Schema
Kurs: SBG342.18605.20-, Gestaltning inom byggd miljö 7,5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 14:23:33
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2020
0Ons2 Sep09:15-10:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11221 Introduction and registeration. Preliminary schedule - minor changes may occur. Some course modules can be given via Zoom. Some lectures will be flipped classroom.2020-08-10
0  10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11221 F1: The character of the city and the "soul of the place" (Guest Speaker: Mia Wahlström)2020-07-22
0  13:15-14:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql12303 F2: The visual dimension2020-08-08
0  14:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql12303 Ö1: Color, form and volume (location subject to change. Weather dependent)2020-08-10
0Tor3 Sep09:15-10:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11316 F3: Drawing techniques and perspective learning2020-08-11
0  10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11316 Ö2:Serial Vision2020-08-11
 
Vecka 37, 2020
0Ons9 Sep10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11221 F4: Introduction to project work (Guest speaker: Jesper Ljung Holm)2020-07-22
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11121, 11122 Ö3: Inventory and analysis through case studies2020-08-11
0Tor10 Sep10:15-11:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql  F5: Urban Morphology (Flipped classroom)2020-08-11
0  11:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11320 S1:Carmona et al., (2010). Chapter 4 (Page 77-109)
(group-wise attendance)
2020-08-11
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11221 Ö4: Overall structure physical model / paper / CAD2020-08-11
 
Vecka 38, 2020
0Ons16 Sep09:15-10:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql  F6: Urban Elements (Flipped classroom)2020-08-11
0  10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11320 S2: Carmona et al., (2010). Chapter 7 (Page 169-200)
(group-wise attendance)
2020-08-11
0  13:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11606 Extra slot: Overall structure physical model / paper / CAD (Book time)2020-08-10
0Tor17 Sep09:15-10:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11217 F7: Introduction to tradigital drawing2020-07-30
0  10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11217 Ö5: Tradigital drawing2020-08-10
 
Vecka 39, 2020
0Ons23 Sep10:15-11:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql  F8: Architecture and the functional dimension (Flipped classroom)2020-08-10
0  11:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11320 S3: Carmona et al., (2010). Chapter 8 (Page 201-240)
(group-wise attendance)
2020-08-10
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo99520 Ö6: Designing your own block2020-08-11
0Tor24 Sep10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11516, 11517 F9: Foto (subject to change)2020-08-04
0  13:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo  Ö7: Photo Exercise (subject to change)2020-08-04
0  15:00-17:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11516, 11517 Fotofältövning - efterarbete. Överföring av bilder till dator. (subject to change)2020-08-04
 
Vecka 40, 2020
0Ons30 Sep10:15-11:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql  F10:Experiencing urban environment (Flipped classroom)2020-08-10
0  11:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql12305 S4: Carmona et al., (2010). Chapter 5 & 6 (Page 111-166)
(group-wise attendance)
2020-08-10
0  13:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11122, 11123 Ö8: Designing Buildings2020-07-06
0  15:15-17:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11122, 11123 Ö9: Massing models2020-06-29
0Tor1 Okt10:15-11:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql  F11: Landscape Architecture (Flipped classroom)2020-08-10
0  11:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql11215 S5: chapter/papers to be added later
(group-wise attendance)
2020-08-10
 
Vecka 41, 2020
0Ons7 Okt10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11121, 11122 Ö10: Illustrator2020-06-29
0  13:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo99520 Ö11: Photoshop montage2020-08-04
 
Vecka 42, 2020
0Ons14 Okt10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11121, 11122 Ö12: SketchUp2020-06-29
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11318 Ö13: Virtual reality Övning2020-07-04
 
Vecka 43, 2020
0Ons21 Okt09:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11516, 11517 Project supervision in computer room2020-07-06
0  13:15-17:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11516, 11517 Project supervision in computer room2020-07-06
0Tor22 Okt08:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11516, 11517 Project supervision in computer room2020-07-06
0  13:15-17:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo99520 Project supervision in computer room2020-07-06
 
Vecka 44, 2020
0Ons28 Okt09:00-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11318 Presentation Opposition Poster2020-06-17
0  13:15-16:15 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tjo11318 Presentation Opposition Poster2020-06-17
 
Vecka 45, 2020
AOns4 Nov09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-04-22
 
Vecka 51, 2020
ALör19 Dec10:00-14:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-04-22

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
asaiql Asifa Iqbal  
tentamen Tentamen    
tjo Torsten Jonsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11121 Datorsal 1 11 16
11122 Datorsal 1 11 14
11123 Datorsal ATM 1 11 18
11215 Lärosal 2 11 36
11217 Lärosal 2 11 30
11221 Lärosal 2 11 34
11316 Lärosal 3 11 32
11318 Ateljé samhällsbyggnad 3 11 0
11320 Lärosal 3 11 32
11516 Datorsal 5 11 15
11517 Datorsal 5 11 16
11606 Grupprum 6 11 14
12303 Lärosal 3 12 50
12305 Lärosal 3 12 38
99520 Datorsal 5 99 30
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGSAK.19123.18 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder