Schema
Kurs: SBG506.27309.21-, Fastighetsekonomi för lantmätare 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2021-01-16 - 2021-07-15
 
Utskrivet: 2021-01-16 01:11:27
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 3, 2021
0Mån18 Jan09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen, maebeg  Introduktion till kursen. Jordbruk.2021-01-12
 
Vecka 5, 2021
0Mån1 Feb09:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen, maebeg  Jordbruk forts.2021-01-12
 
Vecka 6, 2021
0Ons10 Feb09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen  Fastighetsbildning för landsbygdsutveckling – fastighetsindelningens betydelse, hästgårdar, udda gemensamhetsanläggningar, vindkraftverk. Fastighetsvärdering vid förrättning.2021-01-12
 
Vecka 7, 2021
0Ons17 Feb09:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen  Lantbruksvärdering – marknadsvärde och ortsprismetoden. Använda avkastningsmetod och produktionskostnadsmetod. (Max Svanstedt SVEFA Stockholm)2021-01-12
 
Vecka 8, 2021
0Mån22 Feb13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen  Skogsbruk (Lisa Wik Persson, Marcus Larsson Skogsstyrelsen Gävle)2021-01-12
0Tis23 Feb13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen  Skogsbruk forts. (Lisa Wik Persson, Marcus Larsson Skogsstyrelsen Gävle)2021-01-12
 
Vecka 9, 2021
0Tor4 Mar09:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen  Lantbruksvärdering med hjälp av á la carte-metoden. (Max Svanstedt SVEFA Stockholm)2021-01-12
 
Vecka 10, 2021
0Tor11 Mar09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen  Skogsbruk, förberedelse för seminarium i fält den 18 mars (Lisa Wik Persson, Marcus Larsson Skogsstyrelsen Gävle)2021-01-12
0  13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen  Att använda fastighetstaxering vid värdering av fastigheter (Henrik Roos Lantmäteriet Fastighetsekonomi)2021-01-12
 
Vecka 11, 2021
0Ons17 Mar09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen  Seminarium, presentation av värdeutlåtande2021-01-12
0Tor18 Mar12:00-17:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jospen  Seminarium i fält – värdering av skog2021-01-12

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
jospen Jonas Pettersson  
maebeg Marianne Berg  

Program  
Id Programnamn
TGLAK.EKJU.19905.18 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder