Schema
Kurs: MVU305.24417.20-, Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-03-28 - 2020-09-27
 
Utskrivet: 2020-03-28 22:09:11
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 20, 2020
0Tor14 Maj09:00-16:00   irehyr, krajan, moeton51317, 51318, 51319 OBS! Gäller endast Norrtäljestudenter
Lärarledd LR-träning på Campus Norrtälje kl. 8.30-12, 13-16.30 Frivilig. Obs! Obligatorisk anmälan via Canvas
2020-03-13
0Fre15 Maj09:00-16:00   irehyr, moeton51317, 51318, 51319  2020-02-17
 
Vecka 21, 2020
AOns20 Maj09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Tentamen: Sexuell och reproduktiv hälsa. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-18
A  15:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Tentamen: Farmakologi. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-18
 
Vecka 23, 2020
ATor4 Jun15:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Tentamen: Pediatrik och pediatrisk omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-14
AFre5 Jun15:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Tentamen: Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-14
 
Vecka 33, 2020
ATor13 Aug09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Sexuell och reproduktiv hälsa. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-14
A  15:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Farmakologi. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-14
 
Vecka 34, 2020
ATis18 Aug09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Pediatrik och pediatrisk omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-14
A  15:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-14
 
Vecka 36, 2020
ALör5 Sep10:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Sexuell och reproduktiv hälsa. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-14
 
Vecka 37, 2020
ALör12 Sep10:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Pediatrik och pediatrisk omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-14
 
Vecka 38, 2020
ALör19 Sep10:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-14
 
Vecka 39, 2020
ALör26 Sep10:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp moeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Farmakologi. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-14

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
irehyr Irene Hylander  
krajan Kristina Jansson  
moeton Monique Toratti Lindgren  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
51317 Lärosal 3 51 30
51318 Lärosal 3 51 32
51319 Lärosal 3 51 32
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
VGSJK.29301.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJU.29330.19 Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder