:15-15:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jbt99131 
Föreläsning 7.
2020-06-23
0Ons16 Sep13:15-17:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon11122, 11123 
Handledning lab2 grupp A
2020-06-23
0Tor17 Sep08:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon11122, 11123 
Handledning lab2 grupp B
2020-06-23
0  13:15-15:10 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn99518, 99520 Lektion 5 - SQL del 3 a och b2020-06-26
 
Vecka 39, 2020
0Mån21 Sep10:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jbt99133 
Föreläsning 8.
2020-06-23
0Tis22 Sep09:15-12:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn99520 Lektion 6 - SQL del 42020-05-14
0  13:15-15:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jbt99131 
Föreläsning 9.
2020-06-23
0Ons23 Sep13:15-15:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon12305 
Seminarium lab 1 + lab 2, Grupp A. Zoom.
2020-06-23
0  15:15-17:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon12305 
Seminarium lab 1 + lab 2, Grupp B. Zoom.
2020-06-23
0Tor24 Sep08:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon11122, 11123 
Handledning #1, lab3 grupp A
2020-06-23
0  13:15-15:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn99133 Lektion 7, DM42020-06-26
0Fre25 Sep08:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jbt11122, 11123 
Handledning #1, lab 3 grupp B
2020-06-23
 
Vecka 40, 2020
0Mån28 Sep13:15-15:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jbt99133 
Föreläsning 10.
2020-06-23
0Tis29 Sep13:15-17:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn51220 Lektion 8, DM5 Grupp A
Obl. Seminarie uppgift DM1
2020-06-26
0Ons30 Sep08:30-12:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn99516 Lektion8, DM5, Grupp B
Obl. Seminarie uppgift DM1
2020-06-26
0  13:15-15:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon99133 
Föreläsning 11.
2020-06-08
0Tor1 Okt08:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon11122, 11123 
Handledning #2, lab 3 grupp A
2020-06-23
0  13:15-15:10 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn99518, 99520 Lektion9 - SQL del 52020-06-26
0Fre2 Okt08:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jbt11516, 11517 
Handledning #2, lab 3 grupp B
2020-06-23
A  09:00-13:00 Introduktion till virtualisering och molntjänster 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi, jackson, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-12-06
 
Vecka 41, 2020
0Tis6 Okt08:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon11122, 11123 
Handledning, #3 lab3 grupp A
2020-06-26
0  13:15-16:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn99518, 99520 Lektion 10 - SQL del 62020-06-26
0Ons7 Okt08:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon11516, 11517 
Handledning, #3 lab3 grupp B
2020-06-26
0Tor8 Okt10:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon99133 
Föreläsning 12.
2020-06-05
0  13:15-16:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn33202 Lektion 11, DM62020-06-26
0Fre9 Okt08:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jbt12305 
Seminarium lab 3
2020-06-26
 
Vecka 42, 2020
0Mån12 Okt09:15-10:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon99131 
Projektintroduktion
2020-06-05
0  10:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jbt99131 Föreläsning 132020-06-26
0Tis13 Okt09:15-12:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn12305 Lektion 12, Obl. Redovisning DM2, Grupp B2020-06-26
0  13:15-17:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon99520 
Handledning projekt, grupp A
2020-06-23
0Ons14 Okt13:15-16:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn99136 Lektion 12, Obl. Redovisning DM2, Grupp A2020-05-14
0Tor15 Okt08:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon11121, 11122 
Handledning projekt, grupp B
2020-06-23
0  13:15-16:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, awi, cpn99518 Workshop, Objektmappning mot relationsdatabas, ORM, DAO2020-05-14
0Fre16 Okt10:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon99131 
Föreläsning 14.
2020-06-26
 
Vecka 43, 2020
0Mån19 Okt08:15-12:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn11121, 11122, 11123 Projektstart - eget arbete2020-06-26
0Tis20 Okt13:15-17:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon99520 
Handledning projekt, grupp A
2020-06-23
0Ons21 Okt13:15-17:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon99520 
Handledning projekt, grupp B
2020-06-23
0Tor22 Okt13:15-15:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn11221 Handledning av Projekt2020-06-26
 
Vecka 44, 2020
0Tis27 Okt09:15-12:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, awi, cpn99520 Handledning av Projekt2020-06-26
0  13:15-17:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon99520 
Handledning projekt, grupp A
2020-06-23
0Ons28 Okt10:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon99131 Föreläsning 152020-06-22
0  13:15-17:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon11122, 11123 
Handledning projekt, grupp B
2020-06-23
 
Vecka 45, 2020
AMån2 Nov09:00-14:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, tentamenTentamenslokal Tentamen.Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-05
0Tis3 Nov10:15-12:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, awi, cpn13302 Projektredovisning, Grupp A2020-06-26
0  13:15-15:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, awi, cpn13302 Projektredovisning, Grupp B2020-06-26
AOns4 Nov09:00-14:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-05
0Fre6 Nov09:15-12:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon, jbt11518 
Projektseminarium
2020-06-22
0  12:15-16:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon, jbt11518 
Projektseminarium
2020-06-22
 
Vecka 46, 2020
0Mån9 Nov10:15-12:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, jackson11518 F1. Upprop2020-04-17
0  13:15-17:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 F0: Introduktion. Androids arbetssätt2020-04-17
0Tis10 Nov13:15-17:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 L1: Androids arbetssätt2020-04-17
0Ons11 Nov08:15-10:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson99520 F2. ADT, listor, stackar och köer2020-04-17
0Tor12 Nov08:15-12:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 L1: Androids arbetssätt2020-04-17
0  13:15-15:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson99520 F2,5. Moduler och paket2020-04-17
0Fre13 Nov13:15-17:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Kort Fläs om Multipla Activities och Intents - även Lifecycle, Bundle och Orienteringsändring (stående - liggande). Fortsatt labbande på boken. Rekomenderat att BeerAdvisor är klart ( kap2), hinner med att köra Message (kap 3) och att ni börjar jobbar med StopWatch (kap 4)2020-04-17
 
Vecka 47, 2020
0Mån16 Nov13:00-17:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon, jackson11122, 11123 L1. Handledning2020-04-17
0Tis17 Nov08:15-12:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Kort fläs om olika Views och Layouts (bl.a. Constraint) och Debbuggern i Android studio. Boken kap 5 (views) och labba med My Constaint (kap 6)2020-04-17
0  13:15-15:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson99520 F3. Rekursion2020-04-17
0Tor19 Nov08:15-12:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Vi labbar vidare med enkla övningar.2020-04-17
0  13:15-15:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson11518 F4.2020-04-17
 
Vecka 48, 2020
0Tis24 Nov13:15-17:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Genomgång av Fragments. (kap 9 i nya boken, kap 7 i gamla boken)2020-04-17
0Tor26 Nov08:15-10:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson99520 F5.2020-04-17
0  10:30-12:15 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon, jackson99518, 99520 Seminarium, L12020-04-17
0Fre27 Nov10:15-12:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson99520 F6.2020-04-17
0  13:15-17:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson99518, 99520 Handledning. Laboration 22020-04-17
 
Vecka 49, 2020
0Mån30 Nov13:15-15:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson12305 F7. Binära träd2020-04-17
0Tis1 Dec10:15-12:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon, jackson99520 Handledning, L22020-04-17
0  13:15-17:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Modern navigering i en App med Fragments. Navigation Drawer. Kap 14 nya boken, kap 10 gamla boken2020-04-17
0Tor3 Dec08:15-12:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Modern navigering i en App med Fragments. + Databaser kap 15 nya,2020-04-17
0  13:15-17:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, jackson11122, 11123 Handledning L32020-04-17
0Fre4 Dec08:15-12:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Innehåll kommer (beror på hur långt vi kommit)..2020-04-17
0  13:15-15:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson99136 F82020-04-17
 
Vecka 50, 2020
0Tis8 Dec08:15-10:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Workshop inför projektet: Hur gör man för att... (ansluta till Internet)2020-04-17
0  10:15-12:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson99520 F92020-04-17
0  13:15-15:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, jackson99518, 99520 Seminarium, L22020-04-17
0Ons9 Dec08:15-10:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Workshop inför projektet: Hur gör man för att ta reda på var man är - Location på olika sätt.2020-04-17
0Fre11 Dec08:15-12:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Workshop inför projekt (beror på hur långt vi kommit). Dataing har annan lektion från 10:15 men salen är bokad till lunch för övriga.2020-04-17
0  10:15-12:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson12305 F10. Sortering 12020-04-17
0  13:15-15:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, haahon, jackson11518 Projektstart - information2020-04-17
 
Vecka 51, 2020
0Mån14 Dec08:15-12:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Projektstart.2020-04-17
0Tis15 Dec10:15-12:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson12305 F112020-04-17
0  13:15-17:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson11518 Handledning 42020-04-17
AOns16 Dec09:00-14:00 Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-05
0Tor17 Dec10:15-12:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson99518 F122020-04-17
0  13:15-15:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson99518 Seminarium, L32020-04-17
0Fre18 Dec08:15-10:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Extrapass för redovisning av labbar + Handledning av projekt2020-04-17
ALör19 Dec10:00-15:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, tentamenTentamenslokal Omtentamen.Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-05
 
Vecka 53, 2020
0Mån28 Dec13:15-15:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson99518, 99520 Handledning projekt2020-04-17
0Tis29 Dec10:15-12:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson99520 F13. Reservtid2020-04-17
0  13:15-15:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson99518, 99520 Seminarium, L42020-04-17
0Fre1 Jan08:15-10:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Projekthandledning2020-04-17
 
Vecka 1, 2021
0Tis5 Jan13:15-17:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson99518 Handledning projekt2020-04-17
0Ons6 Jan13:15-17:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson99518 Handledning projekt2020-04-17
0  13:15-17:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Projekthandledning2020-04-17
0Tor7 Jan08:15-12:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Projekthandledning2020-04-17
0  13:00-17:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson99520 Seminarium, redovisning2020-04-17
 
Vecka 2, 2021
AMån11 Jan09:00-14:00 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, jackson, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-05
0Tis12 Jan08:15-12:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi99520 Projekthandledning2020-04-17
A  09:00-12:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi, tentamenTentamenslokal Digital tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-05
0Fre15 Jan08:30-15:00 Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi12108 Projektredovisning och opponering2020-04-17
 
Vecka 5, 2021
ALör6 Feb10:00-15:00 Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaahon, tentamenTentamenslokal Omtentamen.Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-05

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ahs Anders Hermansson  
aog Ann-sofie Östberg  
auh Atique Ullah  
awi Åke Wallin  
cpn Carina Pettersson  
enr Edvard Nordlander  
haahon Hanna Holmgren  
jackson Anders Jackson  
jbt Jonas Boustedt  
jco Jose Chilo  
jonbjd Johan Björklund  
mrc Mirko Radic  
rkm Rolf Källström  
shr Sören Hector  
tentamen Tentamen    
xwg Xiaoqin Wang  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11121 Datorsal 1 11 16
11122 Datorsal 1 11 14
11123 Datorsal ATM 1 11 18
11221 Lärosal 2 11 34
11516 Datorsal 5 11 15
11517 Datorsal 5 11 16
11518 Datorsal 5 11 30
12108 Föreläsningssal Lilla Jadwigasalen 1 12 61
12303 Lärosal 3 12 50
12305 Lärosal 3 12 38
13302 Föreläsningssal 3 13 59
31524 Lärosal 5 31 46
33202 Föreläsningssal 2 33 90
33203 Föreläsningssal 2 33 90
51220 Lärosal 2 51 42
99131 Föreläsningssal 1 99 90
99133 Föreläsningssal 1 99 90
99136 Föreläsningssal 1 99 39
99516 Lärosal 5 99 56
99518 Datorsal 5 99 30
99520 Datorsal 5 99 30
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
DVG009.18400.19- Datorsystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG009.18407.17- Datorsystem 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle
DVG009.18411.18- Datorsystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG311.18414.20- Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG314.28400.20- Introduktion till virtualisering och molntjänster 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG326.18410.20- Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG328.18407.20- Databasteknik 7.5 hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG329.18402.20- Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-02, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE466A.28302.20- Elektrisk kretsteori 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG304.28300.20- Inbyggda system 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG031.18212.19- Algebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG031.18220.19- Algebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG031.38200.20- Algebra och geometri 7.5hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid
MAG034.18206.19- Envariabelanalys 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende
MAG034.28219.20- Envariabelanalys 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG034.28220.20- Envariabelanalys 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG051.18200.19- Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG051.18211.19- Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG051.28205.20- Linjär algebra 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG051.28228.20- Linjär algebra 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder