Schema
Kurs: SBG011.17322.20-, Introduktion till högre studier 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 14:36:32
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2020
0Mån31 Aug10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sinskf, ulalin12303, 13111 Introduktion och upprop. Föreläsning - Det akademiska systemet.
Teknisk/ingenjör: Sal 13:111
Ek/jur: Sal 12:303
Schemat är preliminärt, kursmoment kan komma att ges via Zoom
2020-07-01
0  13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sinskf, ulalin11115, 11117, 11121, 11122, 11123, 11516, 11517, 11518, 31115, 31116 Laboration 1 - Datorintroduktion
Lantmätarprogrammet, teknisk/ingenjör, sal 11:516 (12 pl) + 11:517 (12 pl) + 11:518 (30 pl) + 31:115 (14 pl)
Lantmätarprogrammet, ekonom/juridisk, sal 11:117 (12 pl) + 11:121 (16 pl) + 11:122 (14 pl) + 11:123 (18 pl)


2020-07-01
0Ons2 Sep09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp maebeg, sinskf, ulalin99131 Uppstart projektarbete 12020-08-04
0  09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jerpah, jospen, sinskf99516 Uppstart projektarbete 12020-06-16
0  13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp caadag, sinskf  Föreläsning - Projektarbete (Zoom)2020-08-03
 
Vecka 37, 2020
0Mån7 Sep09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp jmk, sinskf  Laboration 2 och föreläsning - Informationssökning (Zoom)2020-08-04
0Ons9 Sep13:15-15:30 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp caadag, sinskf  Föreläsning - Kommunikation och samarbete (Zoom)
2020-08-03
 
Vecka 38, 2020
0Mån14 Sep09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp jerpah, jospen, sinskf41204 Valhall Föreläsning - Ämnes- och alumnipresentationer2020-06-26
0  13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sinskf, ulalin41204 Valhall Föreläsning - Ämnes- och alumnipresentationer2020-06-26
0Ons16 Sep09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sab, sinskf  Föreläsning - Akademiskt skrivande (Zoom)2020-07-01
0Fre18 Sep09:00-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sinskf  Föreläsning - Presentationsteknik (Zoom)2020-08-04
 
Vecka 39, 2020
0Mån21 Sep09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sab, sinskf41204 Valhall Föreläsning - Rapportskrivande IMRaD (Zoom)2020-07-01
0  13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sinskf, ulalin11115, 11117, 11121, 11122, 11123, 11516, 11517, 31115, 31116 Laboration 3 - Att skriva akademisk text

LM, tek/ing, sal 11:516 (12 pl) 11:517 (12 pl)+11:121 (16 pl)
LM, ek/jur, sal 11:115 (12 pl) + 11:117 (12 pl)
SP, sal 11:122 (14 pl) + 11:123 (18 pl) + 31:115 (14 pl)
Reserv 31:116 (12 pl)
2020-07-01
0Ons23 Sep09:15-15:45 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp caadag, sinskf  Workshop - Kommunikation och samarbete (Zoom)2020-08-03
0Fre25 Sep09:00-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp caadag, sinskf  Föreläsning - Projektmetodik (Zoom)2020-08-03
 
Vecka 40, 2020
0Mån28 Sep10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp jmk, sinskf12108, 13111 Föreläsning - Aktuell forskning och uppdragsutbildningar2020-06-29
0  13:30-15:30 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp frkzet, sinskf41204 Valhall Föreläsning - Lantmäterieområdets betydelse i världen (ekonomisk/juridisk inriktning)2020-06-26
0Ons30 Sep09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp maebeg, sinskf, ulalin51525 Seminarium - Redovisning av projektarbete 1 och introduktion till projektarbete 22020-08-04
0  09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jerpah, jospen, sinskf31520 Seminarium - Redovisning av projektarbete 1 och introduktion till projektarbete 22020-08-04
 
Vecka 41, 2020
0Mån5 Okt09:30-11:30 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp frkzet, sinskf31530 Föreläsning - Lantmäterieområdets betydelse i världen (teknisk inriktning/högskoleingenjör)2020-06-26
 
Vecka 42, 2020
0Mån12 Okt11:00-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp sinskf11215 Yrkesreollen - förberedelse2020-02-04
0  11:00-12:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sinskf11219 Yrkesrollen - förberedelse2020-02-04
0  13:00-17:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sinskf11215, 11219, 11221 Yrkesrollen - gruppvis frågestund med yrkesverksamma inom samhällsbyggnad2020-02-04
0  13:00-17:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp sinskf11316, 11321, 11519, 11520 Yrkesrollen - gruppvis frågestund med yrkesverksamma inom samhällsbyggnad2020-02-04
0Ons14 Okt09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp maebeg, sinskf, ulalin11519, 11520 Seminarium - Kamratgranskning2020-08-04
0  13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp sinskf11519, 11520 Seminarium - Kamratgranskning2020-08-04
 
Vecka 44, 2020
0Ons28 Okt09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp maebeg, sinskf, ulalin51525 Seminarium - Redovisning av projektarbete 22020-08-04
0  09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp jerpah, jospen, sinskf31530 Seminarium - Redovisning av projektarbete 22020-08-04
0  13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp maebeg, sinskf, ulalin11320 Litteraturseminarium2020-05-20
0  13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp sinskf11321 Litteraturseminarium2020-02-04
 
Vecka 45, 2020
AMån2 Nov15:00-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sinskf, tentamenTentamenslokal Digital tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-12
 
Vecka 51, 2020
AMån14 Dec15:00-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp sinskf, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-12

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
caadag Carina Dahlberg  
frkzet Fredrik Zetterquist  
jerpah Jesper Paasch  
jmk Janne Margrethe Karlsson  
jospen Jonas Pettersson  
maebeg Marianne Berg  
sab Anders Brandt  
sinskf Simon Skytt Dempwolf  
tentamen Tentamen    
ulalin Ulrika Ågren  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11115 Datorsal 1 11 12
11117 Datorsal 1 11 12
11121 Datorsal 1 11 16
11122 Datorsal 1 11 14
11123 Datorsal ATM 1 11 18
11215 Lärosal 2 11 36
11219 Lärosal 2 11 34
11221 Lärosal 2 11 34
11316 Lärosal 3 11 32
11320 Lärosal 3 11 32
11321 Lärosal 3 11 32
11516 Datorsal 5 11 15
11517 Datorsal 5 11 16
11518 Datorsal 5 11 30
11519 Lärosal 5 11 34
11520 Lärosal 5 11 30
12108 Föreläsningssal Lilla Jadwigasalen 1 12 61
12303 Lärosal 3 12 50
13111 Föreläsningssal Stora Jadwigasalen 1 13 127
31115 Datorsal 1 31 14
31116 Datorsal 1 31 12
31520 Lärosal 5 31 80
31530 Lärosal 5 31 80
41204 Valhall Hörsal Valhall 2 41 397
51525 Lärosal 5 51 72
99131 Föreläsningssal 1 99 90
99516 Lärosal 5 99 56
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGLAK.EKJU.19905.20 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.HING.19907.20 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.20 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGSAK.19123.20 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder