Schema
Kurs: JUG010.21318.21-, Beskattningsrätt 1 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2021-03-09 - 2021-09-08
 
Utskrivet: 2021-03-09 06:08:02
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2021
AOns2 Jun09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp dalann, tentamen, vealao  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kan komma att användas.2021-02-22

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
dalann Daniel Andersson  
tentamen Tentamen    
vealao Veronica Lanke Fredriksson  

Program  
Id Programnamn
SGENK.29815.19 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.19 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder