Schema
Kurs: PEG309.13114.20-, Förskolepedagogik och -didaktik 2: Barns skapande och estetiskt lärande 30.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 15:38:30
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2020
0Mån31 Aug09:00-11:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31520  2020-02-26
 
Vecka 37, 2020
0Mån7 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218  2020-06-15
0Tis8 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31322  2020-06-15
0Ons9 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218, 31219, 31221  2020-06-15
0Tor10 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218, 31219, 31221  2020-06-15
0Fre11 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31530  2020-06-15
 
Vecka 38, 2020
0Mån14 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31524  2020-06-15
0Tis15 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218, 31219, 31221  2020-06-15
0Ons16 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih11219, 31218, 31219, 31221  2020-06-15
0Tor17 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218  2020-06-15
0Fre18 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31520  2020-06-15
 
Vecka 39, 2020
0Mån21 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218  2020-06-15
0Tis22 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218, 31219, 31221  2020-06-15
0Ons23 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218, 31219, 31221  2020-06-15
0Tor24 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218, 31219, 31221  2020-06-15
0Fre25 Sep09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31520  2020-06-15
 
Vecka 41, 2020
0Tis6 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31524  2020-06-15
0Ons7 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31322  2020-06-15
0Tor8 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 51318  2020-06-15
0Fre9 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31520  2020-06-15
 
Vecka 42, 2020
0Tis13 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218  2020-06-15
0Ons14 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31216, 31218, 31219, 31221  2020-06-15
0Tor15 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218, 31219, 31221  2020-06-15
0Fre16 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31530  2020-06-15
 
Vecka 43, 2020
0Tis20 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31322  2020-06-15
0Ons21 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31322  2020-06-15
0Tor22 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31322  2020-06-15
0Fre23 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31520  2020-06-15
 
Vecka 44, 2020
0Tis27 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31322  2020-06-15
0Ons28 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31520  2020-06-15
0Tor29 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31216, 31218, 31219, 31221  2020-06-15
0Fre30 Okt09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31322  2020-06-15
 
Vecka 46, 2020
0Tis10 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31322  2020-06-15
0Ons11 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 51318  2020-06-15
0Tor12 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31322  2020-06-15
0Fre13 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31217, 31218  2020-06-15
 
Vecka 47, 2020
0Tis17 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31322  2020-06-15
0Ons18 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31520  2020-06-15
0Tor19 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31524  2020-06-15
0Fre20 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31520  2020-06-15
 
Vecka 48, 2020
0Tis24 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31322  2020-06-15
0Ons25 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31322  2020-06-15
0Tor26 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31322  2020-06-15
0Fre27 Nov09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31520  2020-06-15
 
Vecka 49, 2020
0Tis1 Dec09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31322  2020-06-15
0Ons2 Dec09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31322  2020-06-15
0Tor3 Dec09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31219, 31221, 31524  2020-06-15
0Fre4 Dec09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31218, 31520  2020-06-15
 
Vecka 51, 2020
0Mån14 Dec09:00-11:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih13111  2020-02-28
0  12:30-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31216, 31217, 31218, 31219, 31221, 31322  2020-02-28
0Tis15 Dec09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31216, 31217, 31218, 31219, 31221, 31322  2020-02-28
0Ons16 Dec09:00-15:30 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp yvelih31216, 31217, 31218, 31219, 31221, 31322  2020-03-27

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
yvelih Yvonne Lindh  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11219 Lärosal 2 11 34
13111 Föreläsningssal Stora Jadwigasalen 1 13 127
31216 Lärosal 2 31 30
31217 Lärosal Läranderum 2 31 24
31218 Musik- och dramasal AUE 2 31 11
31219 Bildsal stora ateljén AUE 2 31 32
31221 Bildsal lilla ateljén AUE 2 31 16
31322 Lärosal Flipped classroom 3 31 18
31520 Lärosal 5 31 80
31524 Lärosal 5 31 46
31530 Lärosal 5 31 80
51318 Lärosal 3 51 32

Program  
Id Programnamn
LGFÖY.19612.19 Preschool Teacher Education Programme 210.0 cr Förskollärarprogrammet 210.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder