Schema
Kurs: UKG028.13348.20-, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 14:50:13
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 51, 2020
G,0Mån14 Dec13:00-16:00   weemoi31520  2020-06-30
 
Vecka 2, 2021
G,0Mån11 Jan09:00-12:00   weemoi31322  2020-06-30
G,0  13:00-16:00   weemoi33202  2020-06-30
G,0Fre15 Jan09:00-12:00   weemoi33202  2020-06-30

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
G Bokning

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
weemoi Wenche Mörck Riekki  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
31322 Lärosal Flipped classroom 3 31 18
31520 Lärosal 5 31 80
33202 Föreläsningssal 2 33 90

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder