Schema
Kurs: MAA302.28217.20-, Examensarbete för grundlärare 4-6: matematik med ämnesdidaktisk inriktning 30.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Distans Gävle
Datum: 2020-03-28 - 2020-09-27
 
Utskrivet: 2020-03-28 20:48:45
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2020
0Ons27 Maj08:00-17:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp ekr, ias99220, 99513, 99514, 99516, 99613 Ventilering av examensarbeten
Obligatorisk närvaro båda dagarna.
2019-11-05
0Tor28 Maj08:00-14:30 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp ekr, ias99220, 99221, 99514, 99516, 99613 Ventilering av examensarbeten
Obligatorisk närvaro båda dagarna.
Examenshögtid i Valhall kl 15
2019-11-05

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ekr Eva Kellner  
ias Iiris Attorps  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
99220 Grupprum 2 99 16
99221 Grupprum och labbsal biologi ATM 2 99 16
99513 Grupprum 5 99 18
99514 Lärosal 5 99 28
99516 Lärosal 5 99 56
99613 Lärosal 6 99 20

Program  
Id Programnamn
LGGRY.FÖRS.19616.16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.FÖRS.19617.16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.GRUN.19619.16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder