Schema
Kurs: MAG034.28219.20-, Envariabelanalys 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 15:18:52
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2020
AFre21 Aug15:00-20:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp jonbjd, mrc, tentamen, xwg  Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-03-02

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
jonbjd Johan Björklund  
mrc Mirko Radic  
tentamen Tentamen    
xwg Xiaoqin Wang  

Program  
Id Programnamn
LGÄAY.19634.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0hp
LGÄLY.MATE.19623.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0hp
TGAIY.19200.19 Automationsingenjör (Co-op) 180hp
TGBIY.19100.19 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.19 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGEIY.19106.19 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp
TGENS.19012.19 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGLAK.HING.19907.19 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp
TGMCY.19108.19 Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder