Schema
Kurs: MVG611.24415.20-, Farmakologi och läkemedelsberäkning 4.5hp v.11-13, Helfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-03-28 - 2020-09-27
 
Utskrivet: 2020-03-28 22:14:17
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 16, 2020
AFre17 Apr09:00-12:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hp caarem, tentamen  Omtentamen för moment 0040 är inställd. I första hand hänvisas till de omtentatillfällen som redan finns inbokade. Eventuellt kan extra tillfällen komma att erbjudas. Se Blackboard för mer information.2020-03-19
 
Vecka 19, 2020
AOns6 Maj09:00-12:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hp caarem, tentamenTentamenslokal Omtentamen, 0010 lärandemål 1-2. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-11-26
 
Vecka 20, 2020
ALör16 Maj10:00-13:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hp caarem, tentamenTentamenslokal Omtentamen, moment 0040 lärandemål 6. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-11-26
 
Vecka 23, 2020
AMån1 Jun15:00-18:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hp caarem, tentamenTentamenslokal Omtentamen, 0010 lärandemål 1-2. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-11-26

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
caarem Carola Ressem  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
VGKUS.29321.20 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder