Schema
Kurs: IM710A.17418.22-, Arbetsvetenskap och miljöteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2023-06-06 - 2023-12-05
 
Utskrivet: 2023-06-06 15:19:50
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2023
ATis15 Aug15:00-19:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-06

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
agsdad Agnes Danevad  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGIEK.19106.22 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGINK.19111.22 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder