Schema
Kurs: MVG102.14403.22-, Fysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 10:30:16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 45, 2022
0Mån7 Nov10:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan33203 Kursintroduktion + introduktionsföreläsning till området.2022-05-25
0  13:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan33203  2022-05-25
0Tis8 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan33203  2022-05-25
0Tor10 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51325 cellen Sarah2022-05-11
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51318 cellen Benita2022-05-11
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51318 cellen Benita2022-05-11
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51223 cellen Sarah2022-05-11
0Fre11 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan31215 Seminarium Nervsystemet2022-08-08
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51223 cellen Sarah2022-05-11
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51318 cellen Benita2022-05-11
 
Vecka 46, 2022
0Mån14 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan  Föreläsning cirkulation finns tillgänglig.2022-06-10
0Tis15 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51525 Seminarium Rörelseapparaten2022-05-25
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan31215 Seminarium Nervsystemet2022-08-08
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan31215 Seminarium Nervsystemet2022-08-08
0Ons16 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51525 Seminarium Rörelseapparaten2022-05-25
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan31215 Seminarium Nervsystemet2022-08-08
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51525 Seminarium Rörelseapparaten2022-05-25
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan31215 Seminarium Nervsystemet2022-08-08
0Tor17 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51525 Seminarium Rörelseapparaten2022-05-25
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan31215 Seminarium Nervsystemet2022-08-08
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51525 Seminarium Rörelseapparaten2022-05-25
 
Vecka 47, 2022
0Mån21 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, moeton, sahkan51325 Seminarium cirkulation med Johan2022-05-13
0Tis22 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, moeton, sahkan51318 Seminarium cirkulation med Johan2022-05-13
0  09:00-12:01 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51518, 51519, 51525 Puls och Bt Anna och Irene, gemensam samling föreläsningssal2022-05-13
0  13:00-16:02 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51518, 51519, 51525 Puls och Bt Anna och Irene, gemensam samling föreläsningssal2022-05-13
0Ons23 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, moeton, sahkan51318 Seminarium cirkulation med Johan2022-05-13
0  09:00-12:01 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51518, 51519, 51525 Puls och Bt Helena, gemensam samling föreläsningssal2022-05-13
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, moeton, sahkan51318 Seminarium cirkulation med Johan2022-05-13
0  13:00-16:01 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid heawer, maawer, sahkan51518, 51519, 51525 Puls och Bt med Helena2022-05-30
0Tor24 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid juahod, maawer, sahkan51518, 51519, 51525 Puls och Bt Anna och Julia, gemensam samling föreläsningssal2022-06-10
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, moeton, sahkan51318 Seminarium cirkulation med Johan2022-05-13
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, moeton, sahkan51318 Seminarium cirkulation med Johan2022-05-13
0  13:00-16:03 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid juahod, maawer, sahkan51518, 51519, 51525 Puls och Bt med Julia2022-06-10
0Fre25 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, moeton, sahkan51318 Seminarium cirkulation med Johan2022-05-13
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid heawer, maawer, sahkan51518, 51519 P och Bt med Helena2022-05-30
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51518, 51519, 51525  2022-05-13
 
Vecka 48, 2022
0Mån28 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51325 sinnen med Sarah och Monique2022-05-25
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid heawer, maawer, sahkan51518, 51519 S-HLR med Helana2022-05-25
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51325 sinnen med Sarah och Monique2022-05-25
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51518, 51519 S-HLR med Helena2022-05-25
0Tis29 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51325 sinnen med Sarah och Monique2022-05-25
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid gualim, kaiknn, maawer, sahkan51518, 51519 S-HLR med Gunilla och Kati2022-05-25
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid gualim, maawer, plm, sahkan51518, 51519 S-HLR med Gunilla ev Pär2022-05-25
0  13:00-16:01 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51325 sinnen med Sarah och Monique2022-05-25
0Ons30 Nov09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid fanny svartling, maawer, plm, sahkan51518, 51519 S-HLR Fanny ev Pär2022-05-25
0  09:00-12:01 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, moeton, sahkan51525 sinnen med Sarah och Monique2022-05-25
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid fanny svartling, maawer, plm, sahkan51518, 51519 S-HLR med Fanny ev Pär2022-05-25
0Tor1 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid fanny svartling, kaiknn, maawer, sahkan51518, 51519 S-HLR med Fanny och Kati2022-05-25
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51518, 51519 S-HLR vakant2022-05-25
0Fre2 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid gualim, maawer, sahkan51518, 51519 S-HLR med Gunilla och Julia2022-06-10
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51518, 51519  2022-06-10
 
Vecka 49, 2022
0Mån5 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51518, 51519 S-HLR2022-05-17
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51518, 51519 S-HLR2022-05-17
0Tis6 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid kaiknn, maawer, sahkan51518, 51519 S-HLR uppsamling Kati2022-05-25
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid irehyr, maawer, sahkan51518, 51519 51:519 bokad PoB Irene2022-05-30
AFre9 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp maawer, sahkan, tentamen  Digital tentamen i datorsal på campus, del 1. ENDAST för anm.kod 14403 HT22. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-03
 
Vecka 50, 2022
0Mån12 Dec09:00-10:45 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan  Uppstart del 2
Inspelade föreläsningar finns tillgägnliga via Canvas.
2022-05-11
0Tis13 Dec13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51318 Seminarium endokrina systemet2022-05-11
0Ons14 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51325 Seminarium endokrina systemet2022-05-11
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51325 Seminarium endokrina systemet2022-05-11
0Tor15 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51223 Seminarium endokrina systemet2022-05-11
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51223 Seminarium endokrina systemet2022-05-11
 
Vecka 51, 2022
0Mån19 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid evawen, maawer, sahkan51223 Seminarium njurar och urinvägar med Eva2022-05-25
0  09:01-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid heawer, maawer, sahkan51318 Seminarium matspjälkning med Helena2022-05-25
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid juahod, maawer, sahkan51518  2022-06-10
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid evawen, maawer, sahkan51223 Seminarium njurar och urinvägar med Eva2022-05-25
0  13:00-16:02 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid heawer, maawer, sahkan51318 Seminarium matspjälkning med Helena2022-05-25
0Tis20 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51223 Seminarium endokrina systemet2022-05-25
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid heawer, maawer, sahkan51318 Seminarium matspjälkning med Helena2022-05-25
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, sahkan51324 Seminarium immunologi med Johan2022-05-30
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid maawer, sahkan51223 Seminarium endokrina systemet2022-05-25
0Ons21 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid kanohn, maawer, sahkan51324 Seminarium immunologi med Katrin2022-05-30
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, sahkan51223 Seminarium immunologi med Johan2022-05-30
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, sahkan51223 Seminarium immunologi med Johan2022-05-30
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid kanohn, maawer, sahkan51324 Seminarium immunologi med Katrin2022-05-30
0Tor22 Dec09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid kanohn, maawer, sahkan51324 Seminarium immunologi med Katrin2022-05-30
0  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, maawer, sahkan51223 Seminarium immunologi med Johan2022-05-30
 
Vecka 1, 2023
0Mån2 Jan09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid evawen, maawer, sahkan51325 Seminarium njurar och urinvägar med Eva2022-05-25
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid evawen, maawer, sahkan51325 Seminarium njurar och urinvägar med Eva2022-05-25
0Tis3 Jan09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid evawen, maawer, sahkan51223 Seminarium njurar och urinvägar med Eva2022-05-25
0  13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid evawen, maawer, sahkan51223 Seminarium njurar och urinvägar med Eva2022-05-25
0Ons4 Jan09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid evawen, maawer, sahkan51223 Seminarium njurar och urinvägar med Eva2022-05-25
 
Vecka 2, 2023
ATor12 Jan15:00-18:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp maawer, sahkan, tentamen  Digital tentamen i datorsal på campus, del 2. ENDAST för anm.kod 14403 HT22. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-03
 
Vecka 6, 2023
AFre10 Feb09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp maawer, sahkan, tentamen  Digital omtentamen i datorsal på campus, del 1. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-02
A  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp maawer, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital omtentamen på studieort del 1. OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-05-02

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
evawen Eva Westergren  
fanny svartling      
gualim Gunilla Lindström  
heawer Helena Wester  
irehyr Irene Hylander  
jonold Johan Olerud  
juahod Julia Högnelid  
kaiknn Kati Knudsen  
kanohn Katrin Ohlsson  
maawer Maria Wejåker  
moeton Monique Toratti Lindgren  
plm Pär Lindblom  
sahkan Sarah Karlsson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
31215 Föreläsningssal 2 31 30
33203 Föreläsningssal 2 33 90
51223 Lärosal 2 51 38
51318 Lärosal 3 51 32
51324 Lärosal 3 51 34
51325 Lärosal 3 51 72
51518 Metodövningsrum AHA 5 51 0
51519 Metodövningsrum AHA 5 51 0
51525 Lärosal 5 51 72
Bollnäs Studieort Bollnäs 0   0
Hudiksvall Studieort Hudiksvall 0   0
Norrtälje Studieort Norrtälje 0   0

Program  
Id Programnamn
VGSSK.19300.20 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp
VGSSK.19300.22 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder