Schema
Kurs: MTG004.16205.20-, Ritteknik med CAD 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 15:13:04
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2020
0Mån31 Aug13:00-14:00 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp perblt11320 Ritteknik frågestund2020-06-16
 
Vecka 37, 2020
0Mån7 Sep13:00-14:00 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp perblt11320 Återsamling ritteknik2020-06-16
 
Vecka 45, 2020
AOns4 Nov09:00-14:00 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp perblt, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-05
 
Vecka 51, 2020
ALör19 Dec10:00-15:00 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp perblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-05

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
perblt Per Blomqvist  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11320 Lärosal 3 11 32
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGEIY.19106.19 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp
TGMCY.19108.20 Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder