Schema
Kurs: SBG071.28605.20-, Översiktsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-03-28 - 2020-09-27
 
Utskrivet: 2020-03-28 21:58:30
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 14, 2020
0Ons1 Apr10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Introduktion och upprop. Zoom ID: 801-515-04482020-03-21
0Tor2 Apr08:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  HL Grupp A2020-03-17
0  13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp heygrw  HL Grupp B2020-03-17
 
Vecka 15, 2020
0Ons8 Apr08:10-08:55 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  F2: Grafisk utformning och Översiktsplanering2020-03-17
0  09:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Övning 1: Skapa en markanvändningskarta2020-03-17
0  13:15-17:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Övning 1: Skapa en markanvändningskarta2020-03-17
 
Vecka 16, 2020
0Ons15 Apr10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  F3: Allmänna intressen Del 12020-03-17
0Tor16 Apr10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  F4: Allmänna intressen Del 22020-03-17
0  13:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  HL Grupp A2020-03-17
0  15:15-17:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp heygrw  HL Grupp B2020-03-17
 
Vecka 17, 2020
0Ons22 Apr08:15-10:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Fx: Vision, analyser och konsekvenser2020-03-17
0  10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw, ulalin  Fx: Kulturmiljö2020-03-17
0Tor23 Apr10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Fx: Social hållbarhet i planeringen2020-03-17
0  13:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  HL Grupp A2020-03-17
0  15:15-17:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp heygrw  HL Grupp B2020-03-17
 
Vecka 18, 2020
0Ons29 Apr10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Fx: Planprocessen2020-03-17
 
Vecka 19, 2020
0Ons6 Maj08:15-10:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp heygrw  HL Grupp B2020-03-17
0  10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Fx: Genomförande av Översiktsplan och större projekt2020-03-17
0  13:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  HL Grupp A2020-03-17
0Tor7 Maj13:15-15:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Fx: Strategisk planering. Tjänstemän och politiker2020-03-17
 
Vecka 20, 2020
0Ons13 Maj08:15-10:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Fx: Statens roll i planeringen2020-03-17
0  10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Fx: Kommunal översiktsplanering2020-03-17
0Tor14 Maj10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw  Fx: Internationell översiktsplanering2020-03-17
 
Vecka 22, 2020
0Ons27 Maj08:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp heygrw11318 Presentation Grupp B2020-03-17
0Tor28 Maj08:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw11318 Presentation Grupp A2020-01-10
 
Vecka 23, 2020
AMån1 Jun09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw, tentamenTentamenslokal Digital tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-11
 
Vecka 33, 2020
ATor13 Aug15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-11

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
heygrw Henry Grew  
tentamen Tentamen    
ulalin Ulrika Ågren  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11318 Ateljé samhällsbyggnad 3 11 0
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGLAK.EKJU.19905.19 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGSAK.19123.19 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder