Schema
Program: SGFMK.19021.21, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-01-25 - 2022-07-24
 
Utskrivet: 2022-01-25 00:30:05
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 4, 2022
0Ons26 Jan08:15-10:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 2 (Grupp A): Fastighetsbegrepp mm2021-10-08
0  10:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 2 (Grupp B): Fastighetsbegrepp mm2021-10-08
0  13:15-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 2 (Grupp C): Fastighetsbegrepp mm2021-10-08
0  15:15-17:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 2 (Grupp D): Fastighetsbegrepp mm2021-10-08
 
Vecka 5, 2022
0Mån31 Jan17:15-19:00 Juridisk översiktskurs 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Tentamensgenomgång2022-01-03
0Tis1 Feb09:15-16:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 4: PBL, miljörätt mm2021-10-08
0Tor3 Feb08:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 6: Expropriation, regeringsformen, tvångsinlösen, fastighetsbildning, registrering, reglering, gemensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut2021-10-08
0  13:15-16:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 6: Expropriation, regeringsformen, tvångsinlösen, fastighetsbildning, registrering, reglering, gemensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut2021-10-08
 
Vecka 6, 2022
0Mån7 Feb08:15-10:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 3 (Grupp A): PBL, miljörätt mm2021-10-08
0  10:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 3 (Grupp B): PBL, miljörätt mm2021-10-08
0  13:15-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 3 (Grupp C): PBL, miljörätt mm2021-10-08
0  15:15-17:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 3 (Grupp D): PBL, miljörätt mm2021-10-08
0Tis8 Feb08:15-10:30 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51525 Övning 4 (Grupp A): Expropriation, regeringsformen, tvångsinlösen, fastighetsbildning, registrering, reglering, gemmensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut2021-10-08
0  10:45-13:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51525 Övning 4 (Grupp B): Expropriation, regeringsformen, tvångsinlösen, fastighetsbildning, registrering, reglering, gemmensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut2021-10-08
0  13:30-15:45 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 4 (Grupp C): Expropriation, regeringsformen, tvångsinlösen, fastighetsbildning, registrering, reglering, gemmensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut2021-10-08
0  16:00-18:15 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 4 (Grupp D): Expropriation, regeringsformen, tvångsinlösen, fastighetsbildning, registrering, reglering, gemmensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut2021-10-08
0Fre11 Feb09:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 7: Inteckning och panträtt2021-10-08
0  13:15-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 7 forts: Inteckning och panträtt2021-10-08
 
Vecka 7, 2022
0Tis15 Feb08:15-10:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 5 (Grupp A): Inteckning och pant2021-10-08
0  10:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51525 Övning 5 (Grupp B): Inteckning och pant2021-10-08
0  13:15-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 5 (Grupp C): Inteckning och pant2021-10-08
0  15:15-17:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 5 (Grupp D): Inteckning och pant2021-10-08
0Tor17 Feb08:15-10:30 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51525 Övning 6 (Grupp A): Inteckning och panträtt, forts + PM-redovisning, PM 1-3. Extra uppgift, sakägarförteckning.2021-10-12
0  10:45-13:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51525 Övning 6 (Grupp B): Inteckning och panträtt, forts + PM-redovisning, PM 1-3. Extra uppgift, sakägarförteckning.2021-10-12
0  13:30-15:45 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51525 Övning 6 (Grupp C): Inteckning och panträtt, forts + PM-redovisning, PM 1-3. Extra uppgift, sakägarförteckning.2021-10-12
0  16:00-18:15 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51525 Övning 6 (Grupp D): Inteckning och panträtt, forts + PM-redovisning, PM 1-3. Extra uppgift, sakägarförteckning.2021-10-12
 
Vecka 8, 2022
AMån21 Feb09:00-14:00 Juridisk översiktskurs 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidcsl, tentamen, ubn, vealaoTentamenslokal Salstentamen (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-09-02
0  15:15-18:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 8: Fastighetsförvärv, formkrav mm2021-10-12
0Tis22 Feb15:15-18:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 9: Parternas förpliktelser vid förvärv, förvärvslagstiftning, lagfart, stämpelskatt, kontraktsbrott mm2021-10-12
 
Vecka 9, 2022
0Mån28 Feb09:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 10: kontraktsbrott forts och fel i fastighet2021-10-08
0  13:15-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 10: forts och fel i fastighet2021-10-08
0Ons2 Mar08:15-10:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Övning 7 (Grupp A): Fastighetsförvärv, formkrav, parternas förpliktelser vid förvärv, förvärvslagstiftning, lagfart, stämpelskatt, kontraktsbrott mm2021-10-08
0  10:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Övning 7 (Grupp B): Fastighetsförvärv, formkrav, parternas förpliktelser vid förvärv, förvärvslagstiftning, lagfart, stämpelskatt, kontraktsbrott mm2021-10-08
0  13:15-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Övning 7 (Grupp C): Fastighetsförvärv, formkrav, parternas förpliktelser vid förvärv, förvärvslagstiftning, lagfart, stämpelskatt, kontraktsbrott mm2021-10-08
0  15:15-17:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Övning 7 (Grupp D): Fastighetsförvärv, formkrav, parternas förpliktelser vid förvärv, förvärvslagstiftning, lagfart, stämpelskatt, kontraktsbrott mm2021-10-08
0Fre4 Mar08:15-10:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Övning 8 (Grupp A): Kontraktsbrott frots och fel i fastighet2021-10-08
0  10:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Övning 8 (Grupp B): Kontraktsbrott frots och fel i fastighet2021-10-08
0  13:15-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Övning 8 (Grupp C): Kontraktsbrott frots och fel i fastighet2021-10-08
0  15:15-17:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Övning 8 (Grupp D): Kontraktsbrott frots och fel i fastighet2021-10-08
 
Vecka 10, 2022
0Ons9 Mar09:15-13:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Fältövning: Lantmäteriverket, inskrivningsregister och lägenhetsregister samt lantmäteriets beskrivning och genomgång (förrättningsmöte)2021-10-08
0  14:15-17:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 11: Nyttjanderätter2021-10-12
0Tor10 Mar08:15-10:30 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51525 Övning 9 (Grupp A): PM-redovisning PM 4-82021-10-08
0  10:45-13:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51525 Övning 9 (Grupp B): PM-redovisning PM 4-82021-10-08
0  13:30-15:45 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 9 (Grupp C): PM-redovisning PM 4-82021-10-08
0  16:00-18:15 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao51325 Övning 9 (Grupp D): PM-redovisning PM 4-82021-10-08
AFre11 Mar09:00-13:00 Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidepo, laagla, tentamen  Digital omtentamen med zoom. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få tillträde till Zoom – vi kontrollerar din anmälan innan insläpp. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-10-07
 
Vecka 11, 2022
0Tis15 Mar09:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 12: Bosotadsrätt (förening i sig, bildande, medlemskap, avgifter mm)2021-10-08
0  13:15-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 12 forts: Bostadsrätt (förening i sig, bildande, medlemskap, avgifter mm)2021-10-08
0Tor17 Mar09:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 13: Bostadsrätt (ombildning till bostadsrätt från hyresrätt, även avstyckning)2021-10-08
0  13:15-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning 13 forts: Bostadsrätt (ombildning till bostadsrätt från hyresrätt, även avstyckning)2021-10-08
 
Vecka 12, 2022
0Mån21 Mar08:30-10:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning/workshop Bostadsrättsfrågor (Grupp A-D).2021-10-08
0  12:15-13:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao12108 Övning 10 (Grupp C): Frågor och diskussioner kring bostadsrättsuppgifterna 1-8.2021-10-08
0  13:15-14:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao12108 Övning 10 (Grupp D): Frågor och diskussioner kring bostadsrättsuppgifterna 1-8.2021-10-08
0Tis22 Mar08:30-10:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Föreläsning/Workshop Bostadsrättsfrågor + Lärarens genomgång av rättsfall 9-10 (Grupp A-D).2021-10-08
0  10:00-10:45 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao12108 Övning 11 (Grupp A): Frågor och diskussioner kring bostadsrättsuppgifterna 9-16.2021-10-08
0  11:00-11:45 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao12108 Övning 11 (Grupp B): Frågor och diskussioner kring bostadsrättsuppgifterna 9-16.2021-10-08
0  12:15-13:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao12108 Övning 11 (Grupp C ): Frågor och diskussioner kring bostadsrättsuppgifterna 9-16.2021-10-08
0  13:15-14:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao12108 Övning 11 (Grupp D): Frågor och diskussioner kring bostadsrättsuppgifterna 9-16.2021-10-08
0  14:15-15:15 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao12108 Diskussioner och fördjupad genomgång av rättsfall 9 med alla som skrivit om rättsfall 9, dvs bara grupperna A9, B19, C29, D39.2021-10-08
0  15:30-16:30 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao12108 Diskussioner och fördjupad genomgång av rättsfall 10 med alla som skrivit om rättsfall 10, dvs bara grupperna A10, B20, C30, D40.2021-10-08
0Tor24 Mar08:15-10:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Frågestund inför tentamen: A + B2021-10-08
0  10:15-12:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Frågestund inför tentamen: C + D2021-10-12
ALör26 Mar10:00-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidtentamen, ubn, vealaoTentamenslokal Salstentamen - endast för anm.kod 21311 VT-22. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-12
 
Vecka 16, 2022
0Ons20 Apr17:15-19:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidubn, vealao41204 Valhall Tentamensgenomgång2021-10-12
 
Vecka 18, 2022
0Mån2 Maj10:15-12:15 Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidmkr99132  2021-10-22
0Ons4 Maj10:15-12:15 Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidmkr99132  2021-10-22
ASön8 Maj10:00-15:00 Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidtentamen, ubn, vealaoTentamenslokal Omtentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-12
 
Vecka 19, 2022
0Mån9 Maj10:15-12:15 Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidmkr99132  2021-10-22
0Ons11 Maj10:15-12:15 Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidmkr99132  2021-10-22
 
Vecka 20, 2022
0Mån16 Maj10:15-12:15 Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidmkr99132  2021-10-22
0Ons18 Maj10:15-12:15 Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidmkr99132  2021-10-22
 
Vecka 21, 2022
0Mån23 Maj10:15-12:15 Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidmkr99132  2021-10-22
0Ons25 Maj10:15-12:15 Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidmkr99132  2021-10-22
 
Vecka 22, 2022
AMån30 Maj15:00-19:00 Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtidmkr, tentamenTentamenslokal Salstentamen, endast för anm.kod 21111 VT-22. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Håll avstånd, och stanna hemma om du är sjuk. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-01-13

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
csl Candice Stål  
epo Erika Persson  
laagla Larisa Nilsson  
mkr Maria Kulander  
tentamen Tentamen    
ubn Ulf Bengtsson  
vealao Veronica Lanke Fredriksson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
12108 Föreläsningssal Lilla Jadwigasalen 1 12 61
41204 Valhall Hörsal Valhall 2 41 397
51325 Lärosal 3 51 72
51525 Lärosal 5 51 72
99132 Föreläsningssal 1 99 140
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
FEG130.11103.21- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
FEG130.11107.21- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FEG130.11112.21- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
FEG250.21111.22- Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
JUG011.11307.21- Juridisk översiktskurs 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
JUG011.11312.21- Juridisk översiktskurs 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
JUG300.21311.22- Fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder