Schema
Kurs: NEG001.21201.22-, Makroekonomi med finansiell analys 15.0 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
Datum: 2022-08-17 - 2023-02-16
 
Utskrivet: 2022-08-17 06:29:22
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2022
ATor18 Aug09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp madrei, tentamen, upi12303, 31520, 31530 Omtentamen. Efternamn A-G i sal 31:520. Efternamn H-N i sal 31:530. Efternamn O-Ö i sal 12:303. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-08-10

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
madrei Mahmoud Rezagholi  
tentamen Tentamen    
upi Ulrika Praski-Ståhlgren  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
12303 Lärosal 3 12 50
31520 Lärosal 5 31 80
31530 Lärosal 5 31 80

Program  
Id Programnamn
SGENK.19815.20 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.20 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.20 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.20 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder