Schema
Kurs: SBG318.17330.22-, Geovetenskap och geoteknik 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-12-01 - 2023-05-31
 
Utskrivet: 2022-12-01 17:23:03
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 1, 2023
ATor5 Jan09:00-12:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid evasan, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-10-03

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
evasan Eva Sahlin  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TACIM.19908.20 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp
TGLAK.HING.19907.21 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGLAK.TEKN.19906.21 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder