Schema
Kurs: IM710A.17400.20-, Arbetsvetenskap och miljöteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 14:18:13
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 46, 2020
0Mån9 Nov08:30-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof13111 Introduktion till kursen, till arbetsvetenskap, till miljöteknik, Instruktioner till projektarbete (grupparbete). Projektgrupper (om 4 studenter) måste bildas under första tillfället! I annat fall skapar lärare projektgrupperna.2020-04-23
0  13:15-15:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof99133 Projektarbetet, registrering av gruppindelningar och ämne (MT resp AM) samt grupper A och B2020-05-15
0Ons11 Nov10:15-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp aho, daljon, roelof, sonsjg99131 Fö: Introduktion till LCA, livscykelanalys. Samläsning med annan kurs.2020-04-27
0Fre13 Nov08:15-10:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, eln, roelof99132 Fö: Introduktion till arbetsvetenskapslaboration. GRUPP A2020-04-23
0  10:15-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, eln, roelof99132 Fö: Introduktion till arbetsvetenskapslaboration. GRUPP B2020-04-23
 
Vecka 47, 2020
0Mån16 Nov10:15-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof99133 Fö. Ekologi, kretslopp och industriell ekologi Grupp A2020-06-30
0  13:15-15:15 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof99133 Fö. Ekologi, kretslopp och industriell ekologi Grupp B2020-06-30
0Ons18 Nov13:15-15:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, mbg, roelof99133 Fö: Kemikalier och miljöeffekter2020-04-23
 
Vecka 48, 2020
0Mån23 Nov08:15-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof99133 Fö: Introduktion till miljöledningssystem och miljölagstiftning Grupp A 8.15-10.00, Grupp B 10.15-12.002020-06-30
0  12:30-17:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof11321 Handledning 1 projektarbete. Grupper. Se kursinformation. NOTERA fördelning av tider för grupperna Handledning 1 är obligatorisk och grupperna får tilldelad tid.2020-04-23
0Ons25 Nov09:15-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, olawid, roelof99133 Fö: Gott medarbetarskap, konflikter och stress i arbetslivet
2020-04-23
0  12:15-17:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof11321 Handledning 1 projektarbete. Grupper. Se kursinformation. NOTERA fördelning av tider för grupperna Handledning 1 är obligatorisk och grupperna får tilldelad tid.2020-04-23
0Fre27 Nov10:15-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, mbg, roelof99133 Fö: Kemikalier och hälsoeffekter2020-04-23
0  12:55-13:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof  DEADLINE. Inlämning av "Entrébiljett" till seminarium 1, senast kl 13.002020-06-30
 
Vecka 49, 2020
0Mån30 Nov08:30-10:15 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof, svnblt99133 Fö: Arbetsfysiologi, belastningsergonomi, förebyggande av problem. Arbetsplatsutformningens betydelse datorutrustning/ datoranvändning2020-04-23
0  10:15-17:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof, svnblt11321, 11516, 11517, 11518, 11519, 99518 Gruppindelningar. Obligatoriska moment. Flera sessioner under dagen: 10.30-12.00; 13.00-14.30; 14.45-16.15. Mer information på Bb. Arbetsvetenskapsövning och Seminarium 12020-06-10
0Ons2 Dec08:15-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, olawid, roelof99133 NOTERA, TVÅ föreläsningar.
Fö: SAM- systematiskt praktiskt och effektivt arbetsmiljöarbete
Fö: Arbetsmiljö och förändringsarbete ur hållbara perspektiv.
2020-06-10
0  13:00-17:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof11321 Handledning 2 projektarbete. Grupper. Se kursinformation. NOTERA att grupperna ska boka tid för handledning 2 om ni vill ha det.2020-04-23
0Fre4 Dec12:55-13:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof  DEADLINE. Inlämning av "Entrébiljett" till seminarium 2, senast kl 13.002020-06-30
0  13:15-15:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof  Eget arbete i grupper, projektarbetet2020-04-23
 
Vecka 50, 2020
0Mån7 Dec08:15-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof11316, 11321 Seminarium 2. Grupp B 8.15-10. Grupp A 10.15-12.002020-04-23
0  13:00-17:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof11321 Handledning 2 projektarbete. Grupper. Se kursinformation. NOTERA att grupperna ska boka tid för handledning 2 om ni vill ha det.2020-04-23
0Ons9 Dec08:00-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof11520 Handledning 2 projektarbete. Grupper. Se kursinformation. NOTERA att grupperna ska boka tid för handledning 2 om ni vill ha det.2020-06-15
0  13:00-17:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof11520 RESERVTID. Handledning 2 projektarbete. Grupper. Se kursinformation. NOTERA att grupperna ska boka tid för handledning 2 om ni vill ha det.2020-06-30
0Tor10 Dec13:00-13:01 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof  DEADLINE inlämning projekt. Senast 13.00 mitt på dagen!! Inlämning görs av EN student i projektgruppen.2020-06-30
 
Vecka 51, 2020
0Mån14 Dec08:15-17:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof  Eget arbete projektarbeten, t.ex. förbereda presentation och opponering. NOT: Opponering skickas till lärare 24 timmar före er redovisning.2020-04-23
0Tis15 Dec08:00-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof11215 Redovisning projektarbeten. Industriell ekonomi. Gruppindelning se Blackboard2020-04-23
0Ons16 Dec08:00-12:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof11321 Redovisning projektarbeten. Ekonomiingenjörer. Gruppindelning se Blackboard2020-04-23
 
Vecka 2, 2021
AMån11 Jan15:00-19:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp aho, roelof, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-02-05

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
aho Åsa Hadin  
daljon Daniel Danevad  
eln Elisabet Linden  
mbg Mikael Björling  
olawid Ola Wiklund  
roelof Rose-Marie Löf  
sonsjg Sören Sjöberg  
svnblt Sven Blomqvist  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11215 Lärosal 2 11 36
11316 Lärosal 3 11 32
11321 Lärosal 3 11 32
11516 Datorsal 5 11 15
11517 Datorsal 5 11 16
11518 Datorsal 5 11 30
11519 Lärosal 5 11 34
11520 Lärosal 5 11 30
13111 Föreläsningssal Stora Jadwigasalen 1 13 127
99131 Föreläsningssal 1 99 90
99132 Föreläsningssal 1 99 140
99133 Föreläsningssal 1 99 90
99518 Datorsal 5 99 30
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGIEK.19106.20 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0hp
TGINK.19111.20 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp
TGMCY.19108.19 Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder