Schema
Kurs: SBG061.28501.22-, Geovetenskap 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-08-17 - 2023-02-16
 
Utskrivet: 2022-08-17 05:26:47
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2022
AOns24 Aug09:00-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid evasan, liajoo, sab, tentamen99518, 99520 Digital omtentamen på campus. Efternamn A-L i sal 99:518. Efternamn M-Ö i sal 99:520. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-08-15

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
evasan Eva Sahlin  
liajoo Linnéa Jonsson  
sab Anders Brandt  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
99518 Datorsal 5 99 30
99520 Datorsal 5 99 30

Program  
Id Programnamn
TGLAK.EKJU.19905.20 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp
TGSAK.19123.21 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder