Schema
Kurs: SBG051.27313.20-, Geografisk informationsteknik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-03-28 - 2020-09-27
 
Utskrivet: 2020-03-28 21:11:02
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2020
AFre29 Maj09:00-13:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp anwmer, tentamen  Hemtentamen. Anmälan krävs, sista anmälningsdag är 10 dagar före tentamensdagen. Du anmäler dig via www.student.ladok.se. Se Blackboard för mer information2020-03-26
 
Vecka 33, 2020
ATor13 Aug09:00-13:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp anwmer, tentamenTentamenslokal Digital reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2020-03-10

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
anwmer Andrew Mercer  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGIGK.19121.18 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGIGK.19121.19 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.17 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.18 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.HING.19907.18 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp
TGLAK.HING.19907.19 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.18 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.19 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGMVY.19122.16 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGMVY.19122.17 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGMVY.19122.18 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGSAK.19123.18 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp
TGSAK.19123.19 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder