Schema
Kurs: JU202B.11305.22-, Fastighetsrätt 15.0 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Veckoslut
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 10:25:01
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 35, 2022
0Fre2 Sep17:15-21:00   guvsjn, ubn, vealao51325 Föreläsning 1: Intro och entreprenadrätt2022-08-10
0Lör3 Sep10:15-16:00   guvsjn, ubn, vealao51317 Föreläsning 1 forts: Entreprenadrätt och småhusentreprenad och gruppövning2022-08-10
 
Vecka 36, 2022
0Fre9 Sep17:15-21:00   guvsjn, ubn, vealao51317 Föreläsning 2: Fastighetsbegrepp och rättskällor
Föreläsning 3: Ägarformer, fastighetshistoria m.m.
2022-08-10
0Lör10 Sep10:15-13:00   guvsjn, ubn, vealao51317 Gruppövning 1: Fastighetsbegrepp m.m.2022-08-10
0  14:15-18:00   guvsjn, ubn, vealao51317 Föresläsning: exproriation, regeringsformen, tvångsinlösning, fastighetsbildning, registering, reglering, gemensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut.2022-03-04
 
Vecka 38, 2022
0Fre23 Sep17:15-21:00   guvsjn, ubn, vealao51217 Föresläsning forts: exproriation, regeringsformen, tvångsinlösning, fastighetsbildning, registering, reglering, gemensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut.2022-03-04
0Lör24 Sep10:15-12:00   guvsjn, ubn, vealao  Gruppövning : exproriation, regeringsformen, tvångsinlösning, fastighetsbildning, registering, reglering, gemensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut.2022-03-04
0  13:15-17:00   guvsjn, ubn, vealao  Föresläsning: PBL/Miljörätt2022-03-04
 
Vecka 41, 2022
0Fre14 Okt18:15-21:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning forts: Miljörätt mm. samt gruppövning Miljörätt m.m2022-08-10
0Lör15 Okt10:15-12:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning 5/6: Inteckning och panträtt2022-03-04
0  13:15-16:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning forts: Inteckning och panträtt,2022-03-04
 
Vecka 43, 2022
0Fre28 Okt17:15-21:00   guvsjn, ubn, vealao  Gruppövningar: Inteckning och panträtt med sakägarförteckning2022-03-04
0Lör29 Okt10:15-11:00   guvsjn, ubn, vealao  PM-redovisningar 1-32022-03-04
0  11:15-13:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning 10: Fastighetsförvärv, formkrav m.m.2022-03-04
0  14:15-17:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning forts: Fastighetsförvärv, formkrav m.m.2022-03-04
 
Vecka 45, 2022
0Fre11 Nov17:15-21:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning 11: Parternas förpliktelser vid förvärv, förvärvslagstiftning, lagfart, stämpelskatt, kontraktsbrott m.m.2022-03-04
0Lör12 Nov10:15-12:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning 12: Kontraktsbrott forts och fel i fastighet2022-03-04
0  13:15-15:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning 12: Kontraktsbrott forts och fel i fastighet2022-03-04
0  15:15-17:00   guvsjn, ubn, vealao  Gruppövning 6: Fastighetsförvärv, formkrav, parternas förpliktelser vid förvärv, förvärvslagstiftning, lagfart, stämpelskatt, kontraktsbrott m.m.2022-03-04
 
Vecka 48, 2022
0Fre2 Dec16:15-18:30   guvsjn, ubn, vealao  Fältövning: Lantmäteriverket, inskrivningsregister och lägenhetsregister samt lantmäteriaktsbeskrivning och genomgång (förrättningsmöte).2022-08-10
0  19:15-21:00   guvsjn, ubn, vealao  Gruppövning 7: Kontraktsbrott och fel i fastighet2022-08-10
0Lör3 Dec10:15-13:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning 14: Bostadsrätt (föreningen i sig, bildande, medlemskap, avgifter m.m.)2022-08-10
0  14:15-17:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning 15: Bostadsrätt (Ombildning till bostadsrätt från hyresrätt, avstyckning m.m.)2022-08-10
 
Vecka 50, 2022
0Fre16 Dec17:15-21:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning 15 forts: Bostadsrätt (Ombildning till bostadsrätt från hyresrätt, avstyckning m.m.)2022-03-04
0Lör17 Dec10:15-13:00   guvsjn, ubn, vealao  Gruppövning 8: Bostadsrätt2022-03-04
0  14:15-17:00   guvsjn, ubn, vealao  Gruppövning 9: Ombildning till bostadsrätt från hyresrätt + PM redovisningar2022-03-04
 
Vecka 1, 2023
0Lör7 Jan10:15-13:00   guvsjn, ubn, vealao  PM-redovisningar.2022-08-10
0  13:15-16:00   guvsjn, ubn, vealao  Föreläsning 13: Nyttjanderätt och sakrätt2022-08-10
0  16:15-18:00   guvsjn, ubn, vealao  Frågestund2022-08-10
 
Vecka 2, 2023
AFre13 Jan15:00-20:00   guvsjn, tentamen, ubnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-14
 
Vecka 5, 2023
0Fre3 Feb17:15-19:00   guvsjn, ubn, vealao51317 Tentamensgenomgång2022-08-10

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
guvsjn Gustav Sjögren  
tentamen Tentamen    
ubn Ulf Bengtsson  
vealao Veronica Lanke Fredriksson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
51217 Lärosal 2 51 32
51317 Lärosal 3 51 30
51325 Lärosal 3 51 72
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder