Schema
Kurs: PSG301.15303.19-, Arbets- och organisationspsykologi 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-07-06 - 2021-01-05
 
Utskrivet: 2020-07-06 18:40:53
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
AFre14 Aug09:00-13:00 Human Resources and Labour Relations Programme 180.0 cr Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag, tentamen  Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-14

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
lialag Linda Langeborg  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
SGPAK.19806.18 Human Resources and Labour Relations Programme 180.0 cr Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder