Schema
Kurs: MIG317.28420.22-, Introduktion till cirkulär ekonomi 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
Datum: 2022-05-19 - 2022-11-18
 
Utskrivet: 2022-05-19 11:18:56
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 20, 2022
0Tor19 Maj10:00-17:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid jonbrm11520 Redovisning av projektarbeten2022-03-31
0Fre20 Maj10:00-12:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid jonbrm11520 Modul 92022-03-31
 
Vecka 21, 2022
0Ons25 Maj09:00-12:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid jonbrm11520 Förberedelser inför tenta2022-03-31
 
Vecka 22, 2022
ALör4 Jun10:00-14:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid jonbrm, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-03-17
 
Vecka 34, 2022
AOns24 Aug09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid jonbrm, tentamenTentamenslokal Omtentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-03-17
 
Vecka 40, 2022
AFre7 Okt09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid jonbrm, tentamenTentamenslokal Omtentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-03-17

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
jonbrm Johan Brändström  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11520 Lärosal 5 11 30
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGMIY.19109.21 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
TGMIY.19122.21 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGMVK.19107.21 Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGMVK.19110.21 Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder