Schema
Kurs: IEG312.27414.22-, Miljöledning och miljörätt 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 10:16:05
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2022
AOns17 Aug09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid agsdad, anahog, tentamen31530 Salstentamen (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-08-09

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
agsdad Agnes Danevad  
anahog Anna Högberg  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
31530 Lärosal 5 31 80

Program  
Id Programnamn
TGMIY.19122.20 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp
TGMVK.19107.21 Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGMVK.19110.21 Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder