Schema
Kurs: OMG102.14344.22-, Klinisk utbildning inom slutenvård samt hälsa, kommunikation och etik 22.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 09:54:14
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2022
0Mån22 Aug08:30-10:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan, ylapan  Kursintroduktion kurs 4, via Zoom
Information om verksamhetsförlagdutbildning (VFU)
Att skriva dagbok

2022-06-20
0  10:30-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan  Träff med klinisk adjunkt via Zoom
Basgrupp 1, Anna Danhard
Basgrupp 2 Therese Jarnulf
Basgrupp 3, Anne Lundgren
Basgrupp 4, Camilla Karlsson
Basgrupp 5, Elisabeth Persson
Basgrupp 6a, Åsa Bergius
Basgrupp 6b, Karin Holmsten Lundén
Basgrupp 7, Kristina Jansson
2022-06-20
0  13:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan  Titta på inspelade föreläsningar:
Grundläggande omvårdnad
Nedsatt aktivitet
Medicinsk teknik
Författningar
2022-06-20
0Tis23 Aug10:30-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid aniosd, caakan, ehh, krajan99132 Föreläsning:
Kommunikation och patientundervisning
2022-06-20
0  13:00-16:30 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid aniosd, caakan, ehh, krajan, obd51217, 51218, 51219 Klinisk färdighetsträning:
Kommunikation och patientundervisning
Basgrupp 1b, Eva Ädel, 51:217
Basgrupp 4a, Ann-Sofi Östlund, 51:218
Basgrupp 4b, Ove Björklund, 51:219
2022-06-20
0  13:00-16:30 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, frkher, krajan, plm, svnblt51518, 51519, 51521, 51522 Klinisk färdighetsträning i förflyttning
Basgrupp 1a, Fredrik Hedén Seger, 51:518
Basgrupp 2a, Pär lindblom, 51:519
Basgrupp 2b, Sven Blomqvist, 51:521
2022-06-20
0Tor25 Aug08:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan  Titta på inspelade föreläsningar f.m alt e.m.:
Dokumentation
Smärta
Nutrition och Elimination
2022-06-20
0  08:30-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid aniosd, caakan, ehh, krajan, obd51217, 51218, 51219 Klinisk färdighetsträning
Kommunikation och patientundervisning
Basgrupp 1a, Eva Ädel, 51:217
Basgrupp 2a, Ann-Sofi Östlund, 51:218
Basgrupp 2b, Ove Björklund, 51:219
2022-06-20
0  13:00-16:30 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid aniosd, caakan, ehh, krajan51217, 51218 Klinisk färdighetsträning
Kommunikation och patientundervisning
Basgrupp 3a, Eva Ädel, 51:217
Basgrupp 3b, Ann-Sofi Östlund, 51:218
2022-06-20
0Fre26 Aug09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan  Seminarium: Författningar via Zoom
Basgrupp 1, Anna Danhard
Basgrupp 2, Therese Jarnulf
Basgrupp 3, Anne Lundgren
Basgrupp 4, Camilla Karlsson
Basgrupp 5, Elisabeth Persson
Basgrupp 6a, Åsa Bergius
Basgrupp 7, Kristina Jansson
2022-06-20
0  13:00-14:30 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan  Titta på inspelad föreläsning:
Etik
2022-06-20
 
Vecka 35, 2022
0Mån29 Aug08:30-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, frkher, krajan, plm, svnblt51518, 51519, 51521, 51522 Klinisk färdighetsträning: Förflyttningsteknik
Basgrupp 1b, Fredrik Hedén Seger, 51:518
Basgrupp 4a, Pär Lindblom, 51:519
Basgrupp 4b, Sven Blomqvist, 51:521
2022-06-20
0  13:00-16:30 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, frkher, krajan, plm51518, 51519 Klinisk färdighetsträning: Förflyttningsteknik
Basgrupp 3a, Fredrik Hedén Seger, 51:518
Basgrupp 3b, Pär Lindblom, 51:519

2022-06-20
0Tis30 Aug09:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, caakan, ehh, krajan, thesan51518, 51519, 51521 Klinisk Färdighetsträning: Venprover, Injektionsteknik, PVK & Dropp
Basgrupp 1a, Anna Danhard, 51:518
Basgrupp 2a, Therese Jarnulf, 51:519
Basgrupp 3a, Anne Lundgren, 51:521
2022-06-20
0Ons31 Aug09:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid anadad, caakan, ehh, krajan51518, 51519 Klinisk Färdighetsträning: Venprover, Injektionsteknik, PVK & Dropp
Basgrupp 4a, Camilla Karlsson 51:518
Basgrupp 1b, Anna Danhard 51:519
2022-06-20
0Tor1 Sep09:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid anelun, caakan, ehh, krajan, thesan51518, 51519, 51521 Klinisk Färdighetsträning: Venprover, Injektionsteknik, PVK & Dropp
Basgrupp 2b, Therese Jarnulf, 51:518
Basgrupp 3b, Anne Lundgren, 51:519
Basgrupp 4b, Camilla Karlsson, 51:521
2022-06-20
0Fre2 Sep08:30-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, caakan, ehh, krajan, thesan51317, 51318, 51319, 51324 Seminarium Grundläggande omvårdnad
Basgrupp 1a, Anna Danhard, 51:317
Basgrupp 2a, Therese Jarnulf, 51:318
Basgrupp 3a, Anne Lundgren, 51:319
Basgrupp 4a, Camilla Karlsson, 51:324
2022-06-20
G,0  09:00-12:00   caakan, ehh, elhpen, krajan  Grundläggande omvårdnad, del 1 med Elisabeth Persson Högskoleenheten Bollnäs
Grupp 5a kl. 9-12
2022-06-20
G,0  13:00-16:00   caakan, ehh, elhpen, krajan  Grundläggande omvårdnad del 1
grupp 5b kl. 13-16. med Elisabeth Persson
2022-06-20
0  13:00-16:30 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, caakan, ehh, krajan, thesan51317, 51318, 51319, 51324 Seminarium Grundläggande omvårdnad
Basgrupp 1b, Anna Danhard, 51:317
Basgrupp 2b, Therese Jarnulf, 51:318
Basgrupp 3b, Anne Lundgren, 51:319
Basgrupp 4b, Camilla Karlsson, 51:324

2022-06-20
 
Vecka 42, 2022
0Mån17 Okt09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan51316 Restseminarium
Omvårdnadsseminarium
Caseseminarium
Reflektionseminarium
2022-06-20
0  13:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan  Introduktion för momenten efter VFU
Via Zoom
2022-06-20
0Tis18 Okt09:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan51518, 51519 Öppet hus medicinsk teknik2022-06-20
0Ons19 Okt08:30-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan51522, 51523b, 51523c, 51523d Klinisk examination
För din specifika tid, se schema i Canvas
2022-06-20
0Tor20 Okt08:30-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan51522, 51523b, 51523c, 51523d Klinisk examination
För din specifika tid, se schema i Canvas
2022-06-20
0Fre21 Okt08:30-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan51522, 51523b, 51523c, 51523d Klinisk examination
För din specifika tid, se schema i Canvas
2022-06-20
 
Vecka 43, 2022
0Mån24 Okt08:30-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan51522, 51523b, 51523c, 51523d Klinisk examination
För din specifika tid, se schema i Canvas
2022-06-20
0Tis25 Okt08:30-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan51522, 51523d Klinisk examination
För din specifika tid, se schema i Canvas
2022-06-20
0Ons26 Okt09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan, taador11518 Färdighetsträning:
Sökstrategier i vetenskapliga databaser
2022-06-20
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid aniosd, caakan, ehh, krajan, obd51217 Restseminarium
Kommunikation och Patientundervisning
2022-06-20
0  13:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan, taador11518 Färdighetsträning:
Sökstrategier i vetenskapliga databaser
2022-06-20
0Tor27 Okt09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, taador  Färdighetsträning:
Sökstrategier i vetenskapliga databaser via Zoom
2022-06-22
0  13:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan, taador11518 Färdighetsträning:
Sökstrategier i vetenskapliga databaser
2022-06-20
0Fre28 Okt09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan  Seminarium via Zoom
Sjuksköterskans profession
Basgrupp 1a, Anna Danhard
Basgrupp 2a, Therese Jarnulf
Basgrupp 3a, Anne Lundgren
Basgrupp 4a, Camilla Karlsson
Basgrupp 5a, Elisabeth Persson
Del av basgrupp 6a, Åsa Bergius
Del av basgrupp 6b, Karin Holmsten Lundén
Basgrupp 7a, Kristina Jansson
2022-06-20
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan  Seminarium via Zoom
Sjuksköterskans profession
Basgrupp 1b, Anna Danhard
Basgrupp 2b, Therese Jarnulf
Basgrupp 3b, Anne Lundgren
Basgrupp 4b, Camilla Karlsson
Basgrupp 5b, Elisabeth Persson
Del av basgrupp 6a, Åsa Bergius
Del av basgrup 6b, Karin Holmsten Lundén
Basgrupp 7b, Kristina Jansson
2022-06-20
 
Vecka 44, 2022
0Mån31 Okt08:30-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan  Titta på inspelad föreläsning:
Etik
Digitala tjänster

2022-06-20
0  13:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan  Titta på inspelad föreläsning:
Klass, ålder, genus & etnicitet

2022-06-20
0Tis1 Nov13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan  Restseminarium via Zoom
Sjuksköterskans profession
2022-06-20
0Ons2 Nov08:30-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan51522, 51523b, 51523c, 51523d Omexamination:
Klinisk examination
2022-06-20
0Tor3 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, frkher, gualim, krajan, obd51217, 51218, 51219 Seminarium: Etik
Gruppindelning, se Canvas
Grupp 1, Fredrik Hedén Seger, 51:217
Grupp 2, Ove Björklund, 51:218
Grupp 3 Gunilla Lindström, 51:219
2022-06-20
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, frkher, gualim, krajan, obd51217, 51218, 51219 Seminarium: Etik
Gruppindelning, se Canvas
Grupp 4, Fredrik Hedén Seger, 51:217
Grupp 5, Ove Björklund, 51:218
Grupp 6, Gunilla Lindström, 51:219
2022-06-20
0Fre4 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, frkher, gualim, krajan, obd51217, 51218, 51219 Seminarium: Etik
Gruppindelning, se Canvas
Grupp 7, Fredrik Hedén Seger, 51:217
Grupp 8, Ove Björklund, 51:218
Grupp 9, Gunilla Lindström, 51:219
2022-06-20
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, frkher, gualim, krajan, obd51217, 51218, 51219 Seminarium: Etik
Gruppindelning, se Canvas
Grupp 10, Fredrik Hedén Seger, 51:217
Grupp 11, Ove Björklund, 51:218
Grupp 12, Gunilla Lindström, 51:219
2022-06-20
 
Vecka 45, 2022
0Tis8 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan, manjol, obd, plm51317, 51318, 51319 Seminarium: Klass, ålder, genus & etnicitet
Grupp 1, Ove Björklund, 51:317
Grupp 2, Malin Jordal, 51:318
Grupp 3, Pär Lindblom, 51:319
Anmälan i Canvas
2022-06-20
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan, manjol, obd, plm51317, 51318, 51319 Seminarium: Klass, ålder, genus & etnicitet
Grupp 4, Ove Björklund, 51:317
Grupp 5, Malin Jordal, 51:318
Grupp 6, Pär Lindblom, 51:319
Anmälan i Canvas
2022-06-20
0Ons9 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan, manjol, obd, plm51317, 51318, 51319 Seminarium: Klass, ålder, genus & etnicitet
Grupp 7, Ove Björklund, 51:317
Grupp 8, Malin Jordal, 51:318
Grupp 9, Pär Lindblom, 51:319
Anmälan i Canvas
2022-06-20
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan, manjol, obd, plm51317, 51318, 51319 Seminarium: Klass, ålder, genus & etnicitet
Grupp 10, Ove Björklund, 51:317
Grupp 11, Malin Jordal, 51:318
Grupp 12, Pär Lindblom, 51:319
Anmälan i Canvas
2022-06-20
0Tor10 Nov09:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anaann, caakan, ehh, gualim, krajan, mansog, plm, ylapan51516, 51518, 51519, 51521, 51522 Klinisk Färdighetsträning: Grupp 1,2
Kateterisering, sondsättning, sårvård
Anmälan på Canvas,
2022-06-20
0Fre11 Nov08:30-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anadad, anelun, asaend, caakan, ehh, elhpen, kanlun, krajan, thesan, ylapan51522, 51523b, 51523c, 51523d Omexamination:
Klinisk examination

2022-06-20
 
Vecka 46, 2022
0Mån14 Nov09:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anaann, caakan, ehh, gualim, krajan, mansog, plm, ylapan51516, 51518, 51519, 51521, 51522 Klinisk Färdighetsträning: Grupp 3,4,5
Kateterisering, sondsättning, sårvård
Anmälan på Canvas,
2022-06-20
0Tis15 Nov09:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anaann, caakan, ehh, gualim, krajan, mansog, plm, ylapan51516, 51518, 51519, 51521, 51522 Klinisk Färdighetsträning: Grupp 6,7,8
Kateterisering, sondsättning, sårvård
Anmälan på Canvas,
2022-06-20
0Ons16 Nov09:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anaann, caakan, ehh, gualim, krajan, mansog, plm, ylapan51516, 51518, 51519, 51521, 51522 Klinisk Färdighetsträning: Grupp 9,10,11
Kateterisering, sondsättning, sårvård
Anmälan på Canvas,
2022-06-20
0Tor17 Nov09:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anaann, caakan, ehh, gualim, krajan, mansog, plm, ylapan51518 Klinisk Färdighetsträning: Grupp 12
Kateterisering, sondsättning, sårvård
Anmälan på Canvas,
2022-06-20
 
Vecka 47, 2022
0Mån21 Nov09:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid anaann, caakan, ehh, gualim, krajan, mansog, plm, ylapan51518, 51519, 51521, 51522 Rest Klinisk Färdighetsträning:
Kateterisering, sondsättning, sårvård
Anmälan på Canvas

2022-06-20
0Ons23 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, evadat, krajan, obd, plm  Seminarium: Digitala tjänster via Zoom
Grupp 1, Ove Björklund
Grupp 2, Eva Dahlkvist
Grupp 3, Pär Lindblom
Anmälan i Canvas

2022-06-20
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, evadat, krajan, obd, plm  Seminarium: Digitala tjänster via Zoom.
Grupp 4, Ove Björklund
Grupp 5, Eva Dahlkvist
Grupp 6, Pär Lindblom
Anmälan i Canvas

2022-06-20
0Tor24 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, evadat, krajan, obd, plm  Seminarium: Digitala tjänster, via Zoom.
Grupp 7, Ove Björklund
Grupp 8, Eva Dahlkvist
Grupp 9, Pär Linblom
Anmälan i Canvas

2022-06-20
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, evadat, krajan, obd, plm  Seminarium: Digitala tjänster, via Zoom.
Grupp 10, Ove Björklund
Grupp 11, Eva Dahlkvist
Grupp 12, Pär Lindblom
Anmälan i Canvas

2022-06-20
0Fre25 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, frkher, gualim, krajan, obd51217 Restseminarium Etik2022-06-20
 
Vecka 48, 2022
0Mån28 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, krajan, manjol, obd, plm51317 Restseminarium:
Genus, ålder, klass & etnicitet
2022-06-20
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, evadat, krajan, obd, plm  Restseminarium via Zoom:
Digitala tjänster, Eva Dahlkvist
2022-06-20
0Tis29 Nov13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, heawer, krajan51217 Muntlig examination: Författningar
Grupp 1, Helena Wester, 51:217
Anmälan på Canvas
2022-06-20
0Ons30 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, gualim, krajan, tianom51317, 51318 Muntlig examination: Författningar
Grupp 2, Gunilla Lindström, 51:317
Grupp 3, Tina Nordström, 51:318
Anmälan på Canvas
2022-06-20
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, gualim, heawer, krajan, tianom51317, 51318, 51319 Muntlig examination: Författningar
Grupp 4, Gunilla Lindström, 51:317
Grupp 5, Tina Nordström, 51:318
Grupp 6, Helena Wester, 51:319
Anmälan på Canvas
2022-06-20
0Tor1 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, gualim, heawer, krajan, tianom51317, 51318, 51319 Muntlig examination: Författningar
Grupp 7, Gunilla Lindström, 51:317
Grupp 8, Tina Nordström, 51:318
Grupp 9, Helema Wester, 51:319
Anmälan på Canvas
2022-06-20
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, gualim, heawer, krajan, tianom51317, 51318, 51319 Muntlig examination: Författningar
Grupp 10, Gunilla Lindström, 51:317
Grupp 11, Tina Nordström, 51:318
Grupp 12, Helena Wester, 51:319
Anmälan på Canvas
2022-06-20
 
Vecka 49, 2022
0Tor8 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid caakan, ehh, gualim, krajan51317 Rest tillfälle Muntlig examination: Författningar
Gunilla Lindström, 51:317

2022-06-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
G Bokning

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
anaann Anna Andersson  
anadad Anna Danhard  
anelun Anne Lundgren  
aniosd Ann-Sofi Östlund  
asaend Åsa Bergius  
caakan Camilla Karlsson  
ehh Eva Ädel  
elhpen Elisabeth Persson  
evadat Eva Dahlkvist  
frkher Fredrik Hedén Seger  
gualim Gunilla Lindström  
heawer Helena Wester  
kanlun Karin Holmsten Lundén  
krajan Kristina Jansson  
manjol Malin Jordal  
mansog Malin Söderberg  
obd Ove Björklund  
plm Pär Lindblom  
svnblt Sven Blomqvist  
taador Tanja Donner  
thesan Therese Jarnulf  
tianom Tina Nordström  
ylapan Ylva Pålsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11518 Datorsal 5 11 30
51217 Lärosal 2 51 32
51218 Lärosal 2 51 33
51219 Lärosal 2 51 36
51316 Grupprum 3 51 16
51317 Lärosal 3 51 30
51318 Lärosal 3 51 32
51319 Lärosal 3 51 32
51324 Lärosal 3 51 34
51516 Metodövningsrum AHA 5 51 0
51518 Metodövningsrum AHA 5 51 0
51519 Metodövningsrum AHA 5 51 0
51521 Metodövningsrum AHA 5 51 22
51522 Metodövningsrum AHA 5 51 12
51523b Metodövningsrum AHA 5 51 0
51523c Metodövningsrum AHA 5 51 0
51523d Metodövningsrum AHA 5 51 0
99132 Föreläsningssal 1 99 140

Program  
Id Programnamn
VGSSK.29301.22 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
VGSSK.29302.22 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid
VGSSK.29303.22 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid
VGSSK.29304.22 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder