Schema
Kurs: ST001A.28204.22-, Dataanalys och statistik 1 7.5 hp Svenska Gävle Distans Kvartsfart Ingen undervisning
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 10:05:16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2022
ALör20 Aug10:00-15:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid astten, tentamen81203a Idun Salstentamen (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-08-11

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
astten Asrat Temesgen  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
81203a Idun Tentamenssal Idun UBS 2 81 150

Program  
Id Programnamn
TGINK.19111.21 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder