Schema
Kurs: OMA404.14322.22-, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård II 12.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 10:55:59
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 46, 2022
0Mån14 Nov13:00-16:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid irehyr, kaiknn, maaraa, maawer51220 Neurologi och intrakraniell hemodynamik- Elin Petrusson föreläsning live på campus gemensam ANIVA2022-05-05
0Ons16 Nov09:00-12:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid irehyr, kaiknn, maaraa, maawer51220 LA, blockader, lokal och regional anestesi – Maria Randmaa föreläsning live på campus gemensam ANIVA2022-05-05
0  13:00-16:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid irehyr, kaiknn, maaraa, maawer51220 Specifik farmakologi-Susanne Ledin Eriksson föreläsning live på campus gemensam ANIVA2022-05-05
 
Vecka 47, 2022
0Fre25 Nov13:00-14:30   irehyr, maaraa  Frågestund: Respirationssvikt, Infektioner och sepsis – Johan Rasmusson via Zoom https://hig-se.zoom.us/my/maaraa2022-05-31
 
Vecka 50, 2022
ATor15 Dec09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid asaend, irehyr, kaiknn, maaraa, maawer, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-11
 
Vecka 1, 2023
0Tis3 Jan08:00-09:00   irehyr, maaraa  Examinationsuppgift 2. Inlämning i Canvas senast kl 08:00
2022-06-21
0Ons4 Jan08:00-09:00   irehyr, maaraa  Examinationsuppgift 3. Inlämning i Canvas senast kl 08:002022-06-21
 
Vecka 2, 2023
0Mån9 Jan09:00-16:00   irehyr, maaraa51222 Seminarium
Examinationsuppgift 2 med Iréne Hylander. På HIG samt via Zoomlänk:
https://hig-se.zoom.us/j/63525113974
2022-06-21
0Tor12 Jan09:00-16:00   irehyr, maaraa51222 Seminarium
Examinationsuppgift 3 med Maria Randmaa. På HIG samt via Zoomlänk:

2022-06-21
 
Vecka 5, 2023
AFre3 Feb09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid asaend, irehyr, kaiknn, maaraa, maawer, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-11

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
asaend Åsa Bergius  
irehyr Irene Hylander  
kaiknn Kati Knudsen  
maaraa Maria Randmaa  
maawer Maria Wejåker  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
51220 Lärosal 2 51 42
51222 Föreläsningssal 2 51 35
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
VAANM.19318.22 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
VAANM.19331.22 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid
VAINM.19317.22 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
VAINM.19332.22 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder