Schema
Kurs: UKG523.13358.20-, Pedagogiskt ledarskap - förhållningssätt och bemötande 22.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 14:27:02
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2020
G,0Mån31 Aug09:00-12:00   bjnhad11217 Kursintroduktion2020-06-02
0Ons2 Sep09:30-12:00   bjnhad31216 Föreläsning2020-06-04
0  13:00-16:00   bjnhad31216 Föreläsning2020-06-04
0Tor3 Sep09:00-12:00   bjnhad31524 Drama2020-06-04
 
Vecka 37, 2020
0Mån7 Sep09:00-12:00   bjnhad31216 Information studenter (från kl. 11.00) och LLU angående VFU-innehåll och progression.2020-06-08
0  13:00-15:00   bjnhad31216 Introduktion av enkätuppgiften2020-06-08
0Fre11 Sep09:00-12:00   bjnhad11219, 11221, 31216 Examinerande seminarium (obligatoriskt)2020-06-23
 
Vecka 42, 2020
0Ons14 Okt09:00-12:00   bjnhad31524 Drama2020-06-04
 
Vecka 48, 2020
0Mån23 Nov09:00-12:00   bjnhad31530 Drama2020-06-04
0  13:00-16:00   bjnhad31216 Uppföljning VFU2020-06-04
0Tis24 Nov09:00-12:00   bjnhad31216 Examinerande seminarium/workshop2020-06-04
 
Vecka 49, 2020
0Fre4 Dec09:00-12:00   bjnhad31216 Examinerande seminarium (obligatoriskt)2020-06-04
 
Vecka 50, 2020
0Mån7 Dec09:00-12:00   bjnhad31316 Föreläsningar (examinerande/obligatoriskt)2020-06-04
0  13:00-15:00   bjnhad11221 Uppföljning och diskussion (obligatoriskt)2020-06-04

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
G Bokning

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
bjnhad Björn Haglund  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11217 Lärosal 2 11 30
11219 Lärosal 2 11 34
11221 Lärosal 2 11 34
31216 Lärosal 2 31 30
31316 Föreläsningssal 3 31 40
31524 Lärosal 5 31 46
31530 Lärosal 5 31 80

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder