Schema
Kurs: MAG051.18200.19-, Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 15:47:06
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2020
ATor20 Aug09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp rkm, shr, tentamen  Distanstentamen som du gör hemifrån. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Du måste också enrollera dig i kursens sida i Canvas, där alla instruktioner för tentan finns. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-06-15

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
rkm Rolf Källström  
shr Sören Hector  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
LGÄAY.19634.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0hp
LGÄLY.MATE.19623.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19622.17 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19629.17 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.MATE.19632.19 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.RELI.19624.17 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19630.17 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
TGAIY.19200.19 Automationsingenjör (Co-op) 180hp
TGBIY.19100.19 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.19 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGEIY.19106.19 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp
TGENS.19012.19 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGIGK.19121.18 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGLAK.HING.19907.19 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp
TGMCY.19108.19 Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMVY.19122.19 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder