Schema
Kurs: MVG611.24403.22-, Farmakologi och läkemedelsberäkning 4.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 10:01:11
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2022
ATis16 Aug09:00-12:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamen31520 Omtentamen: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-08-08

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
moeton Monique Toratti Lindgren  
sahkan Sarah Karlsson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
31520 Lärosal 5 31 80

Program  
Id Programnamn
VGKUS.29321.22 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
VGSSK.29301.21 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
VGSSK.29302.21 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid
VGSSK.29303.21 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid
VGSSK.29304.21 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder